Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/833 Дүрэм батлах тухай 2016-11-24
А/832 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалтыг батлах тухай 2016-11-23
А/831 Дүрэм батлах тухай 2016-11-23
А/830 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/826 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/825 Дүрэм батлах тухай 2016-11-22
А/820 Дүрэм батлах тухай 2016-11-21
А/818 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2016-11-21
А/815 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-11-21
А/811 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-11-18
А/807 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-11-18
А/804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-18
А/803 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2016-11-17
А/802 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2016-11-17
А/801 Тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2016-11-17
А/799 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай 2016-11-17
А/797 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-11-17
А/796 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-11
А/795 Үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2016-11-11
А/794 Гадаад томилолтын тухай 2016-11-11
 
Сурталчилгаа
Санал асуулга