Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/744 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн нэмэлт санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-20
А/737 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/736 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/735 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-20
А/734 Гадаад томилолтын тухай 2016-10-18
А/733 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-18
А/727 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016-10-14
А/725 Гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах тухай 2016-10-14
А/723 Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016-10-14
А/722 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-13
А/721 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-13
А/718 Дүрэм батлах тухай 2016-10-12
А/715 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/714 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/712 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/711 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/710 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-10-07
А/709 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2016-10-07
А/706 Тээврийн хэрэгсэл балансад бүртгэн авах тухай 2016-10-06
 
Сурталчилгаа