Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/416 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-05-24
А/415 Шагнах тухай 2016-05-24
А/413 Түргэн тусламжийн үйлчилгээний зориулалтын тоноглогдсон автомашин худалдан авах тухай 2016-05-20
А/412 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-05-20
А/411 ОХУ-ын Эрхүү хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2016-05-20
А/410 БНХАУ-д томилолтоор явуулах тухай 2016-05-20
А/409 Орон сууцны хороолол доторх инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай 2016-05-20
А/408 Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай 2016-05-20
А/407 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай 2016-05-20
А/406 Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны орон сууцны 7 дугаар хороолол орчмын “Б” хэсэгчилсэн талбайн гадна цэвэр, бохир усны барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-05-20
А/405 Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай 2016-05-20
А/404 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2016-05-20
А/403 Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангуудын үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-05-20
А/402 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-05-20
А/401 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-05-17
А/400 Шагнах тухай 2016-05-20
А/399 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай 2016-05-20
А/398 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-05-18
А/394 “Шударга худалдаа, жуулчны мэдээллийн цэг” байгуулах тухай 2016-05-17
А/393 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-05-17
 
Сурталчилгаа
Сурталчилгаа