Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/624 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2016-08-26
А/623 Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрыг татан буулгах тухай 2016-08-26
А/622 Арга хэмжээ авах тухай 2016-08-26
А/621 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-08-26
А/620 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-08-24
А/619 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2016-08-24
А/618 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2016-08-24
А/617 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2016-08-24
А/616 Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай 2016-08-24
А/615 Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2016-08-24
А/614 “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай 2016-08-24
А/612 Цэцэрлэгийн бүртгэлийг ил тод, нээлттэй мэдээлэх тухай 2016-08-22
А/611 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пусан хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2016-08-19
А/609 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүнзгийрүүлэх шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2016-08-19
А/608 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-08-18
А/607 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай 2016-08-18
А/606 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-08-17
А/605 Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2016-08-17
А/603 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-08-16
А/602 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016-08-12
 
Сурталчилгаа
Сурталчилгаа