Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/527 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2016-06-23
А/525 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2016-06-23
А/524 Газар эзэмшүүлэх эрх олгож, баталгаажуулах тухай 2016-06-23
А/522 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-06-23
А/521 Туул голын эргийн дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай 2016-06-23
А/520 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-06-22
А/519 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2016-06-22
А/518 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-06-22
А/517 Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн доторх 2,0 км сайжруулсан шороон замын үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэх тухай 2016-06-22
А/516 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2016-06-22
А/514 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2016-06-22
А/513 Хөрөнгө гаргах тухай 2016-06-22
А/512 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2016-06-22
А/511 Цахим системээр газар өмчлүүлэхээр батлагдсан байршилд сонгогдсон иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх тухай 2016-06-22
А/510 Орон сууцны барилгад их засвар, хөрөнгө оруулалт хийлгэх тухай 2016-06-22
А/509 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2016-06-22
А/508 “Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хатуу дэд бүтцийн мастер төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх тухай 2016-06-21
А/507 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-06-21
А/506 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2016-06-21
А/505 Шагнах тухай 2016-06-21
 
Сурталчилгаа
Сурталчилгаа