Эрхийн бичгийн загвар батлах тухай
Монгол Улсын "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, "Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дахь хэсэг, 2011 оны Монгол Улсын Их Хурлын 11 дүгээр тогтоол, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд, Нийслэлийн Засаг даргын А-116/351 тоот хамтарсан тушаал захирамжийг үндэслэн...
2011 -оны 8 -р сарын 5
369
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Усны тоо бүртгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Усны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт "Усны эх үүсвэрийн тоо, нөөц, чанар, ашигласан болон хаягдал усны хэмжээ, бүртгэл"-ийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын даргын 2011 оны Б-49 тоот тушаалын...
2011 -оны 8 -р сарын 5
298
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зуйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 112 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2007 оны 05-163/06 тоот дүгнэлтээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, сургалтын үйл ажиллагаа явуулах боломжгуй болсон Баянгол дүүргийн 17...
2011 -оны 8 -р сарын 4
303
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхуүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 8 -р сарын 4
281
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зуйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 113 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2005 оны 05-62/5998 тоот, 2008 оны 5-163/754 тоот дүгнэлтүүдээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, сургалтын үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй...
2011 -оны 8 -р сарын 4
256
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 в, 29.2, Автозамын тухай хуулийн 6.1.1 дэх заалтууд, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрийн 121 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооллын Ард аюушийн гудамжийг Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 30, 31...
2011 -оны 8 -р сарын 3
263
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн...
2011 -оны 8 -р сарын 3
305
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 77 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Бага дунд орлоготой иргэдэд загвар орон сууцны барилга барихтай холбоотой гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохих хууль журамд нийцүүлэн хийж...
2011 -оны 8 -р сарын 3
288
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өр барагдуулах тухай
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 91 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: "Улаанбаатар таймс" менежментийн багийн менежментийн гэрээгээр ажиллаж байх хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр Хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг цаашид ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарч хөрөнгө оруулалтыг зогсоосон тул барилгад оруулсан баталгаажсан...
2011 -оны 8 -р сарын 3
209
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны...
2011 -оны 8 -р сарын 3
292
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрөл олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 78 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах...
2011 -оны 8 -р сарын 2
279
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Цахим хуудсуудыг шинэчлэн сайжруулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2011 оны ХЭГ/609 тоот албан бичгийн дагуу Нийслэл хотыг гадаадад сурталчлах, хамтын ажиллагааг...
2011 -оны 8 -р сарын 2
254
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зуухны бүртгэл, тооллогын хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлж, стандарт хангуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Агаарын тухай хуулийн 7.1, 7.2, 13.1, 21, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 4.3, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А-131 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах журам"- ыг тус...
2011 -оны 8 -р сарын 2
564
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Концессын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1 дэх хэсэг, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 66 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар...
2011 -оны 7 -р сарын 22
289
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.2 "а", 29.1.5 "а" дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Боловсролын тухай хуулиудад өөрчлөлт орсон болон Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 1а/3275 дугаар албан бичигт дурдсан...
2011 -оны 7 -р сарын 22
242
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны...
2011 -оны 7 -р сарын 21
251
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 7 -р сарын 21
226
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр...
2011 -оны 7 -р сарын 21
280
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тарваган тахал өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6 "б", 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8.2.1, Ан агнуурын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.9, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлд байгалийн...
2011 -оны 7 -р сарын 20
290
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ