Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улаанбаатар, Милан хотуудын Засаг даргын харилцан тохиролцсоны дагуу Итали улсын Милан хотын соёлын өдрүүд болон Эй Си Милан клубтэй хамтран хэрэгжүүлэх "Милан Өсвөрийн Кэмп" арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах Ажлын...
2011 -оны 5 -р сарын 4
91
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Бүх нийтийн хөдөлмөрийн өдөр"-ийг нийслэлд зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 349 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдааны 19 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. "Хөдөлмөр эрхлэлт - Хүний хөгжлийг дэмжих жил"ийн ажлын хүрээнд 5 дугаар...
2011 -оны 5 -р сарын 4
72
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.2 дахь хэсэг, 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн сайдын 124 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжих Нийслэлийн 6 дүүрэгт...
2011 -оны 5 -р сарын 4
84
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны...
2011 -оны 5 -р сарын 3
83
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гандан хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2010 оны төсөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 6/45 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 103 дугаар захирамжаар батлагдсан Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл, техник...
2011 -оны 5 -р сарын 3
76
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2011.05.02 Үүрэг
2011 -оны 5 -р сарын 2
1060
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 "д" дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байршилтай угсармал орон сууцны барилгуудад дулаалга, техникийн шинэчлэл хийх Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай. Хоёр. Төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт...
2011 -оны 4 -р сарын 29
80
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2011 оны Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2010 оны 226 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улсын...
2011 -оны 4 -р сарын 29
78
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай
Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 3.1.6, 6.4.3 дахь заалт, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны А/56, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2010 оны А/67 дугаар тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон худалдааны төвүүд, түүхий эд бэлтгэх, хадгалах, борлуулах газрууд, бохирлогдсон нийтийн эзэмшлийн гудамж...
2011 -оны 4 -р сарын 26
80
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2011 оны Төсвийн тухай хууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 49 дүгээр тушаал, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 128 дугаар...
2011 -оны 4 -р сарын 22
94
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж барих ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 2010 оны 02 тоот тогтоол, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 "в", 29.1.6 "л", 29.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Дархан цаазат Богд уулын амууд болон Зайсангийн аманд зориулалтын бусаар голын гульдрал, гуу жалгыг даран үерийн ус өнгөрүүлэх...
2011 -оны 4 -р сарын 22
92
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 (а) дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх шилжсэн ажлуудын тендер шалгаруулалтын үйл явцыг хянан шалгах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй...
2011 -оны 4 -р сарын 22
110
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн...
2011 -оны 4 -р сарын 22
109
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Борооны ус зайлуулах шугам сэргээн барих ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 2010 оны 02 тоот тогтоол, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 "в", 29.1.6 "л", 29.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Баянзүрх дүүрэг XIII хорооллын Дамдинсүрэнгийн гудамжнаас урагш борооны ус зайлуулах шугамыг зөвшөөрөлгүйгээр сүйтгэн устгаж...
2011 -оны 4 -р сарын 22
117
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хязгаарлалтын бүс тогтоохтой холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийн 5.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 11 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлд түүхий нүүрс хязгаарлах бүсэд хамрагдах хороодыг хавсралтаар баталсугай. Хоёр. Нийслэлд агаарын бохирдлыг...
2011 -оны 4 -р сарын 22
119
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх зүйн туслалцааны төв байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.1.6.-гийн "а" заалт, 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 263 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Төрийн хууль тогтоомж, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргаас гаргасан шийдвэрийг иргэдэд таниулах, тэдэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх,...
2011 -оны 4 -р сарын 21
94
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны "Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх төр, захиргааны нэгдсэн байрны барилгын тухай" 65 дугаар тогтоолыг тус тус...
2011 -оны 4 -р сарын 21
59
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын "а", 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 292 дугаар захирамжаар батлагдсан "Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв" НӨҮГ-ын дүрмийн 1.1 дэх заалтын "мэдээлэх," гэсний дараа "шинээр барих болон өргөтгөж...
2011 -оны 4 -р сарын 21
88
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах "Илч-Орд" нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй 161068500 /нэг зуун...
2011 -оны 4 -р сарын 21
109
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрөх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 169 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын балансад бүртгэлтэй Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг...
2011 -оны 4 -р сарын 21
80
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ