Аудитын комисс томилох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Уламжлалт анагаах ухаан, элэг судлалын клиник төвийг нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх нөхцөлтэйгээр менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчлах...
2011 -оны 10 -р сарын 3
667
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргуүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Хууль зүй, дотоод хэргийн алба байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Нийслэл хот үүсч байгуулагдсаны 372 жилийн ойн хүрээнд Нийслэлийн хуульчдын уулзалтыг 2011 оны 10 дугаар...
2011 -оны 10 -р сарын 3
643
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Улаанбаатар Хөх хот ах дүү хотуудын харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойн хүрээнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 3-наас 6-ны хооронд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод "Улаанбаатар хотын соёлын өдөр" арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байгаатай...
2011 -оны 10 -р сарын 3
704
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажил зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 "а", 29.2 дахь хэсэг, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсэг, Монгол Улсын ИхХурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 247 дугаар тогтоолыг үндэслэн...
2011 -оны 9 -р сарын 30
627
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ...
2011 -оны 9 -р сарын 29
574
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2010 оны 24 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол Улсын нийслэлийн 372 жилийн ой, Нийслэлийн өдөрт зориулан Монголын орчин үеийн залуу зохиолчид, нэрт уран...
2011 -оны 9 -р сарын 29
685
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 "б" дэх заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 132 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Улс, нийслэлийн төсвийн болон Нэгдсэн үндэстний...
2011 -оны 9 -р сарын 29
620
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 133 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр цаашид...
2011 -оны 9 -р сарын 29
607
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг Засгийн газрын 2009 оны хоршоо хөгжүүлэх тухай 173 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан "Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-II"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн хоршоо хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг...
2011 -оны 9 -р сарын 27
624
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын "Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай" 2010 оны 6/55 дугаар тогтоол, 2011 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус...
2011 -оны 9 -р сарын 26
613
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Аттестатчилал зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6."Л" 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 120 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа зочид буудал, дэн буудлуудыг аттестатчилалд хамруулах ажлыг 2011 оны 09 дүгээр...
2011 -оны 9 -р сарын 26
931
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 24
590
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн...
2011 -оны 9 -р сарын 23
623
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хотын доторхи авто замын засварын ажлын тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 23
620
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хотын доторхи авто замын засварын ажлын тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 9 -р сарын 23
605
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөрийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж
Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөрийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж Ажлын хэсэг байгуулах тухай Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.4.14 заалт, Засгийн газрын 2008 оны 25 дугаар тогтоол, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын А/47 тоот тушаал, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд болон Нийслэлийн Засаг даргын хооронд...
2011 -оны 9 -р сарын 22
1723
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2011 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 42, Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабын даргын 2011 оны н/69 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн...
2011 -оны 9 -р сарын 22
619
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь; Иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн анхан шатны...
2011 -оны 9 -р сарын 19
630
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Өрхийн эмнэлгүүдэд хэрэглэгдэх компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2011-09-19 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар нь Баянгол дүүргийн өрхийн эмнэлгүүдэд компьютер, техник хэрэгсэл нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэх битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. Тухайн ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл тус бүрийг 150,000...
2011 -оны 9 -р сарын 19
1616
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ