МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 95 дүгаар тогтоолын хавсралт МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ /албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга...
2012 -оны 1 -р сарын 1
2942
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт
/албан байгууллагын нэр/ д /д № Стратегийн зорилт Арга хэмжээний дугаар Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт /Хэмжих нэгж/ Хүрэх үр дүн /2015 он/ Хүрэх үр дүн /2021...
2012 -оны 1 -р сарын 1
2947
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ
Төсөл хэрэгжүүлэгч, яам, агентлаг,байгууллагын нэр.................................... Хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг татаж авах хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү
2012 -оны 1 -р сарын 1
2969
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
НЗД-ын 2011 оны захирамжийн түүвэр
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 2011 оны IV улирлаар өссөн дүнгээр хэрэгжилтийг гаргах түүвэр Бүрэн эхээр нь татаж авч үзнэ үү
2011 -оны 12 -р сарын 22
1050
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сургууль, цэцэрлэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4 дэх заалтуудыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Боловсролын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, хүүхэд багачуудыг Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт бүрзн...
2011 -оны 11 -р сарын 11
511
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол Улсын нийслэл өнөөгийн Улаанбаатар хотыг 1912 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр "Нийслэл хүрээ" болгон нэрлэхээр тогтсоны 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, зохион байгуулах Ажлын хэсгийг хавсралтаар...
2011 -оны 11 -р сарын 11
531
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ