Ачааны машины түр зөвшөөрлийг Нийслэлийн тээврийн газар олгоно
Засаг даргын 2013 оны А/64 тоот захирамжаар Нийслэлийн Тээврийн газар  нь Улаанбаатар хотын доторхи ачаа тээврийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, ачаа тээврийн зохицуулалтыг төлөвлөж хяналт тавих, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулан зохион байгуулах үүргийг хүлээсэн юм. Энэ хүрээнд ачааны автомашиныг Улаанбаатар хотын гудамж, замын хөдөлгөөнд цагийн хягаарлалттай оролцуулах түр зөвшөөрлийг Нийслэлийн тээврийн газар хариуцан олгож байна
2013 -оны 4 -р сарын 16
2084
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Л.Ганхуяг: Ю.Цэдэнбал агсны хөшөөг засварлаж бэхлээд буцааж байрлуулна
Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын VII бага хурал Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах болсонтой холбогдуулж нийслэл хотод тохижилтын ажил ид өрнөж байна. Энэхүү тохижилтын ажлын хүрээнд нийслэл хот дахь хөшөө, дурсгалыг сэргээн засварлаж байгаа.  Харин энэхүү ажлыг зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буруу тайлбарлан,  Ю.Цэдэнбал агсны хөшөөг буулгаж байна гэх утгатай ташаа мэдээлэл олон нийтэд цацжээ
2013 -оны 4 -р сарын 16
1950
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Орон гэргүй 41 иргэнийг нийгэмшүүлэн, ажилд оруулжээ
Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл хотод орон гэргүй тэнэмэл байдлаар амьдардаг иргэдийг эрсдэлээс хамгаалах, нийгэмшүүлэх чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран хэд хэдэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлжээ
2013 -оны 4 -р сарын 16
1454
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                                                                  Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.

БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн хөдөлмөрийн газарт 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2013 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар:

д/д Асуудал Ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Ирсэн өргөдөл гомдлын хувь
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 4 28,57%
2 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 4 28,57%
3 Хөдөлмөрийн гэрээний тухай 2 14,29%
4 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 2 14,29%
5 Төсвийн тухай 1 7,14%
6 Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын тухай 1 7,14%
Нийт өргөдөл гомдлын дүн 14 100%
 
Дээрхи өргөдлүүдийг www.smartcity.mn цахим сайтаар хүлээн авч тухай бүрт нь арга хэмжээ аван хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн болно.
  
 
 
                                                                                ХЯНАСАН:
              ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН                                                                                                                                    
              АЛБАНЫ ДАРГА                                                                  Д.ОЮУНГЭРЭЛ
 
                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН:
                        МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Н.ОДОНТУЯА        

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2013 оны 04 дүгээр сарын 24                                                                                                          Улаанбаатар хот

БИЕЛЭЛТ:  ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/

Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
1. 2013 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх Нийслэлийн Засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/359 дүгээр захирамж батлагдаж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Дээрх албан даалгавар, захирамжийг холбогдох байгууллагууд, дүүргүүдийн Онцгой комисс, ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэн.
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/359 дугаар захирамжийн хэрэгжүүлэн хавар, намрын хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах шатахуун талоныг НМХГ, НОБГ, НЦГ, НЗЦГ зэрэг газруудад хуваарилан олгож захирамжаар батлагдсан хуваарьт хугацаанд байгууллагууд чиг үүргийн хүрээнд чиглэл чиглэлийн хяналт шалгалтыг ажлыг хийж гүйцэтгэж эхлээд байна.
3. Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын даргын тушаалаар нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч иргэдээс 36 иргэнийг морин эргүүлээр томилон, өдөр тутмын удирдлагаар ханган ажиллуулж байна. Байгууллага дээр түймрийн жижүүрийг хуваарийн дагуу ажиллуулан 3 цаг тутам цаг агаар болон цаг үеийн мэдээг авч, байгаль хамгаалагчдыг мэдээллээр ханган, тухайн нөхцөл байдлыг Нийслэлийн шуурхай мэдээллийн алба, БОНХЯ-нд мэдээлэн ажиллаж байна.
4. Ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хор уршгийн талаарх  телевизийн сэрэмжлүүлэг 2 төрлийн шторкийг  нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэстэй хамтран мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн UBS, ТВ-8, ТВ-5, 25-р суваг, ЕТV, МNС, ЕАGLЕ телевизүүдээр дамжуулан цацахаар төлөвлөөд байна.
5. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас нийслэлийн Засаг даргад ногоон бүсийн ойг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлын хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсийн ойд 1960-1999 оны хороонд хийгдэж байсан түймрийн халз зурвасуудыг дахин сэргээх ажлыг зохион байгуулахыг санал болгосныг үндэслэн нийт 10 байршил газар байгаа дээрх газруудад холбогдох  судалгааг хийлгэж цаашид авах арга хэмжээ талаар санал боловсруулж НЗДТГ-ын СТСХ-т хүргүүлсэн.
6. Байгаль хамгаалагч тус бүр түймрийн хуучин багаж хэрэгслийг засаж сайжруулах, 50-иас доошгүй энгийн багаж хэрэгслийг шинээр нэмж бэлтгэн өөрийн дэргэд байрлуулах, үүрэг даалгаврыг өгснөөр нийт 2800 ширхэгийг  бэлдүүлээд байна.
7. 2013 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс зохион байгуулсан ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулсан үзүүлэх сургалтанд тухайн дүүргийн байгаль хамгаалагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагч, урамшуулалт морин эргүүл, нутгийн оршин суугч иргэд, ойн нөхөрлөлийн гишүүдийг хамруулсан.
8. Ногоон бүсийн байгаль хамгаалагч нарыг Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн “Төв”, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн “Толгойт”, “Ар-Гүнт” Баянзүрх дүүргийн “Гачуурт” гэсэн хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллуулж байна. Түймэр гарсан үед эхний ээлжинд гарч ажиллах хүн хүч, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийн /200 литр ус, хүн зөөвөрлөх зориулалттай УАЗ-3303 маркийн ачааны автомашин, тусгай тоноглол бүхий УАЗ-Фургон автомашины бэлэн байдлыг тус тус хангуулан ажиллаж зохион байгуулалтын арга хэмжээг авсан.
 
                                                                 ХЯНАСАН:
             ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
             ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                                 С.СОРОНЗОНБОЛД
             ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН                              Ш.ОДОНЧИМЭГ
             АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
                                                 БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН:
            МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                          Т.ТУЯА 

 
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.04.15Ы ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-04-24
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
1. Дүүргийн хэмжээнд “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласнаар төвийн хорооны нийт 755 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1546 ажилтан, Сууц Өмчлөгчдийн Холбоодын 90 үйлчлэгч, сургууль цэцэрлэгийн 3621 багш, сурагчид, ажилчид зэрэг нийт 5257 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцон 17 рейс 95,7 тонн хог, хаягдлыг цэвэрлэн тээвэрлэсэн.  
 
=
 
 
=
 
Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах.
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
3.
Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны А/306 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлж буй 51 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын ТҮЦ, павлион, контейнер, хүнсний мухлагийг албадан буулгаж ãàçðûã ÷ºëººëүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/107 тоот захирамжийг гарган уг ажлыг 05 äóãààð ñàðûí 01-ны өдрөөс ýõë¿¿ëýõýýð áýëòãýëийг хангаад áàéíà.
Дүүргийн 10 дугаар хорооны нутагт байрлах ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуулийн ард зөвшөөрөлгүй барьсан уурын зуухны барилга, блокон хашааг татан буулгаж газрыг чөлөөлүүхээр дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/108 тоот захирамжийг гаргаад байна.   
 
 
 
=
 
 
 
 
=
Тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын хүрээнд хийгдэх ажлын бэлтгэлийг ханган газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах.
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/
4.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 2013 оны 01 тоот албан даалгавар, дүүргийн Онцгой комиссын даргын “Бэлэн байдлыг хангаж далан сувгийн цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай” 05 тоот тушаалын дагуу дүүргийн 19 хорооны нутаг дэвсгэр дэх үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, гуу жалга, зам доогуурх ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан 23 автомашин, Онцгой комиссын Шуурхай командын 75 албан хаагч,  19 хорооны томилгоот бүрэлдэхүүн, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд зэрэг нийт 1135 хүний хүчээр далан, сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг хийн 91 тонн 250 кг хог, хаягдлыг ачиж зайлуулсан.
 
  
 
 
 
=
 
 
=
 
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
5.
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээний танхим”-д 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрєєс  Татварын 3 байцаагчийг томилон ажиллуулж байна.
    2013 оны 04 дүгээр сарын 19-ны єдрөөс Лхатїшиг худалдааны тєвт нэмэлтээр нэг тєвийг гарган Улаанбаатар банкны 1 ажилтан, Татварын 2 байцаагчийг ажиллуулж байгаа ба Дэнжийн мянгын худалдааны тєвд дахин нэг “Татвар хураах тєв”-ийг ажиллуулахаар шийдвэрлээд байна. 2013.05.15 єдрєєс Чингэлтэй дїїргийн хороодтой хамтран
Дүүргийн 19 хороо бүрт тус бїр 2 байцаагчийг 2013 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс ажиллуулан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах ба 2013 оны 06 дугаар сарын 10-ны єдрєєс 24-ны хооронд дүүргийн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран 5 постыг  гарган татварт хамрагдаагїй иргэдийг хамруулахаар төлөвлөөд байнаа. Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 2013 оны төлөвлөгөөг 2,1, тэрбум төгрөгөөр төлөвлөн ажилласнаар 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар єссєн дїнгээр авто тээврээр 4769 тээврийн хэрэгслээс 393293.3 сая тєгрєг, агаарын бохирдлын тєлбєрєєр 3717 тээврийн хэрэгслээс 34676.1 сая тєгрєгийг хураан улсын тєсєвт тєвлєрїїлээд байна. Тєлєвлєєний гїйцэтгэл Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвары 67.5 хувь, агаарын бохирдлын төлбөр 50.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа болно.
 
 
=
 
 
=
 
 
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
6.
 
Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû À/347 äóãààð çàõèðàìæèéг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд 2013 îíû íýãä¿ãýýð ýýëæèéí öýðýã òàòëàãûí ажлыг зохион байгуулах áýëòãýëийг ханган öýðãèéí íàñíû çàëóó÷óóäàä öýðãèéí æèíõýíý àëáàíä òàòàõ зарлан дуудах õóóäñûã õîðîîäоор äàìæóóëàí òàðààñàí.
Õîðîîäûí Çàñàã äàðãà, çîõèîí áàéãóóëàã÷ íàðòàé 2 óäààгийн  ñåìèíàð, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж мэргэжлийн удирдлагаар хангалаа.
Íèéñëýëèéí Çасаг даргын Òамгын Ãазрыí Öýðãèéí øòàáààñ 2013 оны 04 дүгээð ñàðûí 22-íы өдөр öýðýã òàòëàãûí áýëòãýë àæëûí ÿâöòàé òàíèëöсàí. Мөн ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ñàìáàð, сурталчилгааны òàðààõ ìàòåðèàëыг бэлтгэн цэрэг татлагын байрны ãàäíà дотор õàÿã, òàñãóóäûí ¿¿ðãèéã øèíýýð áè÷èæ, àæèëëàõ á¿ðýëäýõ¿¿íèé ýíãýðèéí òýìäýãèéã øèíý÷èëñýí.
 
=
 
=
 
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/
7.
Хавар, намрын хуурайшилтын улирал эхэлж буйтай холбогдуулан “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” зорилгоор дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2013 оны 09, 10, 11 дүгээр тушаалуудыг гарган ногоон бүсийн уулын амуудад ажиллах эргүүлүүдийг томилон нийт 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтнуудад 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан.  
 
=
 
 
=
 
 
 
Үүрэг, даалгавар-НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
8.
“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг угтан нийт 11 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган нээлтийн арга хэмжээг 2013 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгаа ба энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэр болох “Барилгачдын талбай”-д 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс “Үзэсгэлэн” гаргахаар төлөвлөн Энэгүй эх, БД зэрэг компаниуд хамтарч ажиллахаар болсон.  
=
 
=
 
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний ирцийн асуудлаар хариуцлага тооцох /улаан, шар, ногоон карт хэрэглэх/ санал боловсруулж танилцуулах.
9.
Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг батлагдсан хуваарийн дагуу нийт 5 удаа хуралдуулан нийслэл, дүүргийн удирдлагаас өгсөн 63 үүрэг, даалгаврыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж ирсэн ба шуурхай зөвлөгөөний дундаж ирц 94,88 хувьтай байгаа болно.  
 
=
 
 
=
 
Үүрэг, даалгавар-АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
10.
Нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газраас санаачлан ажиллуулж буй тусгай дугаарын 1234, 1200 тоот утас, www.ub1234.mn, www.ub1200.mn цахим хуудсаар иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авдаг болсонтой холбогдуулан 2013 онд утсаар 1200, цахим хаягаар 184 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч 167 өргөдлийг шийдвэрлэн 17 асуудал шийдвэрлэх шатандаа байгаа болно.        
                 
 
 
ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                                                               Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                               Д.МӨНХБАТ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                      З.НАРАНТУЯА
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.04.15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-04-24
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
1. Дүүргийн хэмжээнд “Их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласнаар төвийн хорооны нийт 755 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1546 ажилтан, Сууц Өмчлөгчдийн Холбоодын 90 үйлчлэгч, сургууль цэцэрлэгийн 3621 багш, сурагчид, ажилчид зэрэг нийт 5257 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцон 17 рейс 95,7 тонн хог, хаягдлыг цэвэрлэн тээвэрлэсэн.

=

=
Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах.
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
3. Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны А/306 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлж буй 51 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын ТҮЦ, павлион, контейнер, хүнсний мухлагийг албадан буулгаж ãàçðûã ÷ºëººëүүлэхээр дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/107 тоот захирамжийг гарган уг ажлыг 05 äóãààð ñàðûí 01-ны өдрөөс ýõë¿¿ëýõýýð áýëòãýëийг хангаад áàéíà.
Дүүргийн 10 дугаар хорооны нутагт байрлах ерөнхий боловсролын 39 дүгээр сургуулийн ард зөвшөөрөлгүй барьсан уурын зуухны барилга, блокон хашааг татан буулгаж газрыг чөлөөлүүхээр дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/108 тоот захирамжийг гаргаад байна.   


== Тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын хүрээнд хийгдэх ажлын бэлтгэлийг ханган газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах.
Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/
4. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 2013 оны 01 тоот албан даалгавар, дүүргийн Онцгой комиссын даргын “Бэлэн байдлыг хангаж далан сувгийн цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай” 05 тоот тушаалын дагуу дүүргийн 19 хорооны нутаг дэвсгэр дэх үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, гуу жалга, зам доогуурх ус нэвтрүүлэх хоолойд хуримтлагдсан ахуйн хог хаягдал, цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулан 23 автомашин, Онцгой комиссын Шуурхай командын 75 албан хаагч,  19 хорооны томилгоот бүрэлдэхүүн, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд зэрэг нийт 1135 хүний хүчээр далан, сувгийн цэвэрлэгээний ажлыг хийн 91 тонн 250 кг хог, хаягдлыг ачиж зайлуулсан.

    


=

=
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
5. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээний танхим”-д 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрєєс  Татварын 3 байцаагчийг томилон ажиллуулж байна.
    2013 оны 04 дүгээр сарын 19-ны єдрөөс Лхатїшиг худалдааны тєвт нэмэлтээр нэг тєвийг гарган Улаанбаатар банкны 1 ажилтан, Татварын 2 байцаагчийг ажиллуулж байгаа ба Дэнжийн мянгын худалдааны тєвд дахин нэг “Татвар хураах тєв”-ийг ажиллуулахаар шийдвэрлээд байна. 2013.05.15 єдрєєс Чингэлтэй дїїргийн хороодтой хамтран
Дүүргийн 19 хороо бүрт тус бїр 2 байцаагчийг 2013 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс ажиллуулан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах ба 2013 оны 06 дугаар сарын 10-ны єдрєєс 24-ны хооронд дүүргийн Замын цагдаагийн тасагтай хамтран 5 постыг  гарган татварт хамрагдаагїй иргэдийг хамруулахаар төлөвлөөд байнаа. Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 2013 оны төлөвлөгөөг 2,1, тэрбум төгрөгөөр төлөвлөн ажилласнаар 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар єссєн дїнгээр авто тээврээр 4769 тээврийн хэрэгслээс 393293.3 сая тєгрєг, агаарын бохирдлын тєлбєрєєр 3717 тээврийн хэрэгслээс 34676.1 сая тєгрєгийг хураан улсын тєсєвт тєвлєрїїлээд байна. Тєлєвлєєний гїйцэтгэл Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвары 67.5 хувь, агаарын бохирдлын төлбөр 50.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа болно.

=

=

Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
6.
Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû À/347 äóãààð çàõèðàìæèéг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд 2013 îíû íýãä¿ãýýð ýýëæèéí öýðýã òàòëàãûí ажлыг зохион байгуулах áýëòãýëийг ханган öýðãèéí íàñíû çàëóó÷óóäàä öýðãèéí æèíõýíý àëáàíä òàòàõ зарлан дуудах õóóäñûã õîðîîäоор äàìæóóëàí òàðààñàí.
Õîðîîäûí Çàñàã äàðãà, çîõèîí áàéãóóëàã÷ íàðòàé 2 óäààгийн  ñåìèíàð, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж мэргэжлийн удирдлагаар хангалаа.
Íèéñëýëèéí Çасаг даргын Òамгын Ãазрыí Öýðãèéí øòàáààñ 2013 оны 04 дүгээð ñàðûí 22-íы өдөр öýðýã òàòëàãûí áýëòãýë àæëûí ÿâöòàé òàíèëöсàí. Мөн ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ñàìáàð, сурталчилгааны òàðààõ ìàòåðèàëыг бэлтгэн цэрэг татлагын байрны ãàäíà дотор õàÿã, òàñãóóäûí ¿¿ðãèéã øèíýýð áè÷èæ, àæèëëàõ á¿ðýëäýõ¿¿íèé ýíãýðèéí òýìäýãèéã øèíý÷èëñýí.
=
=
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/
7. Хавар, намрын хуурайшилтын улирал эхэлж буйтай холбогдуулан “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” зорилгоор дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2013 оны 09, 10, 11 дүгээр тушаалуудыг гарган ногоон бүсийн уулын амуудад ажиллах эргүүлүүдийг томилон нийт 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтнуудад 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан.

=

=


Үүрэг, даалгавар-НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
8. “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг угтан нийт 11 заалт бүхий төлөвлөгөөг гарган нээлтийн арга хэмжээг 2013 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байгаа ба энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэр болох “Барилгачдын талбай”-д 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс “Үзэсгэлэн” гаргахаар төлөвлөн Энэгүй эх, БД зэрэг компаниуд хамтарч ажиллахаар болсон.
=
=
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний ирцийн асуудлаар хариуцлага тооцох /улаан, шар, ногоон карт хэрэглэх/ санал боловсруулж танилцуулах.
9. Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг батлагдсан хуваарийн дагуу нийт 5 удаа хуралдуулан нийслэл, дүүргийн удирдлагаас өгсөн 63 үүрэг, даалгаврыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж ирсэн ба шуурхай зөвлөгөөний дундаж ирц 94,88 хувьтай байгаа болно. 

=

=
Үүрэг, даалгавар-АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
10. Нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газраас санаачлан ажиллуулж буй тусгай дугаарын 1234, 1200 тоот утас, www.ub1234.mn, www.ub1200.mn цахим хуудсаар иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авдаг болсонтой холбогдуулан 2013 онд утсаар 1200, цахим хаягаар 184 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч 167 өргөдлийг шийдвэрлэн 17 асуудал шийдвэрлэх шатандаа байгаа болно.    


ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                    Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Д.МӨНХБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              З.НАРАНТУЯА
2013-04-25
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
 
БИЕЛЭЛТ:  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, томоохон зах, худалдааны төвүүд, Сууц өмчлөгчдийн холбоод, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн компаниуд, Их, дээд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, худалдаа, үйлчилгээний цэг салбар, цэргийн анги нэгтгэлүүд орчныхоо 50 м газар болон үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, ус цуглардаг гуу жалга, ус нэвтрүүлэх хоолойн ахуйн гаралтай хог хаягдал, хуримтлагдсан цас, мөсийг цэвэрлэх ажлыг 2013 оны 04дугаар сарын 20-ний өдөр зохион байгууллаа. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 28 хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагад Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжийг хүргүүлэн ажиллав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад биечлэн оролцлоо. Цэвэрлэгээнд 28 хорооны 1010аж ахуйн нэгж байгууллагын 4420 хүн, Ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн 1300 хүн, 10 их дээд сургуулийн 368 хүн, 12 цэцэрлэгийн 250 хүн 71СӨХ-ийн 430 хүн, 62 төрийн байгууллагын  961албан хаагч, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн 91 албан хаагч,  дүүргийн ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар хангаж 389 иргэнийг Хөдөлмөрийн хэлтсээс цалинжуулан цэвэрлэгээний ажилд оролцууллаа.Орон нутгийн өмчит Нийтлэг үйлчилгээний газраас 38 машин нийт  38 тээврийн машин ажиллаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага, Их дээд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд, төрийн байгууллагууд орчныхоо 50 м газарт болон нийтийн эзэмшлийн зам талбай, үерийн далан суваг, гуу жалганд цэвэрлэгээ хийж дүүргийн хэмжээнд 04 дүгээр сарын 20-ний өдөр нийт  150170м2 талбайн  хогийг 75 рейсээр цэвэрлэж тээвэрлэв. Цэвэрлэгээний ажилд  түр ажлын байраар хангагдаж буй ажилгүй иргэдийг 1250 ширхэг маск, 3700 ширхэг шуудай, 1250 бээлийгээр ханган ажиллав.  Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс их цэвэрлэгээнä 28 óëñûí áàéöààã÷ хороо бүрт ажиллаж, 2 хөдөлгөөнт эргүүлээр цэвэрлэгээний явцад хяналт тавьлаа. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний талаарх мэдээллийг “Эко” суваг телевиз,  “MN-25 суваг” телевизүүдэд мэдээлэл өгч ажиллав.
 Цэвэрлэгээнд нийт 1010 аж ахуйн нэгж,  байгууллага оролцов.
            3. Цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцсон байгууллагын жагсаалт
Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр Байршил Төрөл
1. Оюуны ундраа 6 хороо Дэлгүүр
2. 21-р сургууль
 
6 хороо Дэлгүүр
3 BTV телевиз
 
6 хороо Дэлгүүр
4. 48-р сургууль, 1 хороо Зочид буудал
5 Сансар Өргөө СӨХ 1 хороо Албан байгууллага
6 Сонжин гранд 13 хороо Зочид буудал
7 Да-Хүрээ Трейд ХХК 17 хороо Техникийн зах
8 Ñòàíäàðòõýìæèëç¿éí ¿íäýñíèéòºâ 4 хороо Төрийн
9 Бурханы сүм 4 хороо Шашны байгууллга
10 Эрхэм бүрд ХХК 28 хороо Дэлгүүр
11 Ерлөг баян ХХК 28 хороо Дэлгүүр
12 Àñàéòõóäàëäààíûòºâ 22 хороо Худалдааны төв
 
            4. Цэвэрлэгээнд гараагүй байгууллагын жагсаалт
БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН НЭР БАЙРШИЛ ТӨРӨЛ
1. Хас банк 6 хороо ААНБ
2. Хадгаламж банк 6 хороо ААНБ
3. Бат байгаль ХХК 6 хороо ААНБ
4. Хан талст худалдааны төв 6 хороо ААНБ
5. Зочин бууз 7 хороо Цайны газар
6. Сансар 7 хороо Зочид буудал
7 Авто тавиулан 13 хороо Албан байгууллага
8 BBQ 13 хороо ААНБайгууллага
9 Ессо ХХК 17 хороо Хувийн
10 Хаан банк 17 хороо хувийн
11 Îðîñ 14 ä¿ãýýðñóðãóóëь 4 хороо 10 жилийн сургууль
12 Натур машин угаалгын газар 25 хороо Машин угаалга
13 Доктор авто сүлжээ 25 хороо Авто машин засвар
14 Хос гутлын зах 25 хороо Гутлын худалдаа
Батлан хамгаалахын  их сургууль, Хууль сахиулах их сургууль, Эм  Ай Юу дээд сургууль цэвэрлэгээнд оролцоогүй. Цэвэрлэгээнд 4, 26, 27, 28, 7, 6, 10, 23 дугаар хороод манлайлан ажилласан ба дүүргийн нийт хороод бүх нийтийн их цэвэрлэгээ сайн зохион байгууллаа.  Цэвэрлэгээний ажилд идэвхитэй сайн оролцсон хэлтэс албад:
Нийгмийн хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Аж ахуйн тасаг,  хөдөлмөрийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Статистик хэлтэс, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв сайн ажилласан бөгөөд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад болон төрийн байгууллагын албан хаагчид бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд сайн оролцлоо. 28-р хорооны монгол шилтгээн орох замын дагуух жалгыг цэвэрлэх боломжгүй байна. Хур хог ихтэй ковшоор цэвэрлэх хэрэгтэй байна.

ХОЁР.  Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
 
БИЕЛЭЛТ:  Тус дүүрэгт орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар   цэцэрлэгийн  барилга барихтай холбогдуулан 6 байршилд Дүүргийн засаг даргын 2013 оны А/185 тоот захирамж гарган газар чөлөөлүүлэхээр   7дугаар  хороонд 19 граж,  25 дугаар хороонд байрлалтай 25 гражид шаардах хуудас өгч ажиллаж байна. Дээрх газар чөлөөлөх ажилтай холбогдуулан мэдээллийн  сангаас тухайн гражийн бүртгэлийг гарган өгч хамтран ажиллаж байна. Ажлын явц 30%тай байна.
 
 ГУРАВ. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/
 
БИЕЛЭЛТ: Õ¿í àìûí 2013 îíû õ¿íñíèé õýðýãöýýíèé íººöèéí ìàõ á¿ðä¿¿ëýëò, õàäãàëàëò, æèæèãëýí ñàâëàëò, õóäàëäàí áîðëóóëàëòàíä õÿíàëò øàëãàëò õèéõ òóõàé” óäèðàìæèéí õ¿ðýýíä òóñ ä¿¿ðãèéí õýìæýýíä íººöèéí ìàõ õóäàëäààëæ áàéãàà 12 àæ àõóéí íýãæèéí õóäàëäààëàãäàæ áàéãàà íººöèéí ìàõíû õóäàëäààëàëòûí íºõöºë, ñàâëàãàà, ÷àíàð àþóëã¿é áàéäàë, áàòàëãààæèëò, õ¿ðòýýìæ, íèéë¿¿ëýëòèéí áàéäàëä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà. Õÿíàëò øàëãàëòûí ÿâöàä ìàõíû ñàâëàãàà õàíãàëòã¿é /áèò¿¿ìæëýë õàíãàëòã¿é, óðàãäñàí/, ñàâëàñàí îí ñàð ºäºð áàéõã¿é, ìàõ íü ìåõàíèê áîõèðäîëòîé áàéñíûã ãàçàð äýýð íü íèéë¿¿ëýã÷ àæ àõóéí íýãæèä ìýäýãäýæ, èëýðñýí çºð÷ëèéã àðèëãóóëàí àæèëëàñàí.
Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч 8 аж ахуйн нэгж байгууллагад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, нийт 35 зөрчил илрүүлж, 12 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, заавал биелүүлэх албан шаардлага 2, дүгнэлт 1, мэдэгдэл 3, танилцуулга 1-г бичиж ажиллав.

ДӨРӨВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ:  Дүүргийн засаг даргын 2013 оны 2 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/118 тоот захирамжаар дүүргийн засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 38 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулан ажлын явц биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тєлєвлєгєє, гїйцэтгэл 2013.04.22 ны байдаар
Сар Төлөвлөгөө         / мян.тєг / Гүйцэтгэл Хувь машины тоо
1 сар 59320 45632.3 76.9 5449
2 сар 73117.2 47526.0 65.0
3 сар 225730 255262.9 113.1
4 сарын 22 534346.8 351135.1 65.7
Нийт 892514 699556.3 78.4 5449
         
 
Агаарын бохирдлын тєлбєр-АТЄЯХАТ эзэмшигчийн тєлєвлєгєє, гїйцэтгэл 2013.04.22 ны байдаар
           
Сар Төлөвлөгөө         / мян.тєг / Гүйцэтгэл Хувь татвар төлөгчийн тоо машины тоо
1 сар 6570.3 1656.2 25.2 285 298
2 сар 6570.3 2023.3 30.8 294 373
3 сар 6570.3 9527.8 145.0 1552 1825
4 сарын 22 59132.5 17180.1 29.1 3395 3925
Нийт 78843.4 30387.4 38.5 5526 6421
 
 
ТАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: 2013 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулах тухай нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/347 дугаар захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын А/195 дугаар захирамжийг гаргуулан хэрэгжилтийг хангах талаар тусгай төлөвлөгөө гарган дүүргийн ЗДТГ-ын дарга бөгөөд Цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулан ажиллаж байна. Уг төлөвлөгөөний дагуу Цэрэг татлагын товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг хийж холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж ажиллаа. Цэрэг татлага явагдах байраар  дүүргийн 53 дугаар сургуулийг сонгон авч захирамжаар баталгаажуулсан. Цэрэг татлага, халалтын үед нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, цэрэгт татагдагчдыг тээвэрлэх автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж хөдөлгөөний аюулгүй хангах талаар шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаа.2013 оны 04 дүгээр 24-нийөдөр  нийслэлийн ЗДТГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн Цэргийн штабаас Цэрэг татлага, халалтын бэлтгэл ажлын талаар үзлэг шалгалт хийж бэлтгэл ажил “ Бүрэн хангагдсан” гэж дүгнэсэн.

ЗУРГАА. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн засаг даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/230 дугаар захирамжаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , Засаг даргын нэрэмжит үзлэг хийх, морин эргүүлд урамшуулал олгох, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх эргүүлийн хуваарь, түймэр гарсан үед эхний ээлжинд ажиллах хүн хүч,машин техник түймэр унтраахад шаардагдах багаж хэрэгслийг бэлтгэх талаар тусган  ажиллаа.

ДОЛОО. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
 
БИЕЛЭЛТ:  Монгол  улсын ерөнхийлөгчийн 63-р зарлиг,  Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль,  Ойн тухай хуулийн дагуу мод тарих “Үндэсний өдрийг” зохион байгуулах тухай Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн төсөл,  2013 оны 05 дугаар сарын 11-ны “Мод тарих үндэсний өдөр”-өөр дүүргийн хэмжээнд хийгдэх  ажлын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.
 

НАЙМ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
 
БИЕЛЭЛТ:  Тус дүүрэг нь www.SMARTCITY.mn буюу ЦАХИМ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН СИСТЕМ-ээр дамжуулан Баянзүрх дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газарт  2013.01.01-ны өдрөөс 2013.04.24хүртэлх  хугацаанд нийт 5 эх үүсвэрээр буюу Call center-1200 тусгай дугаарын утсаар 304 ub1200.mn цахим хуудсаар 16, Засгийн газрын 11-11 төвөөр 304,  Иргэдийг хүлээн авах төвөөр 11, дүүргийн тамгын газар болон Засаг даргад хандсан өргөдөл 307буюу нийт 805 өргөдөл, хүсэлт, санал, гомдол, талархал, шүүмжлэл ирсэн. Иргэдээс ирүүлсэн эдгээр 805 өргөдөл, хүсэлтийн 668буюу 83%-ийг нь шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэх шатандаа 137 өргөдөл, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл бүртгэгдээгүй байна.
 

Иргэдээс Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт ирүүлсэн өргөдөл санал, гомдлыг хувиар харуулбал:
            Иргэдээс хандсан эрэлт хүсэлтийн дийлэнх нь хог цэвэрлэгээ тээвэрлэлт, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааны тухай болон  хороодын үйл ажиллагаа,  гэрэлтүүлэг, хөрсний бохирдлын тухай зэрэг  асуудлуудаар хандсан байна.
            Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах талаар  хэрэгжүүлж буй ажил:  Төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан  өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, хариу өгдөг журмыг хэрэгжүүлэх,хэвшүүлэх зорилгоор    7 хоног , сар тутамд   шийдвэрлэгдээгүй өргөдлийн дүн мэдээг удирдлагад танилцуулан   мэдээг  тухайн газар хэлтсийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд өгч, дурдсан хугацаанд иргэний  хүсэлтийг барагдуулах талаар  хугацаатай шаардлага хүргүүлж  ажиллаж байна.

 
  
       БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
2013.05.09
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ДААЛГАВАР 1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
БИЕЛЭЛТ. Нийслэлийн Авто замын газрын албан хаагчид 4 сарын 20-ны бямба гаригт бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцож, Цэцэг төвийн уулзвараас Зоос гоёлын уулзвар хүртэлх Бага тойруугийн авто замын хоёр талын талбайн хогийг цэвэрлэлээ. Зургаан хэлтэс, хоёр нэгжийн нийт 71 албан хаагчид 20 шуудай хог ачуулав.

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р бага хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд: 
Наадамчдын зам /Чингис хаан нисэх буудлаас Яармагийн гүүр/, Чингисийн өргөн чөлөө /Яармагийн гүүрнээс 120 мянгатын уулзвар/, Чингисийн өргөн чөлөө /120 мянгатын уулзвараас Төв шуудангийн уулзвар/, Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Бага тойруу, Токиогийн гудамж, Амарын гудамж, Бээжингийн гудамж, Залуучуудын гудамж, Самбуугийн гудамж, Их тойруу /Гэсэрийн уулзвараас Зүүн 4 зам/, Занабазарын гудамж, Энхтайвны өргөн чөлөө / Баруун 4 замаас Улиастайн уулзвар/, Олимпийн гудамж, Их Монгол улсын гудамж, Баянзүрхийн товчоо чиглэлийн авто зам, Зайсангийн зам / 120 мянгатын уулзвараас ХААИС-ийн уулзвар/, Богд уулын арын зам /ХААИС-ийн уулзвараас Их тэнгэр/, Их тэнгэрээс Скай резортс цанын бааз хүртэлх авто замуудад нөхөөс, хэвтээ тэмдэглэгээ, түмбэ, замын голын хашлага, жижиг гүүрийн хайс засвар, будгийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  
Нийт 15630 м2 талбайд нөхөөс, 500 ш түмбэ, 680 у/м гүүрийн хайс засвар, будаг, 9.5 км /Их тэнгэрээс Скай резортс цанын бааз хүртэлх/ хайрган замын засвар, 11191 м2 талбайд хэвтээ тэмдэглэгээ хийгдсэн болно.   
ДААЛГАВАР 2. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ. Бүх нийтээр мод тарих 5 сарын 11-ний өдрийг угтан Нийслэлийн Авто замын газрын албан хаагчид Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 116-р сургуулийн гаднах орчинд тохижилт хийх, мод, зүлэг тарих ажлыг санаачлан ажиллалаа. Тус сургуулийн хашаанд стандартын дагуу харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан хөтөч бүхий явган хүний зам барих, сул шороотой талбайд асфальт хучилт хийж тохижуулах, ногоон байгууламж хийх талбайд мод, зүлэг, цэцгийн мандал тарих зэрэг ажлыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.      
 
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                          Г. БАТТОГТОХ
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт
Нийслэл хотод Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн  сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг угтаж хийгдэх ажлын хүрээнд НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-үүлийн захирамжийн дагуу 2013 оны 04 сарын 19 -д тус газар нь их цэвэрлэгээний ажил зохион байгууллаа.
Их цэвэрлэгээнд нийт 53 ажилтан албан хаагч хамрагдаж конторын байрны бүх өрөө тасалгааг угааж цэвэрлэн, гадна орчны 1 га зам  талбайн хогийг цэвэрлэж ажиллаа.
/ТАВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх
НЗД-н 2013 оны А/48 тоот захирамжаар нийслэл УлаанБаатар хотод авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар,Агаары бохирдлын төлбөр хураах ажил 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна.
Нийслэлийн хэмжээнд АТБӨЯХАТ, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах 13 нэг цэгийн үйлчилгээ ажиллаж байсныг эрчимжүүлэх үүднээс нэмэгдүүлж 4 дүгээр сарын 22 ноос эхлэн 29 болгоод байна. Мөн томоохон авто аж ахуй нэгжүүдийн судалгаа хийж дүүргийн Замын цагдаагийн тасгуудтай хамтран албан татвар ,төлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулж эхэллээ.
Салбар комисс бүр долоо хоногоор хийх ажлын төлөвлөгөө гарган гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна.АТӨЯХ-ийн албан татвараар 2013 онд 16,264,4 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс эхний 4 сард 4,491,8 сая төгрөг оруулахаас 2,898,0 сая төгрөг оруулж өссөн дүнгээр төлөвлөгөөний биелэлт 64,5 хувьтай ,4 дүгээр сард 2,689,2 сая төрөг орлахаас 1,407,2 сая төгрөг оруулж сарын төлөвлөгөөний биелэлт 52,3 хувьтай ,өнөөдрийн байдлаар сарын төлөвлөгөө 1,281,1 сая төгрөг,өссөн дүнгээр 1,593,8 сая төгрөгөөр тасарч байна.Үлдэж байгаа хугацаанд АТБӨЯ-ийн албан татварын төлөвлөгөөг сараар болон өссөн дүнгээр биелүүлэх зорилт тавьж байна.
 
НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр Нийслэлийн татварын газрын  орчны цэцэрлэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө гарган шинээр хайлаас ,бут 300 ш суулгаж бусад ногоон байгууламжаа сэргээн арчилахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгч, онцгой анхааран ажиллаж байна .
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2013 оны  4 дүгээр  сарын 24
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах.
1 Хэлтсүүдэд хяналтын картаар үүрэг өгөв.        Ардчилсан орнуудын  сайд нарын Vll бага хурал 2013 оны 4 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан уг арга хэмжээнд оролцох зочид төлөөлөгчдөд “Улаанбаатар Транспорт Такси Сервис” ХХ Компанийн  стандартын шаардлага хангасан 100 тээврийн хэрэгслээр үйлчлэхээр зохион байгуулж, жолооч нарыг цагаан цамц, бээлий, англи, монгол хэлээр нэрийн хуудас, нийтийн таксийн үйлчилгээний англи хэлний анхан шатны мэдлэгийн  лавлах зэргээр бүрэн хангасан.                  
        Бага хурал зохион байгуулагдах хугацаанд хууль бус таксийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг хязгаарлах талаар Замын цагдаагийн газрын Техник, замын хяналтын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Р.Түвшинбаяр, Хан-Уул дүүргийн замын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч М.Отгонбаяр, Чинис хаан олон улсын буудлын дарга Л.Бямбасүрэн нарт албан бичиг хүргүүлсэн.    
       Бага хурлын хөтөлбөрт тусгагдсан зочид буудлуудад байрлах төлөөлөгчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад үйлчлэх тээврийн хэрэгслүүдийн хуваарийг буудал тус бүрээр гаргаж автомашины улсын дугаар, жолооч нарын нэрс,  утасны дугаарыг цахим хаягаар хүргүүлж, телевизийн шууд нэвтрүүлэг, мэдээллийн хөтөлбөрөөр мэдээ мэдээлэл өгсөн.
       НЗД-н А/402 захирамжийн дагуу 4 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд Цахилгаан тээвэр компанийн троллейбусны   3 чиглэлд  нийт 44 троллейбус- /Т:2 -22, Т:3-12, Т:4-10/-ыг иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан.
        Бага хурлын өдрүүдэд  хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллах хуваарь гаргасан.  
   
2013 оны 4 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах
2 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын 4 дүгээр сарын 19-ны шуурхайд НЗД-н А/402 захирамжийг танилцуулан  их цэвэрлэгээний хуваарь гарган үүрэг даалгавар өгсөн.         Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа 79 аж ахуй нэгж байгууллагын нийт 1086 хүн 4 дүгээр сарын  20-ны өдөр  их цэвэрлэгээнд оролцлоо.
         Нийтийн тээврийн үйлчилгээний  84 эцсийн зогсоолын ойр орчны талбайг цэвэрлэж 1200 шуудай хогийг газар дээрээс нь тээвэрлэж үлдсэн хогийг дүүрэг, хороодын холбогдох хүмүүст хүлээлгэж өгсөн. 
   
 
Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын албатай уялдуулан зохион байгуулах.
3 Захиргаа удирдлагын хэлтэст хяналтын картаар үүрэг өгөв.         2013 оны 5 дугаар сарын 11-ны Бямба гаригт Үндэсний Цэцэрлэгт Хүрээлэнд  мод усалгааг зохион байгуулахаар Үндэсний Цэцэрлэгт хүрээлэнтэй тохиролцсон.    
Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах..

 
4 Захиргаа удирдлагын хэлтэст хяналтын картаар үүрэг даалгавар өгөв.         Тус газарт 2013 онд 91 өргөдөл бичгээр ирснээс барагдсан 77, хугацаа болоогүй 14, барагдуулалт 84,6%,  “E-office” программаар  нийтдээ 416 өргөдөл гомдол ирснээс барагдуулсан 397,  хугацаа болоогүй 19, барагдуулалт  95,4 % -тай  байна.    "Е-office"  программ хангамжаар ирсэн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэхэд нийт албан хаагч анхааран ажиллаж байна.
 
 
 
 
                                                                                         ТАНИЛЦСАН:
 
                                         Даргын  албан үүргийг
                                         түр  орлон  гүйцэтгэгч                                                            Ч.Энхбат
                                        
                                         Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын
                                          албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                                      Б.Цолмонбаяр
                                      
                                                                                БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
 
                                          Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн                        Н.Сандагмаа

 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
БИЕЛЭЛТ. Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 158 дугаар Захирамжийн хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ий ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.
            Цэвэрлэгээнд Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн  1779  төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, 16 их дээд сургуулийн 1347 оюутан, 24 ерөнхий боловсролын сургуулийн 4194 ахлах ангийн сурагч, нийт  11632 иргэн оролцсон.
Дүүргийн ажилгүй 200 иргэнийг урамшуулал олгон ажиллуулсан мөн дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн 20 ажилтан үерийн далан, сувгийн хогийг гаргаж нээсэн.
Цэвэрлэгээний ажилд ЭМШУИС, Үйлдвэрлэл урлалын дээд сургууль, Идэр, Билэг, Сити зэрэг хувийн дээд сургуулиуд, Ерөнхий боловсролын 1, 3, 35, 58, 71, 16,31 дүгээр сургуулиуд, Баянгол зочид буудал, Жигүүр гранд ХХК, Шинэчлэл 220 СӨХ, БСБ сервис, 186-р цэцэрлэг, СБД-н Эрүүл мэндийн нэгдэл, Их монгол ресторан зэрэг олон байгууллагууд идэвхитэй оролцсон.
Цэвэрлэгээний ажилд оролцоогүй болон хангалтгүй оролцсон байгууллагуудад: 1-р хорооны “Цагаан шонхор” ХХК, Килиникийн 1 дүгээр амаржих газар, 10-р хорооны Тохижилт-3 СӨХ, Хилчин СӨХ, 7-р хорооны Эгшиглэн караоке, 8-р хорооны Багшийн хөгжлийн ордон, 42-р цэцэрлэг, МТҮП, Ордон СӨХ, Хүүхдийн номын ордон, Төгөлдөр төв, Алтан өргөө СӨХ, 9-р хорооны Шинэ дэлхий телевиз, Мисон авто плаза зэрэг байгууллагууд болно.
Дүүрэг, хороодын зүгээс аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг цэвэрлэгээний ажилд өргөнөөр хамруулахаар Захирамж, Мэдэгдэх хуудас, Албан даалгавар гаргаж тараасан, Их дээд сургууль, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг бээлий шуудайгаар бүрэн хангасан, мөн 1-20 дугаар хороодын дунд “Тэргүүний цэвэр хороо” болзолт уралдааныг 2013 оны 4 дүээр сарын 15-ний өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаатай зарласан.
Цэвэрлэгээнээс гарсан хог хаягдлыг “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК-ний 42 хог тээврийн машин 2 ковш ажиллан 118 рейсээр 534 тонн хог хаягдлыг тээвэрлэж цагаан давааны хогийн цэгт асгасан болно.
Цэвэрлэгээний ажилд Дүүргийн Захиргаа, хуулийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсээс хяналт тавин ажиллаж цэвэрлэгээнд гараагүй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шаардлага тавин ажиллалаа.
Цэвэрлэгээнд гараагүй 25 аж ахуйн нэгж, байгууллагад цэвэрлэгээ нөхөж хийх мэдэгдэх хуудас өгч цэвэрлэгээ нөхөж хийгээгүй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 05 сарын 01-ний өдөр Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс торгуулийн болон бусад арга хэмжээ авна.
ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
БИЕЛЭЛТ: Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò íèéòèéí ýçýìøëèéí çàì òàëáàéä áàéãàà õàøàà, õààëò, ºðãºòãºë, ò¿ö, ãðàæèéí ãàçðûã ÷ºëººëºõ ñóäàëãààã ãàðãàí òºñâèéã õèéí 2013 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íû ºäºð ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí çºâëºëèéí õóðàëä òàíèëöóóëààä áàéíà.
ТАВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
БИЕЛЭЛТ. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/48 тоот захирамжаар Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжын дагуу бүртгэл-татвар, төлбөрийг хураах үйл ажиллагаа улсын хэмжээнд 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. АТБӨЯХАТ болон агаарын бохирдлын төлбөр хураах үйл ажиллагаа нь 3 үе шаттай явагдана.
 • 3 дугаар сарын 1-нээс 3 дугаар сарын 31 хүртэл төрийн болон төсөвт байгууллагуудын тээврийн хэрэгслийн татвар хураах
 • 4 дугаар сарын 1-нээс 4 дугаар сарын 31 хүртэл ААН-үүдийн тээврийн хэрэгслийн татвар хураах
 • 5 дугаар сарын 1-нээс 5 дугаар сарын 31 хүртэл Иргэдийн тээврийн хэрэгслийн татвар хураах.
3 дугаар сарын 1-нээс Сүхбаатар дүүргийн Нэг цонхны үйлчилгээ болон Татварын хэлтсийн Нэг цэгийн үйлчилгээгээр хураасан.
4 дугаар сарын 24-нөөс
 • СБД-ийн 4 дугаар хорооны байр
 • СБД-ийн 13 дугаар хорооны Жижиг дунд үйлдвэрийн байр
 • СБД-ийн 15 дугаар хорооны байр тус тус хураана.
СБД-ийн 1-20 дугаар хорооны орон сууц болон томоохон худалдааны төвийн хаалга болон суртчилгааны самбар дээр тараах материал, наалддаг стикер наасан мөн цэгүүдийн гадна болон дотор талд хулдаасан хэвлэлээр суртчилгааны хаяг анонс хадсан, хороодын хэсгийн ахлагч нараар сурталчилгааны тараах материал тараалгасан .
                                                                                                                               мянган.тєг
    Сарын дїн Єссєн дїн
д/д Татварын орлогын нэр тєрєл Тєлєвлєгєє гїйцэтгэл Тєлєвлєгєє гїйцэтгэл
1 Өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 406552.8 226326.1 2458813.9 552325.8
2 Агаарын бохирддол 41515.4 14374.4 184513.0 22938.2
                                                                                                                               
ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
            БИЕЛЭЛТ. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/347 тоот захирамжийг үндэслэн 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж явуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр  сарын 03-ны өдрийн 145 дугаар захирамж гарч дүүргийн Цэрэг татлагын товчоог томилгоожуулан товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, зарцуулагдах төсвийг батлуулсан.
 
            Дүүргийн хэмжээнд 2013 оны нэгдүгээр ээлжээр цэргийн жинхэнэ албанд зарлан дуудах хуудас нийт 2770 иргэнд бичсэнээс өнөөдрийн байдлаар 2212 иргэнд буюу 79,8 хувьтай тараагдсан байна.
 
            Цэрэг татлагын байр, түүнд ажиллах бүрэлдэхүүн болон хороодын шинээр томилогдсон хэсгийн ахлагч нартай цэрэг татлагын ажлын талаарх зааварчилгааг зохион байгуулж явуулсан.
 
            Цэрэг татлагаар ашиглах зарим техник хэрэгсэл, автотехникүүдтэй гэрээ байгуулсан 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явуулах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан.
ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/
БИЕЛЭЛТ. Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлүүдийн дунд гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт семнар зохион байгуулж, ой хээрийн түймэр гарсан үед хэрхэн ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдэд зайлшгүй байх шаардлагатай гамшгийн үед ашиглах хэрэгслийн бүрдлийг  бүрдүүлэх тухай албан даалгавар өглөө.
НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
БИЕЛЭЛТ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрийг зохион байгуулах тухай Засаг даргын Захирамж гарч ажлын хэсэг байгуулагдан, мод тарих өдөрт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө батлагдаад байна  
АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
БИЕЛЭЛТ. 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 25-ныг хүртэлх хугацаанд дүүргийн ЗДТГ-т бичгээр 68 өргөдөл ирснээс 35 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэлтийн явц 51.5%, цахим хэлбэрээр нийт 22 өргөдөл ирснээс 11 нь шийдвэрлэгдэж, шийдвэрлэлтйин явц 50%-тэй байна.НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар                                                                                                              Огноо: 2013.04.24
Д/д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүнийг нотлох нотолгоо/
 НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
1 Товлосон хугацаанд цэвэрлэгээг чанартай хийж гүйцэтгэх. Тус газар нь 2013 оны 04 сарын 20 ны өдрийн бүх нийтийн цэвэрлэгээнд Самбуугийн гудамж буюу Зоос гоёлын уулзвараас Гэсэр сүмийн уулзвар хүртэлх талбайд цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэлээ. Нийт 20 албан хаагч  4  шуудай хогийг түүж цэвэрлэв.
 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                ТАНИЛЦСАН:            ОРЛОГЧ ДАРГА                               Ш.УРТНАСАН
 
 
 
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                                       Б.Дуламсүрэн
                                                            Нэгтгэсэн: Биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн                                                                   Н.Дүнжиймаа
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№6
 
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/

БИЕЛЭЛТ: 2013 оны 4 дүгээр сарын 6, 20-ны өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд Засаг даргын дэргэдэх 34 байгууллагын 1068 ажилтан, албан хаагч, 315 сурагч, нутаг дэвсгэрийн 81 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны 847 иргэн оролцож, нийт 54680 м2 талбайн 384 м3 хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн. Энэ ажилд 793,8 мян төгрөгийн шатахуун зарцуулсан. Мөн энэ ажлын хүрээнд Налайх өндөрлөгөөс “Цонжин болдог” хүртэлх 26 км авто замын 5-р хорооны хогийн цэгээс бусад ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж, замын гэмтлийг тэгшлэсэн.

ХОЁР. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нийслэлийн хэмжээнд тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил нэг бүрийн явцыг газар дээр нь танилцаж дүгнэлт гарган дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.

БИЕЛЭЛТ:

ГУРАВ. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.

БИЕЛЭЛТ: 700 хүний суудлатай спорт цогцолборт инженерийн шугам татахад иргэд, аж ахуй нэгжийн газар дээгүүр өнгөрөхөөр урьдчилсан байдлаар төлөвлөгдөж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ажлын зураг ирээгүй байна. Мөн барилгын материалын үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах газарт байрлах төмөр замын салааны чиглэлийг өөрчлөхөд 6 айлын газрыг чөлөөлөхөөр тооцоо гарч байгаа. Гэхдээ холбогдох байгууллагаас өөрчлөх тухай албан ёсны шийдвэр, зураг ирээгүй байгаа.

ДӨРӨВ. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/

БИЕЛЭЛТ: ЗДТГ-ын ТХҮХ, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс бүрдсэн хамтарсан баг үзлэг шалгалтыг явуулж 4 аж ахуйн нэгжийн хууль бусаар борлуулж байсан 439100 төгрөгний согтууруулах ундааг хураан авч улсын орлого болгон 120000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан. Мөн 15 аж ахуйн нэгж, байгууллагад галын аюулаас урьдчидсан сэргийлэх үзлэг шалгалт хийж, 21 зөрчил илрүүлэн зөрчлийг арилгуулах хугацаатай үүрэг өгсөн.

ТАВ. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.

БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын орлогч Ч.Одонхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2013.04.25-ны байдлаар АТБӨЯХАТатвар хураалтад 485 тээврийн хэрэгсэл тооллогод хамрагдаж 22338,1 мян төгрөг, агаарын бохирдлын төлбөрт 1839,3 мян төгрөг. Нийт 29646,5 мян төгрөгийн татварын орлогын төлөвлөгөөтэйгээс гүйцэтгэлээр 13518,8 мян төгрөг төвлөрүүлсэн бөгөөд төлөвлөгөөний биелэлт 45,6%-тай байна.

ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.

БИЕЛЭЛТ: Манай дүүрэгт 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явагдахгүй болно.

ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/

БИЕЛЭЛТ: Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 145 дугаар захирамж гарсан бөгөөд үүний хүрээнд ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд ой, хээрийн түймэр гараагүй байна.

НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.

БИЕЛЭЛТ: Бүх нийтээрээ мод тарих үндэсний өдрийн өдрөөр аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн эзэмшлийн болон дүүргээс хуваарилж өгсөн газруудад мод тарих, арчлан хамгаалах ажлыг зохион байгуулах ЗДТГ-ын даргын 3/365 албан тоотыг харъяа байгууллагуудад хүргүүлээд бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

ЕС. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний ирцийн асуудлаар хариуцлага тооцох /улаан, шар, ногоон карт хэрэглэх/ санал боловсруулж танилцуулах.

БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн удирдлага нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд тогтмол сууж байгаа.

АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.

БИЕЛЭЛТ: 2013 оны 02 дугаар сарын 19-ээс эхлэн “Налайх сонсож байна 70232727” утсыг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийт 97 өргөдөл, санал хүсэлтийг хүлээн авч хариуцсан албан тушаалтанд шилжүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байна. Өргөдлийн биелэлт 82,5% байгаа бөгөөд шийдвэрлэгдээгүй өргөдлийн дийлэнх нь нэр хүссэн өргөдөл байна.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/
 
Ардчилсан орнуудын сайд нарын  7дугаар бага хурлын хуралдаан болох Засгийн газрын ордон, Соёлын төв өргөө, Хүүхдийн ордон зэрэг газруудад эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх 3 багийг томиллоо.. Мөн НЭМГ-ын хамт олон 2013 оны 04 сарын 20-ны 11 цагаас нийтийн цэвэрлэгээг МУИС-ийн 1 дүгээр байрны уулзвараас ШУТИС-ийн уулзвар хүртэл  газарт хийж 36 хүн оролцсон ба 10 шуудай хог гарсан.

ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
 
Харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлүүд 2013 оны эхний ээлжийн цэрэг татлагад хамрагдах цэргийн насны эрэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг явуулах бэлтгэл ажлаа хангаад байна.

НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
НЭМГ-ын хамт олон цэцэг тарих хөдөлгөөн өрнүүлж,өөрсдийн тарьсан цэцгүүдээ арчлах талаар мэргэжлийн хүний зөвөлгөөг авлаа.Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр төрийн албан хаагчид мод тарих хөдөлгөөнд нэгдэх болно.

АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
 
 “Иргэдийг үйлчлэх төв “-өөр уламжлагдан 2013 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  НЭМГ болон харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудтай холбоотой 209 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 104 буюу 49,7 хувь, өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой 63 буюу 30,1%, хүүхдийн түргэн тусламжтай холбоотой 16 буюу 7,6 хувийг тус тус эзэлж байна. Ирсэн өргөдөл ,гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд  хэлтсийн дарга нар, орлогч дарга хяналт тавин ажиллаж байна. Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамааралтай өргөдөл гомдлын байдалд хийсэн үнэлгээг удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвөлгөөнд танилцуулан,үүрэг даалгавар өглөө.
 
 
БУСАД АЖЛУУД:
Эмнэлгийн тусламжийн талаар
N7H9 томуугийн үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламж, халдвар хамгааллын бэлэн байдлын шалгалтыг бүх харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийлээ.
2013 оны 4 сарын 11-13-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтын “Төрийн үйлчилгээний албан дах манлайллын ёс зүй, шударга ёс, зан чанарыг эрхэмлэн удирдахуй” сэдэвт сургалтанд Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын Сувилахуйн алба болон Чанарын албаны дарга нийт 40 хүн оролцлоо.
 
ЭМ салбарын Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын суурь шинэчлэлийн хүрээнд хийсэн ажлын үзэсгэлэн зохион байгуулсан.
ЭМХТөвийн Телемидицины хэлтсийн дарга Баяртай уулзаж цахимаар алдаа зөрчлийг бүртгэж буй талаар мэдээлэл авч харьяа бүх ЭМБ-г бүртгүүлэн код авсан ба харьяа ЭМБ-н алдаа зөрлийг нэгдсэн байдлаар харах өөрийн газрын кодыг шинээр хийлгүүлэн авсан. Мөн менежерүүдийн уулзалтанд тус хэлтсийн мэргэжилтэнээр мэдээлэл өгүүлсэн.
Чанарын менежеүүдийн ээлжит уулзалтыг хийж 2012 оны чанарын албаны тайланд хийсэн үнэлгээ, Алдаа зөрчлийг цахимаар бүртгэх аргачлал,  Тяньжин, Япон, Армени  улсын ЭМБ-н үйл ажиллагаатай танилцах аялалд оролцон туршлага судалсан тухай тайлан зэргийг танилцуулан цаашид анхаарах асуудлаар заавар зөвөлгөө өгсөн.
Чанарын болон хүний нөөцийн менежерүүдийн дунд Ёс зүй харьцаа хандлагыг сайжруулах шинэ арга аргачлалыг тодорхойлох хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тушаал, хөтөлбөрийг мэргэжилтэн Ундралтай хамтран гаргасан.
БЗД-н иргэн Хулганаагийн ЭМ-н сайдад хандан гаргасан өргөдлийг шийдвэрлэн хариуг хүргүүлсэн.
“Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4”-өөс зохион байгуулсан “Монголын сувилахуй ба эх барихын мэргэжлийн хөгжил” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтанд оролцож, Сувилагч, эх баригчийн ирээдүйн үүрэг хариуцлагыг дэмжих сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох ажлын хэсэгт орж ажиллахаар болсон.
ЭМС-ын 2013 оны 82 дугаар тушаалаар өгсөн чиглэлийн дагуу Олон улсын сувилагчийн өдрийг Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд тэмдэглэн өнгөрүүлэх даргын тушаалыг боловсруулсан.   
Умайн хүзүү, хөхний өмөнгийн илрүүлэг үзлэгийн болон хавдрын бүртгэлийн программ хангамжийг турших ажлыг Хавдар судлалын үндэсний төвийн захиалгаар “Smart solution” ХХК-тай хамтарч 2013 оны 4 дүгээр сарын 08-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж туршина. Туршилт БГД-ийн 9, 13, 17-р хорооны ӨЭМТ-тэй хамтарна. Сургалтанд ЭМН-ийн хавдар бүртгэгчид оролцоно.
СХД-ийн бүх Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ХӨЦМ-ийн улсын хэмжээний тандалтыг хийсэн.
Түргэн тусламжийн журам боловсруулж байгаа
МУЗГ-ын 399 дүгээр тогтоолын биелэлтийг нэгтгэн ЭМЯ, НОБГ-т илтгэх хуудсаар хүргүүлсэн
2013 онд сунгагдсан, байршил сольсон нэмэлт үйлчилгээ хийсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд бүртгэж, тодотгол хийн статистикийн тасагт болон вэб сайтад тавьсан.
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, байршил өөрчлөх, бусад хариутай бичиг нийт 8 байгууллагаас ирсний дагуу хариу хүргүүлсэн.
 11-11, 12-00-р ирсэн хүсэлт 5, гомдол 9-ийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР
1.Азийн хөгжлийн банк, Эрүүл мэндийн яам, ЭМСХХ-3 төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ хийж, удирдан чиглүүлэх чадамжийг  дээшлүүлэх нь” төсөл НЭМГ-т 2012 оны 06 дугаар сараас  хэрэгжиж   байгаатай   холбогдож 2013 оны 1-р улирлын  тайланг  төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжээс ирүүлсэн загвар саналын дагуу дахин боловсруулж,ЭМСХХ-3  төслийн баг /н.Алтанхуяг/-т   бичиж  хүргүүлэв.
2.ХУД-ийн 15-р хороонд   ӨЭМТ-ийн  тендер зарлах, үнэлгээний хороо  байгуулах ту    хай  НЭМГ-ын даргын тушаал  гаргуулан,үнэлгээний хорооны  ажлын төлөвлөгөө  гаргаж  баталгаажуулав.
3.ХУД-ийн засаг даргад шинээр зохион  байгуулагдах ӨЭМТ дээр тендер зарлах болсон тухай албан тоот илгээв.
4.ЭМЯ-ны  БХЗГ-ын даргад    “Тайлбар  хүргүүлэх тухай “  албан тоотоор  Сүхбаатар дүүргийн 7-р  хорооны “Энхсүндэр” ӨЭМТ-ийн тухай  хариу илгээв.
5.Эх хүүхдийн бичил тэжээлийн дутлаас сэргийлэх“ үндэсний стратеги, Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны “Олон найрлагат  бичил тэжээлийн бэлдмэлийн зөвлөмж, хэмжээ, хэрэглэх заавар батлах тухай”, 2013 оны “Хуваарь батлах тухай” 91 дүгээр  тушаалыг тус тус  хэрэгжүүлэх  зорилгоор Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр нийлүүлэгдсэн олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэл, эмчилгээний зориулалттай самрын нухашийг Налайх дүүргийн 06-23 сартай хүүхдүүд, жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдэд түгээх  хуваарийг  НЭМГ-ын 2013.04.01 -ний өдрийн А/41 "Хуваарь батлах тухай"тушаалаар батлуулж хүргүүлэв.
6.2013 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Автомашингүй өдөр зохион байгуулах тухай” А/196 “Нэмэлт өөрчлөлт оруулах” тухай 2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны А/320 дугаар тус тус захирамжийн дагуу “Цэвэр-Агаарт хамтдаа” Автомашингүй өдрийн нэгдсэн тайланг нэгтгэж дуусгалаа.
7.“Хамт олон бүх нийтээрээ жин хасъя-Таны оролцоо чухал” 6 сарын аяны тушаалын төсөл боловсруулж байна. Энэ жил фитнесс клуб болон байгууллага, иргэдийг түлхүү хамруулах чиглэлийг баримталж байна.
8.Монгол ТВ-д “Идэвхитэй хөдөлгөөн-ЭМ” сэдвээр ярилцлага өглөө.
9.Шинээр гарсан томуугийн талаархи мэдээллийг вэб сайтад оруулсан.
10.Тамхигүй орчны талаархи радио рекламны гүйцэтглийн хяналт хийлээ.мөн тамхи татахыг хориглосон газрууд телерекламны эхийг үзэж засах саналаа өгсөн.
11.ЭМЯ дээр болсон Суурь шинэчлэлийн асуудлууд хурлын ханын стендийг хэвлүүлж өгсөн. Мөн перспэктив фильм студи, ТВ8,  Эрүүл мэнд телевизийн  Энх мэнд нэвтрүүлэгийн бэлдэлт, цацалтын гүйцэтгэлийг хянаж санхүүд шилжүүлсэн.
12. Хàëäâàðò ºâ÷íèé õàìøèíæ, ñýæèãòýé íèéò 467 òîõèîëäîë ìýäýýëýãäñýíийг ºìíºõ оны мөн үетэй õàðüöóóëàõàä 104 тохиолдлоор нэмэгдсэн áàéíà. Цî÷ìîã õàëóóðàëò, òóóðàëòòàé õàìøèíæ  46, öî÷ìîã õàëóóðàëò, öýâð¿¿ò òóóðàëòòàé õàìøèíæ 250, öî÷ìîã øàðëàëòòàé õàìøèíæ   91, цочмог усархаг суулгалтын хамшинж 4, öî÷ìîã öóñàðõàã ñóóëãàëòын хамшинж 17, цочмог цусархаг хамшинж 2 тохиолдолыг онош тодруулах, голомтын тандалт хяналтыг хийж ажиллав.
13.ХӨСҮТөвөөс ирүүлсэн мэдээлэл зөвлөмжийг үндэслэн Томуугийн  вирусын  öàð òàõëын үеийн  эмнэлгийн албаны  яаралтай бэлэн байдлыг хангуулахаар  Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 141 дүгээр тушаалаар баталсан удирдамж зааврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж Эмнэлгийн албаны гамшгийн  үеийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, нөөц бэлэн байдлаа хангах талаар харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын дарга удирдлага эрхлэгч нарт  мэдээлэл хийж үүрэг даалгавар өгөв. Мөн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын томуу  А/Н7N9/  цар тахлын үеийн  бэлэн байдлыг хангуулахаар удирдамжийн дагуу  шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйгээр  хангах,  илэрсэн зөрчил дутагдлыг засуулах арга хэмжээ авч эхлээд байна.
15.Томуу  өвчний тандалт мэдээллийг эрчимжүүлэн,  òîìóóãèéí äýãäýëò èõñýõ  ¿å  болон шинэ вирусын халдварыг эрт сэрэмжлэх,  сэжигтэй  тохиолдолын үүсгэгч тодорхойлуулахаар тандалтын сүлжээнд   8 íýãäñýí ýìíýëýã, 20 ºðõèéí ýìíýëýã  õàìðàãäàн   өвчлөлийн хөдлөл зүйг  7 хоногоор гарган, дүгнэлт  өгч ажиллаж байна.
16.Хүүхдийн ор бүхий нэгдсэн эмнэлгийн ачаалал их байгаатай холбогдуулан нөөц ор гаргах, насанд хүрэгчдийн орыг зохицуулах, гэрийн эргэлтийг сайжруулах, эмнэлгийн халдвар хамгаалал эргэлтийн журамд өөрчлөлт хийх  арга хэмжээ авч байна.
17.Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын нийт 3500 эмч нарт мэдээлэл хийж, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал зааврыг судлуулан мөрдүүлэх арга хэмжээг авсан.
18.Томуу томуу төст өвчин, Томуу А/Н7N9/ вирусын халдвараас  урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж сурталчилгааг эрчимжүүлэн байгууллагын веб сайтанд байршуулан сурталчлах , зөвлөмжийг олшруулан гарын авлага болгон сурталчилж , амбулатори, болон эмнэлэгт үйлчлүүлж буй 7800 иргэдэд  яриа хийж , 1000 ш санамж тараасан
19.Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг   УБ радио- 1 удаа, УБ таймс, Монголын мэдээ сонинд   мэдээлэл өгч сурталчлав.
20.Сүрьеэ өвчний тархалтын судалгаа явуулах тухай НЭМГазрын даргын А/47 дугаар тушаал гарган харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүлээд байна.
21.Балнад өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтанд  хамрагдах ажил мэргэжлийн хүмүүсийн судалгааг гаргаж байна.
22.Халдварт өвчний үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулахаар харьяа эрүүл мэндийн байгуулагуудад үнэлгээ хийх заавар тушаалын төслийг хяналт үнэлгээ шинжилгээний мэргэжилтэн нартай хамтран боловсруулж НЭМГазрын даргын тушаалын төсөл батлуулахаар хянуулж байна.
23.Шинэ ба сэргэж буй халдвараас сэргийлэх талаар сургалт сурталчилгаа хийх  стратегийн төсөлд  сурталчилгаа хийх төсөв тооцоог гаргав.
24.Биеэ үнэлэгч эмэгтэйчүүдтэй ажилладаг байгуулагуудын техникийн хэсгийн хуралдааныг зохион байгуулсан  ба тайланг гарган ЭМЯ- д-д хүлээлгэн өглөө.
25.Чингэлтэй дүүргийн ЭМН-ийн харьяа “Сэтгэл амар” төвийн үйл ажиллагааг  биеэ үнэлэгч эмэгтэйчүүдтэй ажилладаг байгуулагуудын техникийн  ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд танилцуулан туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгууллав.
26.“ТВ Шууд “ нэвтрүүлгээр  Орчны бохирлооос сэргийлэх чиглэлээр иргэд, байгууллага, хамт олонд чиглэсэн зөвлөгөөн өглөө.
27.НИТХ-ын төлөөлөгч  Б.Энх-Амгалан, СХД-ийн  32-р хорооны  Засаг дарга Г.Мөнхтулга нарын хүсэлт, тавьсан асуудлуудад  албан бичгээр  хариу илгээв.
28.ЭМЯ-ны  яаралтай ТТ-ийн автомашины  стандарт  боловсруулах ажлын  хэсэгт 3 мэргэжилтэн орж ажиллаа.
29.Шинээр  зохион  байгуулагдсан ХУД-ийн 15-р  хорооны “Энхбуянт-манал”,Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны “Гүсү-Дэвү” ӨЭМТ- ийн  үйл ажиллагааг зөвшөөрөх  тухай  НЭМГ-ын даргын  тушаалыг  гаргуулав.ХУД-ийн  15-р  хороонд  Өрхийн  эмч  нарын  баг  шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог  шинэчлэн байгуулах тухай  НЭМГ-ын  тушаалыг  гаргуулав.
30.ЭМЯ-ны “Өрхийн  эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээний гарын  авлага боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллав.
31.”Эмнэлгээс  шалтгаалах  халдвараас сэргийлэх,  Халдвар хяналтын   ажлыг эрчимжүүлэхэд    халдвар хяналтын алба, гишүүдийн үүрэг роль сэдэвт” уулзалтын  удирдамж, хөтөлбөр боловсруулан, 3-р амаржих газрын дарга, тархвар судлаач нартай  уулзаж, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгч,  туршлага солилцох    өдрийг  товлов.
32. “ЭМЖЖИ ХХК” ,  “ЭМЖЖМА” гэсэн эмнэлгүүдэд хамтарсан шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, илтгэх хуудсыг бичиж хүлээлгэн өглөө.
33.”Зохистой хооллолт ба таргалалт” сэдвээр Энх мэнд нэвтрүүлгийн дугаарыг БЗЭМН-тэй хамтран бэлтгэсэн.
34."Хамт олон бүх нийтээрээ жин хасья-Таны оролцоо чухал" аян зохион байгуулах тухай НЭМГ-ын даргын 2013.04.10-ны А/46 тушаал гарган, харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүлэв.
 
Эдийн засаг төлөвлөлтийн талаар
 1. 1-р улиралын байдлаарх өрийн судалгааг гаргалаа. Нийтдээ 490,1 сая төгрөгийн өртэй гарсан байна. Үүний 60 гаруй хувь нь цалин нийгмийн даатгалын өртэй тул харьяа байгуууллагуудад албан тоот хүргүүллээ.
 2. Ч.Хүнбиш нягтлан бодогчтой ажил хүлээлцэж санхүүгийн холбогдох баримтуудыг  хүлээн авлаа.
 3. Гарын үсгийн баталгаа хийлгэх материал  бүрдүүлж төрийн сангаар хянуулан гарын үсгийн баталгаа хийлгэлээ.
 4. Харьяа байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа хэмжих багажны судалгааг гарган ЭМХТөвд хүргүүлсэн.
 5. 4 сарын цалингийн урьдчилгаа цалин бодсон бөгөөд нийтдээ   24,011,887.0 төгрөгийн  шилжүүлэг хийсэн.
 6.  Тэтгэвэрт гарсан 18 хүний тэтгэмжийн материалыг шалган   хүлээн авсан.
 7. Нийслэлийн Аудитын газраас ирүүлсэн албан шаардлагын дагуу зөрчил гаргасан газрууд руу зөрчлийг арилгах төлөвлөгөө боловсруулан биелэлтийг хангах, холбогдох хүмүүст арга хэмжээ авах тухай албан бичиг явуулсан.
 8. 3-р сарын Нийгмийн даатгалын тайланг тушаасан, Татварын тайлангууд, 1-р улиралын санхүүгийн тайланг бэлтгэж байгаа.
 9. Эрүүл мэндийн сайдаас 2012  онд эрх шилжиж ирсэн  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлээр гарсан төсвийн хэмнэлтийг нийслэлийн төрийн сантай тооцоо нийлж ЭМЯ-нд хүргүүлсэн
 10. Эрүүл мэндийн сайдаас 2012  онд эрх шилжиж ирсэн  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэлээр гарсан төсвийн хэмнэлтийг нийслэлийн төрийн сантай тооцоо нийлж ЭМЯ-нд хүргүүлсэн.
 11. Нийслэлийн өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдийн 2013 оны төсөвт тодотгол хийлгэх саналаа бэлтгэж байна.
 12. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/369 дүгээр захирамжийн дагуу автомашин хүлээлцэх комисс томилох тухай НЭМГазрын даргын 2013 оны А/49 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг Гачуурт, Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төвүүдэд тус бүр 1 Старекс Н-1 маркийн тоноглогдсон эмнэлгийн зориулалтын автомашиныг 2013.04.18-ны өдөр хүлээлгэн өглөө.
 
 
 
  
                                   
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
Үүрэг даалгавар-1: Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах.  2013 оны 4 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд дүүргийн  хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах.
         Энэ удаагийн их цэвэрлэгээгээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ-ийг бүрэн оролцуулах зорилгоор ЗДТГ-ын ДБТХ, хороодтой хамтран байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, СӨХолбоодуудад Засаг даргын орлогчын гарын үсэгтэй албан тоот, цэвэрлэгээний хуваарь, цэвэрлэх газрын маршрутыг зургаар гаргаж, хяналт тавих болон зохион байгуулах хэлтэс албан тушаалтануудад хуваарийг хүргүүлэв.
Их цэвэрлэгээний үер 51 реис буюу 257 тонн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэсэн байна. Дүүргийн хэмжээнд 240,197,1 м2 талбайг хамруулан цэвэрлэж, нийт 1182 хүн хог цэвэрлэгээний ажилд хамрагдан ажиллаа.
 
 
Үүрэг даалгавар-2: Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
         Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/306 дугаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд нийслэл, дүүргүүдийн гудамж, талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор 4 сарын хугцаатай дүүргийн Засаг даргын захирамжаар эрх бүхий ажлын хэсгийг байгуулахаар төсөл бэлтгэж хянагдаж байна.  Үүний хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх газрын зөрчлийн судалгааг гаргаж , фото зургаар баримтжуулан, жагсаалтыг гаргаж байна.
Үүрэг, даалгавар-3: Дүүргийн Засаг дарга  Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
   
 
 
 
Үүрэг даалгавар-4: Дүүргийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
         2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажил 5-р сарын 03,04,05-ны хооронд зохион байгуулна. Дүүргийн хэмжээнд 16 хорооны нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй цэргийн насны 3452 иргэнд цэргийн зарлан дуудах хуудас тараасан.  
Үүрэг даалгавар-5: Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд дүүргийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах.
         Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан ажлын төлөвлөгөөг Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуй,  Дэд бүтэц, Хот,  Нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан орлогч дарга А.Отгонбаатар баталж 2013 оны 04 дүгээр сарын 23-наас эхлэн төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газарт Ажлын төлөвлөгөөг хүргүүлж хамтарч ажиллаж байна.
Бүх нийтээр мод тарих өдөрт зориулж хөрөнгө гаргах захирамжийн төсөл явагдаж байна.
 
Үүрэг даалгавар-6: Хан-Уул дүүргийн  хэлтэс, албад 1-р улирлын тайланг ЗДТГазар ирүүлж  Орлогч дарга нараар хянуулах.
         Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албадууд 1 дүгээр улирлын ажлын тайлангаа Засаг даргын тамгын газарт Татварын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэс ирүүлсэн байна.  
Үүрэг даалгавар-7: Хог шатсан 4 дуудлага ирсэн тул хог ачилтыг эрчимжүүлэх. ТҮТ, ЭКО-ОРЧИН, ОБХ
   
 
 
Үүрэг даалгавар -8: Календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлтийг удирдлагын зөвлөлд танилцуулах.
  Засаг даргын тамгын газрын хэлтсүүд 1-р улирлын ажлын тайлан бүрэн гарч дууссан. 
 
 
Үүрэг даалгавар -9: Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж шаардлагатай шийдвэрүүдийг холбогдох хэлтэс, албад хариуцаж ажиллах.
  Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тухай хууль”-ийн 29 дүгээр зүйлийн, 29.1.3  дахь заалт, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.18, 17.2.20 дахь заалт, “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл, Улсын Онцгой комиссын 2013 оны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 01, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2013  оны  01, Нийслэлийн Засаг даргын 2013  оны 02  тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  дүүргийн Засаг дарга, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх” талаар 2013 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг  гаргаж батлуулан, дүүргийн Засаг даргын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түр пост ажиллуулах тухай” захирамжийн төслийг боловсруулан батлуулахад бэлэн боллоо.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН
 ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Огноо: 2013 оны 05 дугаар сарын 09                                                          
                   
 
                                                                                             
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2   4
Үүрэг даалгавар 1: Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэхмэт/
           Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын талаар:
УБ хотын Ерөнхий менежерийн  болон МХЕГ-аас баталсан удирадмжуудын дагуу 13 ажлын хэсэгт 26 улсын байцаагч ажиллаж байна. Шалгалтаар зочид буудал, зоогийн газруудын засвар үйлчилгээ, технологи ажиллагаа, эрүүл ахуй, гадна орчны тохижилтонд тавигдах стандарт шаардлага зөрчсөн  92 зөрчил илрүүлж, 41-ийг арилгуулж, 10 ААН-ид 51 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, ажлын байр, ажиллагсдын ажлын хувцас, гарнаас 159 арчдас дээж,  хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнээс 27 дээж авснаас 53 арчдас эерэг гарсныг давтан шинжилгээнд хамруулсан байна. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтаар  албан шаардлагын биелэлт 70-80 хувьтай байна. Баянгол зочид буудал ХК-ийн урсгал засварын ажил дуусаагүй байна. 2013.04.25-ны дотор албан шаардлагын биелэлтийг хангуулж, шалгалтын нэгдсэн дүн гарна. Шалгалт 80,0 хувьтай үргэлжилж байна.
 
        2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний талаар:
        Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан 2013 оны 04 дүгээр сарын 20-ны “Бямба” гаригт хийгдсэн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд хариуцан цэвэрлэх гудамж, талбайн хуваарийн дагуу “Тэди” төвийн уулзвараас “Их дэлгүүр” хүртэл гудамж талбайг цэвэрлэхэд 106 албан хаагчид оролцсон байна.
         Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүдийн 133 улсын байцаагч тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хог хаягдлын зайлуулалт, их цэвэрлэгээнд иргэд аж ахуйн нэгжийг оролцуулах,  илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд хяналт тавьж ажиллаа.
        Хяналт шалгалтын явцад Баянзүрх дүүргийн 5, 8, 9, 16 дугаар хороодын Засаг дарга нарт болон “Сүнжингранд” ХХК, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Налайх дүүрэгт хог тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй ТҮК-д  19 заалт бүхий 7 албан шаардлага өгч, зөрчил дутагдал гаргасан “Оргил” авто угаалга, “Ай-ди-ди” ХХК, “Энх-Орд” ХХК, “Олонсум” ХХК-д  холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 400.0 мянган төгрөгийн, “Ганган-Анд” ХХК, Ганинженеринг СӨХ-д 290.4 мянган төгрөгийн торгууль тус тус ногдуулан арга хэмжээ авсан байна.
   
Үүрэг даалгавар 4:Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/
    Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах
ОБЕГ, МХЕГ, ШӨХТГ-ын хамтран 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “Олон хүн төвлөрсөн үзвэр үйлчилгээ, худалдааны байгууллагад гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх удирдамж”-ийн дагуу худалдаа, үзвэр үйлчилгээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа хяналт шалгалтад хамрагдсан 79 барилгын 21 барилга нь газар хөдлөлтийн арга хэмжээ авагдаагүй баригдсан, 7 барилга нь улсын комиссын актгүй, 11 зөрчил дутагдлын улмаас газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадвар буурсан нийт 39 барилга ашиглалтын үеийн аюулгүй байдал хангагдахгүй байгаа зөрчлүүд илэрсэн. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 95 заалт бүхий 38 албан шаардлага хүргүүлж, 4 заалт бүхий 1 актаар үйл ажиллагаа зогсоож, 800 зөрчил илрүүлж зөрчлийн 25 хувийг газар дээр нь арилгуулсан бөгөөд зөрчил дутагдлыг давтан гаргасан 3 байгууллагад 2.6 сая төгрөгийн торгууль ногдуулж барагдуулсан байна.
Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдалын талаар:
-“ТВХ” ХХК-иас 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2/28 тоот албан бичгээр ирсэн хүсэлтийн дагуу байгаль орчны улсын байцаагч Б.Ган-Уул томилогдон ажилласан болно.
       Ажиллах үед тус “ТВХ” ХХК-нь “SGS” ХХК-ийн лабораториос гарсан 120 тонн тигель-аяганцарыг БОНХЯ-аас өгсөн химийн бодсын хаягдал хадгалах зөвшөөрөл, Монгол улсын Үндэсний Аюулгүй Байдалын Зөвлөлийн зөвлөмж, МХЕГ-тай хийсэн хамтран ажиллах гэрээний дагуу хяналт тавин ажиллаж  Хан-Уул дүүрэг дэх “SGS” ХХК-ийн хашаанаас  ачуулж 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Багахангай дүүрэг дэхь ЗХ-ний 337-р ангийн нисэх онгоцны ангарт буулган хаалгыг 068340, 068346, 068855, 068357, 068376,068328 дугаар бүхий лацаар лацдан харуулд хүлээлгэн өгсөн.
 -Налайх дүүргийн прокурорын газраас 2013.04.29-ний өдрийн 1/195 тоотоор ирсэн хүсэлтийн 2013.05.02-ны өдөр БХД-ийн ЦТ-ийн АМБ хошууч Ц.Батхүү, д/ч Д. Оюундаваа, НД-ийн орлогч прокурор Б.Чинбат, хяналтын  прокурор П.Төртүвшин, “ТВХ” ХХК-ийн удирдлага, нутгийн иргэн Б.Ганхөлөг, харуул Ц.Уланбаяр нарын бүрэлдхүүнтэй  хамтран хяналт шалгалтын баг очиж газар дээр нь үзлэг, хяналт хийлээ.
ЗХ-ний 337-р ангийн нисэхийн Аэродромын “Н” дугаартай Ангарт уг аяганцрыг хадгаласан байсан бөгөөд хоёр талын хаалганы лац бүрэн бүтэн байлаа.
Ангаарын баруун талын булангаас цэвэр усны 3-р худаг хүртэл хэмжилт хийхэд 640 метр , 2-р худаг хүртэл мөн 640 метр байгаа нь Усны тухай хуулийн 22,2,  22.3 заалт, Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журмын 3,2,1,2 заалтыг зөрчөөгүй байна.
   
 
 
                                                            Нэгтгэсэн:                                Мэргэжилтэн Д.Урнаа
 
                                                            Хянасан:                                   Дэд дарга  М.Ням-Очир
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                           2013.04.25
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/  
              Их цэвэрлэгээний өдөр нийслэлийн 7-н дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 116 гудамж, зам талбайд түүвэр цэвэрлэгээ, мөн гэр хорооллын гудамж, гуу жалганд үүссэн 321 үүсмэл хогийн цэгийг цэвэрлэж, нийт 1.067.245 м2 талбайн 2118.4 тн хог хаягдлыг 429 удаагийн рейсээр ачиж тээвэрлэн хогийн төвлөрсөн цэгт хүргэсэн байна.
               НИТХТ-ийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”,  НИТХТэргүүлэгчдийн 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан бөгөөд цэвэрлэгээнд нийт 7531 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 54401 хүнийг идэвхитэй оролцуулсан байна.  
               Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний явц, үр дүнгийн талаар НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан ба МҮОНРТ, UBS, Монгол ТВ, С1, Эко суваг, Эх орон, ТВ 1, Za ТВ, Монголын радио, Өдрийн сонин, Нийслэл таймс зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тухай бүр сурталчлан ажиллалаа.
 
               Улаанбаатар хотноо энэ оны 04 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд болох Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурлын зочид, төлөөлөгчдийн байрлах зочид буудал, зоог барих хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт хяналт тавих удирдамжийн дагуу ажлын хэсгүүдийг зохион байгуулан мэргэжил удирдлагаар ханган бэлтгэл ажлыг хийж байна.
Удирдамжинд тусгагдсан газруудад үзлэг шалгалт хийсэн тухай танилцуулгыг нэгтгэн удирдлагад танилцуулсан. Шалгалтанд хамрагдсан дээрх газруудад үүрэг даалгавар өгч төлөвлөгөөний дагуу ажлууд хийгдэж байна.  
               НЗД-ын хүндэтгэлийн хүлээн авалт “Улаанбаатар” зочид буудалд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг зохион байгуулан ажиллаж хүлээн авалтанд хэрэглэгдэх хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдалд ихээхэн анхаарч хяналт тавин ажиллаж байна.  
 
 НАЙМ. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.  
   “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” –өөр зохион байгуулах ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг Хотын ЗАА, БОНХгазар хамтран боловсруулж байна. Энэ өдрийг тохиолдуулан Сүхбаатарын талбайд 2 өдрийн нэгдсэн арга хэмжээ болно. Энд “Мод сөөгний үзэсгэлэн худалдаа”  5-р сарын 10,11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж цэцэрлэгжилт, мод үржүүлгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, иргэд тарьц, суулгац худалдаална.
5-р сарын 11-ний Бямба гаригийн 10,00 цагт “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн ёслолын арга хэмжээ болно. Энэ арга хэмжээнд МУ-ын Ерөнхийлөгч болон төрийн удирдлагууд, БОНХЯам, нийслэлийн удирдлагууд, нийслэл, дүүргийн харьяа байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөгчид оролцоно.
         
             Ёслолын дараа байгууллага, иргэд хуваарьт гудамж, цэцэрлэгүүддээ очиж мод тарина. Мод тарих үйл ажиллагаа хотын бүх дүүрэгт  11,00 цагт зэрэг эхлэн явагдахаар төлөвлөгдөж байна. 
 
            Хотын ЗАА–наас 1200 улиас модыг нийслэлийн ЕБСургууль, цэцэрлэгүүдэд үнэгүйгээр өгөх ажлыг  зохион байгуулна. Тарих модыг нь 5-р сарын 10-ны өдөр сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргэх арга хэмжээг тухайн дүүрэгтэй нь хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
 
           Дүүргүүд дэвсгэрийнхээ бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна орчинд мод, зүлэг  тариулах арга хэмжээг зохион байгуулна. Мөн дүүргүүд тодорхой газруудад мод , сөөгний худалдааг зохион байгуулж иргэд, байгууллагуудад үйлчилнэ.
 
          Хотын ЗАА , Нийслэлийн Хот тохижилтын газраас цэцэрлэгжилтийн хувийн хэвшлийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай болон төвийн цэцэрлэгүүдэд 1000 мод,  40,0 мянган ширхэг сөөг тарих ажлыг зохион байгуулна. Энэ ажилд 25 байгууллагын 800 хүн оролцоно.
 
Нийслэлийн төр захиргааны харьяа байгууллага, агентлагуудын ажилтнууд заасан хуваарьт газруудад мод тарина.
 
          Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн өөрийн талбайдаа урьдчилсан байдлаар 200 мод,11,0 мянган ширхэг сөөг тарих ажлыг зохион байгуулахаар мөн төлөвлөөд байна. Энэ ажилд 14 байгууллагын 1200 хүн оролцоно.
АРАВ. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.  
 2012 оны 12 сарын 26 өдрөөс /call center/  2013 оны 04 сарын 25 өдөр хүртэл
             ЗАА –нд  иргэдээс ирсэн нийт өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
             Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо  761
             Шийдвэрлэсэн  710
             Шийдвэрлэх шатандаа байгаа  50
             Хугацаа хэтэрсэн   1
            Иргэдээс ирж байгаа өргөдөл хүсэлтийг агуулгаар нь ангилах Хог хаягдал ,цэвэрлэгээ  тээвэрлэлтийн тухай асуудал 30 %,     Орон сууц хүссэн  тухай  35% Инженерийн байгууламжтай холбоотой 25%, авто замын ажлын гүйцэтгэл,явцын тухай 10%  байна .
           Иргэдээс ирсэн өргөдөл хүсэлтийг  цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  Нийслэлийн захирагчийн  ажлын албанд ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ‘ call center ’-ийн тайлан мэдээг 14 хоног тутам Ерөнхий менежерийн шуурхай дээр харьяа газар дүүргүүдэд танилцуулж ажиллаж байна.
 
 
            Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                                      Захирагчийн ажлын албаны дарга                                       Б. Бадрал
 
 
                                                         
                                               Хянасан:        Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн
                                                                      дарга                                                                                       Э.Энхцэцэг
 
 
                                               Нэгтгэсэн:      Гэрээ, хууль эрх зүй, шуурхайн биелэлт
                                                                      хариуцсан мэргэжилтэн                                                        Д. Шийтэр
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ  БАЙГУУЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА  БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР  ХОТЫН  ЗАХИРАГЧААС
2013 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН  15 -НЫ ӨДӨР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
 
Огноо: 2013.04.25                                                                                                                                                                           УБ хот
 
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
   НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах

 
ОНӨААТҮГ ын дарга нарын шуурхай зөвлөлгөөн дээр үүрэг даалгавар өгч гүйцэтгэлийг хянаж ажиллахыг ерөнхий инженер М.Дашзэвэгт үүрэг болгосны дагуу бэлтгэл ажлыг хангуулан  2013 оны 4-р сарын 20 ны өдөр нийтийн их цэвэрлэгээг хийлээ.
Орон сууц нийтийн аж ахуй удирдах газар нь өөрийн байгууллагын ойр орчмын хальтиргаа гулгаа, хог шороог арилгах, өрөө тасалгаагаагаа цэвэрлэх их  цэвэрлэгээ хийлээ. Их цэвэрлэгээнд  нийт 45 ажилтан оролцов.
 • Тус газрын шуурхай үйлчилгээ засварын төвийн ажилтнууд нь гаднах граж, өрөө тасалгаагаа цэвэрлэлээ.
 • Захиргааны  ажилтанууд  өөрийн  байгууллагын  үүд  орчим, ойролцоох зам талбайн хогийг цэвэрлэж , өрөө тасалгаагаа цэвэрлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.
    Тус газрын  харьяа 21 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд нь нийт 1000 гаруй ажилтнуудын хүчээр  өөрийн харяалалын нийт 127 ус, дулаан дамжуулах төвүүдийн тоос шороо гадна орчин, байгууллагынхаа өрөө тасалгааг цэвэрлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нийт 20000 гаруй м2  талбайг цэвэрлэн  150 м3   хогийг ачуулсан .
   
2 Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
 
 
Орон сууц ашиглалт халаалт халуун устай холбоотой иргэдийн гомдлын талаар ОСНААУГ ын системийн хэмжээнд 2013 оны 4-р сард нийт 95 гомдол хүлээж авсаны 25 нь харьяаллын бус хувийн компаниудын гомдол эзлэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд дулааны шугам сүлжээний эх үүсвэрээс горим доголдож байсан учир халаалт халуун усны гомдол их байсан. Харьяаллын бус хувийн компаниуд СӨХ үүдтэй холбогдолтой гомдлыг бүрэн барагдуулахад анхаарах талаар албан тоот боловсруулж тараах ажлыг зохион байгуулж байна. 
 
   
                   
    Хянасан:ОСНАА-УГ-ын дарга                                                      Ч. Бямбажав
 
                                    Биелэлт гаргаж нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                      Б.Цэрэннадмид
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 04 САРЫН 15-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№6
2013.04.15 – 2013.04.26
 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
 
 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/  
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
   Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 04 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд манай байгууллагаас нийт 100 ажилтан албан хаагчид хамрагдан Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас баталсан Энхтайвны өргөн чөлөө баруун 4 замаас Цэцэг төвийн уулзвар хүртэлх хуваарьт газрыг 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр цэвэрлэж 20 шуудай хог бөөгнүүлсэн.  
 
 
 
100%
 
 
 
2
Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.

 
 
Газар чөлөөлөх  хэлтэс
Н.Баяр
  Нийслэл хотод 2013 онд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих  төсөл арга хэмжээ 91 байршилд тусгагдснаас 47 байршлын авто зам, замын байгууламж, инженерийн байгууламж, үерийн далангийн зураг төслийн дагуу судалгааг гаргаж газар чөлөөлөлтийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Дээрх 47 байршилд урьдчилсан байдлаар судалгаа хийхэд 2632 нэгж талбарын 956 343 м2 газар буюу 95.6 га газрыг нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тооцоо гараад байна. Эдгээр 47 байршлын хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас 16 байршлын газар чөлөөлөлтийн ажил хүндрэлгүй хийгдэх боломжтой. Мөн энэ онд 29 ажил он дамжин хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. 
Газар чөлөөлөх  ажлын явцын талаар:
 • Нисэх-Яармагийн чиглэлийн 13.7 км авто замынөргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын трасст орсон 5 ШТС-аас “Шунхлай” ХХК, “Синчи ойл” ХХК, /Магнай трейд ХХК/-уудын ШТС-ийн үнийн самбар болон тусгаарлах зурвасууд орсон бөгөөд газар чөлөөлөлтийн талаар харилцан тохиролцоонд хүрсэн. “Ойн бирж” ХХК /Тэс петролиум ХХК/-ийн ШТС-ийг нүүлгэн шилжүүлэх зардалд Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/377 тоот захирамжаар 200.0 сая төгрөг шийдвэрлэсэн. Одоо тус компаний ШТС-ыг байршуулах газрын байршлыг шийдвэрлүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын захирамж батлагдахыг  хүлээж байна. Петровис ХХК-ийн ШТС-ын байршил тодорхойлох асуудлыг НӨХГ болон НЕТГ-ын Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дүгнэлт гаргуулахаар болсон. “Жаст ойл” ХХК нь өөрийн эзэмшлийн газартаа ШТС-аа шилжүүлж барих зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг  Нийслэлийн Авто замын газар,  Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт  гаргаад байна.
 • Хасбаатарын гудамжны 2,3 км авто замынөргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын траассын зургийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсний дагуу өөрчилж баруун тийш 1,3 м шилжүүлсэн. Ингэснээр газар чөлөөлөх шаардлагатай 11 обьектийн чөлөөлөлтийг болиулж газар чөлөөлөлтийн зардлаас 3 тэрбум орчим төгрөгийг хэмнээд байна. Одоо замын трасст орсон үйлчилгээний 3 барилгын газар чөлөөлөх ажил үлдээд байна. 
 • НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 03 дугаарсарын 21-ний өдрийн 33 дугаар тогтоол, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын ахлах байцаагчийн 2013 оны 02-07-77/47 тоот актыг үндэслэн “Халаалтын зуухны ашиглалт, зохицуулалтын газар” НӨҮГ-ын блансад бүртгэлтэй Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах УС-15 уурын зуухны нийт 14 960 324,2 төгрөгийн үнэ бүхий барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийг актлаад байна. НЗД-ын 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/392 тоот захирамжаар дээрх акталсан обьект, тоног төхөөрөмжийг буулгаж, шилжүүлэх шийдвэрийг гаргасан. Одоо гүйцэтгэгч компаниудыг шалгаруулан барилга буулгах, зуух буулгаж шилжүүлэн угсрах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөөд байна. 
 
 
 
 
 
 
50%
 
 
3
 
Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.  
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
 • Захирагчийн ажлын албанаас бүх нийтээр мод суулгах өдрийн тов гарсан тохиолдолд манай байгууллагын ажилтан албан хаагчид бүрэн хамрагдах болно.
 
 
4
 
Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах. Нийт хэлтэс, албадууд
 • Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар:
 • Байгууллагын хэмжээнд энэ оны 04 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс  нийт 627 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 252 өргөдлийг хууль журмын дагуу хугацаанд нь шийдвэрлэн гомдол, хүсэлт гаргагчдад хариуг албан бичгээр мэдэгдэн, 184 өргөдөл хяналтад, 77  өргөдлийг шийдвэрлүүлэхээр судалж байгаа бөгөөд хугацаа хэтэрсэн 114 өргөдөл байна.
 
 
Танилцсан:                                                                           Ш.Төмөрбаатар /Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                                                               Ц.Цолмон /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/
 
 
Хянасан:                                          Б.Амаржаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/
 
 
 
 
 Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр
нийслэлийн  Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2013.04.25                                                                                                                                                                Сонгинохайрхан дүүрэг                                                     
 
Д/д
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг, даалгавар 1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд 
зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг
бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах
1 Дүүргийн нутгийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад  Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд
 үүрэг чиглэлийг өгч ажиллаж байна. Дүүргийн  Засаг  даргын 2013  оны 149 дүгээр  захирамжаар  их  цэвэрлэгээ  хийх  ажлын  хэсэг  байгуулан    ажилласан.   Энэ  ажилд  нийт  1382 аж  ахуй нэгж, байгууллага, 9843 хүн  оролцож 125 рейсээр 625,0 тн хог  ачиж тээвэрлэсэн. Зөрчилтэй  байсан  120  аж  ахуй нэгж байгууллагад  290,000 төгрөгийн торгууль  оногдуулсан болно.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээний ажлыг 2 удаа зохион байгуулж, хур хог хаягдлын 50%-ийг бүрэн цэвэрлэж,  хаягдлыг хуваарийн дагуу тээвэрлэсэн.     Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх хог хаягдлыг хуваарийн дагуу тээвэрлэх болно.  
Үүрэг даалгавар 2. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс нийслэлийн хэмжээнд тохижилт,
 хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэж байгаа ажил нэг бүрийн явцыг газар дээр нь
танилцаж дүгнэлт гарган дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.
2 Нийслэлийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс  энэ удаагийн тохижилт  хөрөнгө оруулалт,  бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажил хойшлогдсон талаар  мэдээлэл  өгсөн.   Нийслэлийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс  энэ удаагийн тохижилт  хөрөнгө оруулалт,  бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажил хойшлогдсон талаар  мэдээлэл  өгсөн. Ажил эхлэхээр төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх болно.
   Үүрэг даалгавар 3. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд
хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн
Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.
  3    20-ð õîðîî íåôòèéí îðîí ñóóöíû àðä 2 øèðõýã òîîñãîí ãðàæ , 2 øèðõýã áëîêîí ãðàæ àëáàäàí áóóëãàæ ãàçàð ÷ºëººëñºí.     Цаашид холбогдох арга хэмжээг тухай бүрт нь авч ажиллах болно.
Үүрэг даалгавар 4. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн
ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах.
4 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн
ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах төлөвлөгөөг гарган үзлэгийг төлөвлөгөөний дагуу эхлүүлээд байна.
    Цаашид холбогдох арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. 
Үүрэг даалгавар 5. Дүүргийн Засаг дарга нар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр
 нь ажиллуулан авто тээврийн татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, авто машиныг оношлогоонд оруулах,
 жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх.
5 Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðýãò àâòî òýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñýëèéí òàòâàð õóðààëòàä íèéò 35000 òýýâðèéí õýðýãñýë îðîëöîõîîñ 4 ä¿ãýýð ñàðûí 30 íû áàéäëààð 1020 òýýâðèéí õýðýãñýë îðîëöîæ 1,673.3 ñàÿ òºãðºã òºâëºð¿¿ëýõýýñ 440.0 ñàÿ òºãðºã òºâëºð¿¿ëýýä áàéíà. Àãààðûí áîõèðäîëûí òºëáºð õóðààëòûí àæèëëàãàà æèëèéí òóðø ÿâàãäàõ áºãººä Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðýãò  256.8 ñàÿ òºãðºã òºâëºð¿¿ëýõýýñ 4 ä¿ãýýð ñàðûí 30 íû áàéäëààð 6100 àâòîìàøèíààñ 36.2 ñàÿ òºãðºã òºâëºð¿¿ëýýä áàéíà. Татвар хураалт, даатгал, агаарын бохирдлын төлбөр хураалтын ажиллагаа 62%-тай явагдаж байна.     Цаашид хороодод татвар хураалтын цэгийг нэмэгдүүлэх үзлэг оношлогооны цагийг сунгаж ажиллах арга хэмжээг авч ажиллах болно. 
Үүрэг даалгавар 6. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг
 татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах.
6 Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 143 тоот захирамжаар 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэв. Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 90 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар ЗДТГ-ын даргын 94 тоот тушаалаар томилов. Зарлан дуудах хуудасны тараалт дүүргийн хэмжээнд 94,5 хувьтай байгаа бөгөөд 2013 оны 04 дүгээр сарын 27-28-нд оюутнуудыг бүртгэх арга хэмжээ эхлэх болно. Цэрэг татлагын арга хэмжээг зохион байгуулах сургалт болоод бэлтгэл ажлууд бүрэн хангагдсан. 2013 оны нэгдүгээр
ээлжийн цэрэг
 татлагын ажлын бэлтгэл 100 хувь хангагдсан.
  Цэрэг татлагын арга хэмжээг 2013 оны 05 дугаар сарын 03-наас 6-ны өдрүүдэд зохион байгуулалтын өндөр түвшинд хийх болно.
Үүрэг даалгавар 7. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн
түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн
 гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/
7 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар Дүүргийн ЗДТГ, Онцгой байдлын хэлтсээс хамтран захирамж гарч,   морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн  гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах талаар сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.     Ой хээрийн түймэр гаргахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах болно.
Үүрэг даалгавар 8. Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах.
8 2013 оны  05  дугаар   сарын 10-ны  өдөр  бүх  нийтээрээ мод тарих  үндэсний   өдрөөр  дүүргийн  Засаг даргын  захирамж, ажлын төлөвлөгөө   гарган ажлын  хэсэг  байгуулан  ажиллаж  байна.           Цаашид төлөвлөгөөний дагуу холбогдох арга хэмжээг тухай бүрт нь авч ажиллах болно.
Үүрэг даалгавар 9. Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж
хариу өгөхөд онцгой анхаарах.
9 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 2013 оны 4 дүгээр сарын 24 ний байдлаар нийт 424 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, хуулийн дагуу шийдвэрлэж хариу өгсөн 369, хугацаа хэтэрсэн 6, шийдэх шатандаа 55 өргөдөл гомдол байна.
1200 тусгай дугаарын утсанд 114, www.ub1200.mn цахим хуудсанд 9, Засгийн газрын 11-11 төвд 94, Иргэдийг хүлээн авах төвд 5, Байгууллага хүлээн авсан 202 байна. Дүүргийн Өмч газрын харилцааны албанд Smartcity.mn-eer 42  ºðãºäºë ãîìäîë èðãýíýýñ èðñýí 936 ºðãºäºë, äýýä ãàçðààñ áîëîн àëáàí áè÷ãýýð èðñýí  242 ºðãºäºë ãîìäëûí  õàðèóã öàã òóõàéä íü õóóëèéí õ¿ðýýíä øèéäâýðëýæ, òóõàé á¿ðò íü õ¿ðã¿¿ëæ  áàéíà.
Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж хариу өгөхгүй байна гэсэн гомдол тухайн хугацаанд гараагүй байна.   Цаашид хуулийн хугацаанд нь барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах болно.
           
 
 
                                                                 ТАНИЛЦСАН:
СОНГИНОХАЙРХАН  ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА                                            М.ЧИНБОЛД
ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                                              С.МӨНХЧУЛУУН
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБАНЫ
МЭРГЭЖИЛТЭН                                               Ш.НАСАНБУЯН    
Нийслэлийн Багануур дүүргийн ЗДТГ-аас 2013 оны
04 дүгээр сарын 16-аас 04 дүгээр сарын 30-ны хооронд
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын мэдээ
2013.04.16
Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн, нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар
1 Дүүргийн хэмжээнд 04.19,20-ны өдрүүдэд их цэвэрлэгээг хийж хэрэгжүүлэх
/ТХҮХ,ХХэлтэс, Авто-жим НӨҮГ/
Захирагчийн ажлын албаны даргын 01/527 албан тоотын дагуу Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн хэлтэс, Авто-жим НӨҮГ хамтран Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж ажилсан. Цэвэрлэгээнд дүүргийн ААН, байгууллага иргэд хамрагдсан. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй 98 ажилгүй иргэнийг түр ажлын байраар ханган ажилуулсан. Нийт 10 га газрыг цэвэрлэж 26 тонн, 11 машин хог хаягдлыг Авто- жим НӨҮГ тээвэрлэж төвлөрсөн хогын цэгт буулгасан. 1-р хороо 5 машин буюу 25 тонн хог,
2-р хороо 90м нийт 9500 м кв талбайд цэвэрлэгээг хийж 1 машин хог,3-р хороо 8,1 тонн буюу 1 машин хог,4-р хороо 3 га газар бүхий 2 машин хог,5-рхороо 6,5 тонн хог буюу 1 машин хогийг тус тус тээвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт буулгасан .
  Нийтийн их цэвэрлэгээг тогтмол зохион байгуулж байх.
2 Авто машиныг үзлэг оношлогоонд оруулах, авто тээврийн татвар, агаарын бохирдолын төлбөр хураах, жолооч нарыг хариуцлагын даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах
/ЦХ,ТХ,ТХҮХ/
 Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 02-р сарын 27-ний өдрийн А/38 дугаартай “ Албан татвар, төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамж гарч үүний хүрээнд хамрагдвал зохих 2872 тээврийн хэрэгслээс 185700.2 мянган төгрөгийн татвар төвлөрөхөөс 04.25-ны байдлаар  АТБӨЯХ-ийн албан татварт 48318.0 мян.төг төвлөрүүлж эхний 4-н сарын байдлаар төлөвлөгөөг 94,2%-р жилийн төлөвлөгөөг 26%-р биелүүлэн ажилласан. Агаарын бохирдолын төлбөрт 2690.0 мян.төг төвлөрүүлж эхний 4-н сарын байдлаар 66,1%-р, жилийн төлөвлөгөөг 19.8%-р биелүүлж ажиллаж байна. Дүүргийн 24 байгууллагын 183 төрийн албан хаагчдад  АТБӨЯХАТ төлөх тухай уриалгыг хүргүүлсэн. Авто машины үзлэг оношлогоог хийх бэлтгэл ажил бүрэн хийгдсэн. 05.01-06.01-н хүртэл  оношлогоог хийж дуусна.      
3 Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах
/ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат, Цэргийн штаб/
Цэрэг татлагын бэлтгэл ажил бүрэн хийгдсэн. Дүүргийн хэмжээнд зарлан дуудах хуудсыг тарааж дууссан.                 
4 Дүүрэгт ногоон байгууламж бий болгох, мод тарих ажлыг олон шинэлэг хэлбэрээр  зохион байгуулж хэрэгжүүлэх
/ТХҮХ/
    5-н хорооны Засаг дарга, 5-н төрийн бус байгууллага, 2 нөхөрлөлтэй  хамтран төлөвлөгөө гарган ажиллахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Төлөвлөгөөг 04.27-нд дүүргийн Засаг даргад танилцуулж батална.  
5 Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тодорхой арга хэмжээ авах
/ОБХэлтэс/
Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар дүүргийн ногоон бүсэд эргүүл шалгалт, үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа ААН, байгууллагуудын бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгасан. Мөн урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд онцгой комиссын А/01 тоот албан даалгавар, ой хээрийн түймэртгарч ажиллах ААН тэдгээрийн хуваарийг гаргуулан , дүүргийн 12 ААН байгууллагуудад хүргүүлсэн. Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 8 амралт сувилалын газарт үзлэг шалгалт хийсэн. Ажилчин хүн ХХК, Баянгол амралтаас бусад газар үйл ажиллагаагаа эхлээгүй байна. Дүүргийн нарийны ам, Бүлэг зэрэг нарангийн ухаа, хэрлэн авто техникийн шалган бүртгэх товчоо, Тариан булаг, Ажилчин хүн ХХК, Баянгол амралтын газар т ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 6 ширхэг самбар шинээр хийж байрлуулсан.      
Дүүргийн засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
1 Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийг улирлаар гарган шуурхайн хуралд  танилцуулах
/ЗХХ/
1-р улирлын байдлаар нийт 307 өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт ирсэн. Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 214, Хугацаа хэтэрч шйидвэрлэсэн 7, Шийдвэрлээгүй 86 өргөдөл, гомдол байна.      
2 Захирамж, тушаал, үүрэг даалгаврын биелэлтийг улирлаар гарган шуурхайн хуралд танилцуулах
/ЗХХ/
Дүүргийн Засаг даргын захирамж 1-р улирлын байдлаар нийт 83 захирамж гарсан. Үүнээс хэрэгжсэн 72, хэрэгжих шатандаа явж байгаа 11-н захирамж байна.
Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргаас нийт 71 үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Нийслэлийн Засаг даргаас 21, дүүргийн Засаг даргаас 50-н үүрэг даалгавар өгөгдсөн.
     
3 Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн дүнг гаргаж дуусгах
/ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/
Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн үзүүлэлтийг  хороо бүрээр гаргаж дуусгасан .      
4 2013 оны тохижилтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах
/ТХҮХ/
Биелэгдээгүй.      
5 Өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлтийн талаар шуурхайн хуралд танилцуулах
/статистикийн хэлтэс/
04.19-ны байдлаар өргөн хэрэглээний 21 төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг  өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад  7-н барааны үнэ өсөлттэй, бусад барааны үнэ тогтвортой байна.       Өргөн хэрэглээний 21 төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног болгон тогтмол судалж байна.
 
 
                
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                       Ч.ОДГЭРЭЛ
                                                                                                             Эрхзүй, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан   мэргэжилтэн
                                   ТАЙЛАН ХЯНАСАН                                            Д.ЦЭРЭННАДМИД
                                                                                                            Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга
 
 
 
 
 
 
 
 
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар                                                                      2013,04,30
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
1 1.     Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/ ·         Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадралын баталсан хуваарийн дагуу Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас 2013 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан “БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” арга хэмжээнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хамт олон зохион байгуулалттай, идэвхи санаачлагатай оролцлоо. Бид Анкарагийн гудамж, Зоос гоёлын уулзвараас СУИС-ын өмнөх замын уулзвар хүртэл автозамын урд хэсэг /Зоос гоёлын тал/-ийн зам талбай, орчныг цэвэрлэж, төрөлх хотоо цэвэр цэмцгэр байлгах үйлсэд хувь нэмрээ оруулав.
  Арга хэмжээнд нийт ажилтнуудын 58% нь хамрагдсан бөгөөд ээлжийн амралттай 3, өвчтэй 3, ажлын шаардлагаар 23, ар гэрийн гачигдалтай 3 ажилтан хамрагдаагүй.
·         Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн гэрэлтүүлэг, тохижилтын ажил, Монголын хүүхдийн ордны засвар, СТӨ-ний засварын 16 ажилд хяналт тавьж ажилласанаас
-       Гэрэлтүүлгийн ажил комисс ажиллахад бэлэн болсон буюу 90%-тай
-       СТӨ, Монголын хүүхдийн ордны дотор засварын ажил комисс ажиллахад бэлэн болсон буюу 90%-тай
-       Тохижилтын 6 ажлын дундаж гүйцэтгэл 86%-тай
-       Монголын хүүхдийн ордны гадна фасадны ажил хурлын үйл ажиллагаа дууссаны дараа хийгдэхээр хойшлогдсон
-       Гандан, занабазарын гудамжны тохижилтын ажлын ногоон байгууламжийн ажлыг технологийн дагуу 6 дугаар сараас эхлээр тус тус гүйцэтгэсэн.

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2013.04.26

 
Өгсөн үүрэг даалгавар Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт Хэрэгжээгүй бол түүний шалтгаан Цаашид авах арга хэмжээ
3 Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор газар, объект чөлөөлөлтийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны алба эрчимжүүлж ажиллах.

 
Тус дүүргийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийхэд газар чөлөөлөх ажил хийгдэх шаардлагагүй болно.    
4 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/

 
Ä¿¿ðãèéí íóòàã äýâñãýðò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé øàòàìòãàé áîäèñ áîëîí õèéí ò¿ëø õýðýãëýäýã àæ àõóéí íýãæ¿¿ä, áàéãóóëëàãóóäûí öàõèëãààíû õîëáîëòóóä, íººöºëñºí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í õàäãàëàëòàíä ä¿¿ðãèéí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí àëáà, Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàðòàé õàìòðàí 2013.04.24-26-íû ºäð¿¿äýä ¿çëýã øàëãàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàà. ¯çëýã øàëãàëòàíä 7 áàéãóóëëàãà õàìðàãäàæ 21 çºð÷èë èëýð¿¿ëæ, 5 çºð÷ëèéã ãàçàð äýýð íü àðèëãóóëæ ¿ëäñýí çºð÷ëèéã àðèëãàõ òàëààð õóãàöààòàé ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷, äýýðõè áàéãóóëëàãóóäàä õºäºëìºð õàìãààëàë àþóëã¿é àæèëëàãààíû òàëààð ëåêö ÿðèà õèéñýí áà íèéò 85 õ¿í õàìðàãäñàí áàéíà.    
6
 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн ЗДТГ 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах. Тус дүүрэгт 2013 оны 01 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага явагдахгүй. 1987, 1988  онд төрсөн, цэргийн алба хаагаагүй иргэдийн судалгаа гарган цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаах арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Одоогоор 4 иргэн 1464165 төгрөг нийслэлийн төрийн санд төвлөрүүлсэн байна.    
7 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. /Морин эргүүлийн тоог нэмэгдүүлэх, сайн дурын нөхөрлөлийн гишүүдийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулах гэх мэт/ Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 10-ны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай“ 01 тоот албан даалгавар болон А/64 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлж холбогдох байгууллагад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Хуурайшилтын улирлын хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт тал хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор машинт эргүүлийн хуваарь гарган хуваарийн дагуу эргүүл, хяналт шалтгалтын ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 25,26-ны өдрүүдэд шуурхай албаны 04-72 УББ УАЗ469 маркийн машинтайгаар зохион байгуулж ажилласан ба нутаг бэлчээрийг түймрээс хамгаалах морин эргүүл хийх талаар хөдөөгүүр нутаглаж байгаа 5 малчин айл өрхтэй гэрээ байгуулан ажилласан. Эргүүл шалгалтаар давхардсан тоогоор 6 албан хаагч 15 иргэнд ухуулга яриа хийж, 2 тээврийн хэрэгсэл шалгаж эргүүл шалгалтаар нийт 55 км газар явсан. Эргүүл шалгалт хийсэн тухай дүн мэдээг тухай бүр Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт өгсөн. ОБХ-ийн даргаас холбогдох ажил хариуцсан албан хаагчдад тушаал, үүрэг даалгавар өгч ажиллуулснаар одоогийн байдлаар тал хээрийн түймэр гараагүй байна:
   
8 . Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр хийх ажлыг одооноос төлөвлөх, бэлтгэлийг хангуулах, энэ ажилд нийслэлийн бүх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг оролцуулах ажлыг Захирагчийн ажлын алба уялдуулан зохион байгуулах. Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 05 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногт “Бүх нийтээр мод тарих өдөр” болгон зарласан тул хугацаа болоогүй.
Бүх нийтийн мод тарих өдрийг Хот тохижилтын албатай хамтран  зохион байгуулахаар төлөвлөж ажлын төлөвлөгөө гаргаж байна.
   
10
 
Албан тушаалтанд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөхөд онцгой анхаарах.

 
Ýíý îíû  04 дүгээр сарын байдлаар   èðãýäýýñ ÓÈÕ, Çàñãèéí ãàçàð áîëîí Åðºíõèéëºã÷èéí Òàìãûí ãàçàðò õàíäñàí ºðãºäºë, ãîìäîë áàéõã¿é. Дүүргийн төр захиргааны удирдлагуудын ýðõ õýìæýýíèé õ¿ðýýíä øèéäâýðëýõ 12 òºðëèéí 32 хүсэлт бичгээр ирсэнээс  øèéäâýðëýлт 63.2%, áóñàä áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëсэн байхгүй байна. Санал, гомдол ирээгүй байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03-р сарын 14-ны өдрийн  А/29 дүгээр  захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг шалгалт хийлээ.
            Үзлэгт: Хүн эмнэлэг, Нийгмийн даатгалын тасаг, НХҮХэлтэс, 44-р цэцэрлэг, Хангай цогцолбор сургууль, Илч-Орд НӨҮГ,  Биеийн тамир спортын хороо, Соёлын ордон, Хөдөлмөрийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд хамрагдлаа.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хариуг эзэнд нь мэдэгддэггүй, хурлын тэмдэглэл хөтлөх стандарт журам бариагүй, Өргөдөл, гомдол хууль эрх зүй, тогтоол шийдвэрийн биелэлт гаргадаггүй зэрэг алдаа нийт хамрагдсан байгууллагуудаас илэрсэн. Тиймээс зөрчлийг арилгуулах, заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажилласан.
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг smartcity.mn хаягаар шийдвэрлэлтийн хариуг өгч байна.
Мөн иргэдийн санал хүсэлтийг ажил хэрэг болгох зорилгоор дүүргийн төсөвт байгууллагууд улирал бүр иргэдээс санал асуулга  авч, үйл ажиллагаандаа тусгаж байхыг ЗДТГ-ын дарга үүрэг болгосон.
   
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
Маягт ШБ-01
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Н.ГАНТӨМӨРИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар
Огноо: 2013.05.13
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1 НЭГ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэхэд холбогдох удирдах албан тушаалтнууд анхаарах. /Тухайлбал 2013 оны 4 дүгээр сарын 19,20-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах гэх мэт/


 
Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийг бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр болгосонтой холбогдуулан тус цагдаагийн газрын алба хаагчид 11.00-15.00 цагийн хооронд Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 100 айлын гүүрнээс Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, Арслантай гүүр хүртэлх Сэлбэ голын ай сав болон голын дагуух газрын ойр орчмын зам талбайг цэвэрлэсэн.
Алба хаагчид шүүр, хавчаар, тармуур,хүрз, шуудай зэрэг цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэлтэй ирсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны Хот тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Оджаргалаас 25 ширхэг шуудай, 96 ширхэг бээлий авч, шуудай хүрэлцээгүй байсан тул 30 ширхэг шуудай худалдан авч хог хаягдалыг хийв.
Цэвэрлэгээнд 158 алба хаагч оролцож,  161 шуудай хог хаягдалыг бөөгнүүлэн, Сүхбаатар дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компаний ажилтан Н.Мөнхжаргалтай холбогдож, тус компаниас автомашин гаргуулан хог хаягдалыг ачуулсан.
Тус цагдаагийн газрын Санхүүгийн хэлтсийн алба хаагчид болон энгийн ажилтнууд  04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09.30-11.30 цаг хүртэл төв байрны гадна орчны талбайн хог хаягдал, цас, мөсийг хусаж цэвэрлэн, зориулалтын хогийн саванд хийж ачуулсан.
Хангалт үйлчилгээний хэлтсийн Авто хэсгийн алба хаагчид авто хэсгийн  гаднах зам талбай, 3 агуулах, автомашины гражийг цэвэрлэж, хог хаягдалыг УАЗ-452 маркийн 05-17 УБО дугаарын автомашинд ачиж хогийн цэгт хаясан.
“Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын VII бага хурал, чуулга уулзалт” 2013 оны 04 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан гадаадын өндөр дээд хэмжээний зочид төлөөлөгчдийн аюулгүй байдлыг хангах, тэднийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын  даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 249 дүгээр тушаалаар Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллага, алба хаагчдыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлэн ажиллуулсан.
Арга хэмжээний үед Архангай, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Орхон, Хэнтий, Өвөрхангай аймаг, Багануур дүүргийн цагдаагийн газар, хэлтсээс 164, Хууль сахиулахын их сургуулиас 450 сонсогч, алба хаагчийг хүч нэмэгдүүлэн хамгаалалтанд оролцуулж,  дүүргүүдэд явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлсэн.
Төрийн тусгай хамгаалалтын газар,  Зэвсэгт хүчний 084 дүгээр ангитай хамтран Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Туул гол, Энхтайваны гүүр, Арслантай гүүр,  Маршалын гүүр, нүхэн гарц, Чингисийн болон  Энхтайван өргөн чөлөөний зам дагуух шатахуун түгээх станц, инженерийн  байгууламж,  худаг, Скай ресорт цогцолбор,  Монгол барбекью ресторан,  Занабазарын нэрэмжит музей,  Үндэсний түүхийн музей, Зайсан толгой, Байгалийн түүхийн музей, Монголын Бурхан  шашны төв Гандантэгчилэн хийд, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний “Говь” ХК зэрэг газруудад үзлэг шалгалт хийсэн.
Íèéñëýë õîòîä îðîí ãýðã¿é, òýíýìýë áàéäëààð àìüäàð÷ áàéãàà 241 èðãýíèéã Íàëàéõ ä¿¿ðãèéí 4 ä¿ãýýð õîðîîíä, 141 èðãýíèéã “Àìüäðàõ óõààí ñóðãàëò, ¿éëäâýðëýëèéí òºâ”-ä, 18 èðãýíèéã “Ýíýðýë” ýìíýëýãò áàéðëóóëæ, áàéíãà àðõèäàí ñîãòóóð÷, îð÷èíäîî ò¿ãø¿¿ð òºð¿¿ëäýã 46 èðãýíèéã àðõèíû àëáàäàí ýì÷èëãýýíä õàìðóóëæ, ãýð îðíîîñîî äàéæñàí 9 õ¿¿õäèéã Õ¿¿õýä õàìãààëàë, õàÿã òîãòîîõ òºâä áàéðøóóëàí, òîäîðõîé îðøèí ñóóõ õàÿãòàé 98 èðãýíèéã àð ãýðò íü õ¿ëýýëãýí ºãñºí.
Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын VII багà хурал чуулга уулзалтад îðîëöîõ 104 улс, олон улсын 10 байгууллагын 733 зочид төлөөлөгчдөөс Тайландын Вант Улсын Ерөнхий сайдûã нэгдүгээр зэрэглэлийн, Нигери, Коста Рика Улсын дэд ерөнхийлөгч, Мьянмарын Холбооны Улсын Ардчиллын төлөөх үндэсний лигийн тэргүүн, Израйль Улсын Батлан хамгаалах яамны сайд асан нарыг хоёрдугаар зэрэглэлèéí õàìãààëàëòàíä хамруулж, Бангладеш, Чех, Словак, Швед, Себри, Индонез, Киргиз Литви, Норвеги, Тунис, Тимор-Лесте улсын гадаад хэргийн сайд болон АНУ-ын төрийн нарийн бичгийн даргын нэгдүгээр орлогч, Европын Холбооны дэд ерөнхийлөгч, Йемен Улсын нобелийн шагналтан зэрэг нийт 13 улсын зочид төлөөлөгчдийí замын болон обьектын хамгаалалтыг 35 хөтөч автомашинтайгаар зохион байгуулсан. 
Òºðèéí îðäíû Èõ òàíõèìä ×óóëãà óóëçàëòûí òºëººëºã÷äèéí õàìòàðñàí õóðàëäààíû íýýëò, õààëò, Ñ¿õáààòàðûí òàëáàéä õ¿íäýò çî÷äûã óãòàõ, ×èíãèñ õààíû õºøººíä õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëýõ, äóðñãàëûí ãýðýë çóðàã òàòóóëàõ, Ãàäààä õýðãèéí ÿàìàíä áîëñîí Àðä÷èëñàí îðíóóäûí õàìòûí íèéãýìëýãèéí Óäèðäàõ çºâëºëèéí VIII õóðàëäààí, Õ¿¿õäèéí îðäîíä áîëñîí ñàëáàð õóðàëäààí, “Èõ òýíãýð” öîãöîëáîðûí “Ìàðøàë” õàðøèä áàðüñàí õ¿íäýòãýëèéí çîîã, “×èíãèñ õààí”, “Óëààíáààòàð” çî÷èä áóóäàëä áîëñîí õ¿íäýòãýëèéí äàéëëàãûí àðãà õýìæýý, çî÷èí, òºëººëºã÷èä Ãàäààä õýðýã, Óóë óóðõàéí ÿàì, “Öîíæèí áîëäîã”, “XIII çóóí”  öîãöîëáîð, Òýðýëæ æóóë÷íû áààç, Ìîíãîëûí Áóðõàí øàøíû òºâ Ãàíäàíòýã÷èëýí õèéä, Çàíàáàçàðûí íýðýìæèò ìóçåé, ¯íäýñíèé ò¿¿õèéí ìóçåé, Áîãä õààíû ìóçåé, Áàäàìõàíä óðàí çóðãèéí ìóçåé, Óëñûí èõ äýëã¿¿ðò çî÷ëîõ, Ñî¸ëûí òºâ ºð㺺íä õ¿íäýòãýëèéí êîíöåðò ¿çýõ  ¿åèéí õýâ æóðìûí õàìãààëàëò õýâèéí ÿâàãäàæ, цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын 3355 алба хаагч оролцож, 605 алба хаагч нөөцөнд үүрэг гүйцэтгэсэн.
2013 оны 05 дугаар сарын 03-íû ºäºð òөрийн тусгай хамгаалалтын 2 дугаар зэрэглэлд хамаарах Соломаны Арлын Улсын Гадаад хэргийн сайд, Мьянмарын Холбооны Улсын Ардчиллын төлөөх үндэсний лигийн тэргүүн Анг Сан Су Чи, Израйль Улсын Батлан хамгаалах яамны сайд асан Эхуд Барак нарын зочид төлөөлөгчдийн Монгол улсад хийх албан ёсны айлчлал äóóñ÷, õàìãààëàëòûã áóóëãàñàí. 
Èíòåðïîëûí ¿íäýñíèé òºâ òîâ÷îîãîîð ýðýí ñóðâàëæëàãäàæ áàéãàà Ïàêèñòàí улсын иргэн Хаяат Хизар, Мухаммад Рамзан, Шакил Заман нар нь Монгол улсад оршин сууж террорист үйлдэл хийхээр бэлтгэгдсэн байж болзошгүй ãýñýí мэдээлëèéí äагуу баривчилж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 461 дүгээр ангид хуяглан хүргэсэн.
   
2 ДӨРӨВ. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий объектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамтгай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгааны холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад байгаа 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/
 
Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн онцгой байдлын газартай хамтран 2013 оны 04 дүгээр сарын 19-24-ний өдрүүдэд  Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо  Монголын хүүхдийн ордон,  Баянгол, Континентал, Корпорейт, Блю Скай зочид буудал, 8 дугаар хороо Төрийн ордон,  Соёлын төв өргөө,   Улаанбаатар,  Пума империал зочид буудал, Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Рамада зочид буудал,  Баянзүрх дүүргийн  1 дүгээр хороо Чингис хаан зочид буудал,  4 дүгээр хороо Кемпински Хаан палас зочид буудал,  11 дүгээр хороо Скай ресорт цанын бааз зэрэг нийт 13 объектыг шалган, 49 зөрчил илрүүлж, 8 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан, бусад зөрчлийг арилгуулахаар заавал биелүүлэх албан шаардлага 1, мэдэгдэл 10, ажиллагаа зогсоох тогтоол 1-ийг бичиж, тухайн байгууллагын шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн.
Шалгалтаар Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4, Гал түймрийн  улсын хяналтын дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10 “д” дэх заалтыг  үндэслэн Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо Пума Империал ХХК-ий Пума Империал зочид буудлын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, түрээслэгч “Ханхүү Трейд” ХХК-ий захирал Б.Цогтсайханыг  30.0 мянган төгрөгөөр  торгож захиргааны арга хэмжээ авсан.
Арга хэмжээний талаар Эх орон телевиз, Улаанбаатар радиогоор мэдээлсэн.
“Тамбов цэргийн химичид” төрийн бус байгууллагын харьяа “ТВХ” ХХК-иас Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны “Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, аюултай хог хаягдалын менежментийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” 20/13 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  Нийслэлийн хэмжээнд хуримтлагдсан химийн бодисын хог хаягдлыг Багахангай дүүрэг дэх Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн нөөц аэродромын онгоц хадгалах “Ангарт” төвлөрүүлж, түр хадгалах үйл ажиллагааг тус дүүргийн төрийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд эсэргүүцэн, саад учруулж байгаа тул Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын Тусгай хамгаалалтын хэлтсийн 50, Багахангай дүүргийн цагдаагийн тасгийн 24, Дотоодын  цэргийн тусгай салааны 9 алба хаагч хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэсэн.
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “SGS Монгол” ХХК-ий химийн лабораторийн 120 тонн бүхий 108 хайрцаг магнийн ислийн тигель аяганцарын хаягдалыг химийн бодис тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Бласт” ХХК-ий 3 автомашинаар зөөвөрлөн 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 05 цаг 25 минутанд түр хадгалах байгууламжид авчирч буулгах ажиллагаанд “Тамбов цэргийн химичид” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Л.Баярсайрхан, ТУЗ-ийн дарга Д.Батжаргал, “ТВХ” ХХК-ий захирал Ч.Амаржаргал, ажлын албаны дарга Д.Сэргэлэн,  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын химийн бодис хариуцсан улсын байцаагч Б.Ган-Уул,  хадгалах байгууламжийн дарга Ц.Уламбаяр нар оролцож, 08 цаг 20 минутанд 068340,068346,068855, 068357 дугаартай лац тавин, нотломж үйлдсэн.
Багахангай дүүргийн Засаг даргын орлогч Ж.Баярбаатар, нэгдүгээр хорооны Засаг дарга Х.Баяраа, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ч.Дамба, ажилтан С.Баатархүү, А.Найгальмаа, Онцгой байдлын хэлтсийн дарга хурандаа Н.Дашпунцаг, “Нутгаа хамгаалах хөдөлгөөн”-ий тэргүүн Б.Ганхөлөг, “Илч-Орд” ХХК-ий ажилтан Л.Алтантөгс, Аэродромын харуул Ц.Будаадорж нар  08 цаг 05 минутын үед  түр хадгалах байгууламжийн талбай руу нэвтэрч, хорт бодисыг буулгуулахгүй хадгалуулахгүй гэж эсэргүүцэл үзүүлэх үед Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын химийн бодис хариуцсан улсын байцаагч Б.Ган-Уул нөхцөл байдлыг тайлбарлан өгсөн.
   
3 ЗУРГАА. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлын бэлтгэлийг хангуулах. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/347 дугаар захирамжийн дагуу  цэргийн жинхэнэ албанд цэргийн насны иргэдийг татах ажил 2013 оны 05 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.
Цэрэг татлагын бэлтгэл ажлын хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас цэрэг татлагаас түр  чөлөөлөгдөх 389 иргэний нэрсийн жагсаалтыг  дүүргүүдийн цэрэг татлагын товчоонд,  дотоодын цэрэгт алба хаахаар судлагдсан 109 иргэний судалгааг  Дотоодын цэргийн штабт тус тус хүргүүллээ.
Нийслэлийн хэмжээнд цэрэг татлагын товчоонд 17386 хүн хамрагдсанаас  963 иргэн  цэргийн албанд тэнцэж,  107 нь дотоодын цэрэгт хуваарилагдсан.
Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын үеэр нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цэрэг татлагын товчооны байруудад  дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 83 алба хаагч хэв журмын хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэсэн.
   
4 ДОЛОО. Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. Нийслэлийн цагдаагийн газар, Улсын мөрдөн байцаах газар, Замын цагдаагийн газрын дарга нарын 2013 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хамтран баталсан 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэл 2 үе шаттайгаар зохион байгуулагдах “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлье” ерөнхий арга хэмжээний төлөвлөгөөг харьяа газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, Хэв журмын шуурхай удирдлагын төв дээр арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ажлын хоногийн мэдээг   нэгтгэн авч байна.
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газартай хамтран ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалт хийх хуваарь гарган, хөдөлгөөнт эргүүлийн болон байнгын хяналтын пост гаргах, шаардлагатай шатахууны тооцоо судалгааг гарган, 1419.0 мянган төгрөгийн  шатахууны талон авч, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд хуваарилан өгсөн.
Арга хэмжээний хүрээнд 11 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 52 тээврийн хэрэгсэл, 84 иргэнийг шалгаж,   зөрчил гаргасан 8 иргэнийг 40.0 мянган төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан.
 
   
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                                        Д.БАТЖАРГАЛ
 
 
ХЯНАСАН:
ДЭД БӨГӨӨД ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                                        С.ОТГОНБААТАР
 
 
БИЕЛЭЛТ ТООЦСОН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ                           С.ЛХАГВАСҮРЭН
 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
ШУУРХАЙЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
         
 2013.04.15                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
 
д/д
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар
 
 
Биелэлт
Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
1.
        Дөрөв.  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, дүүргүүдийн ЗДТГ хамтран эрсдэл бүхий обьектуудад үзлэг явуулах. /Барилгын байгууллагуудын ашиглаж байгаа механизмууд, шатамхай бодис болон хийн түлш хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагуудын цахилгаан холболтууд, нөөцөлсөн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалалт зам гүүр, далан сувгийн бүрэн бүтэн байдал, Багахангайд буулгаад 120 тонн магнийн исэл нэртэй химийн хаягдал зэрэг/       Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газартай хамтран Олон хүн төвлөрсөн үзвэр үйлчилгээ, худалдааны байгууллага болон эрсдэл бүхий томоохон обьекьуудад гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх шалгалтыг зохион байгуулсан бөгөөд шалгалтанд нийт 82 обьект хамрагдаж, 461 зөрчил илрүүлж, 94 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж бусад зөрчлүүдийг арилгуулахаар заавал биелүүлэх албан шаардлага 47, мэдэгдэл 25, танилцуулга 3 бичиж холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлэн ажиллалаа.        .  
 
 
 
 
                                          БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                              МЭРГЭЖИЛТЭН, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
                                                              ДЭСЛЭГЧ                                    А.ЭРДЭНЭТ
                                                                                         Бүх нийтээр мод суулгах өдрөөр манай байгууллагын хамт олон ажиллаж хашаан дотроо суваг татан 160 ширхэг шар хуасны суулгац тарьсан.
2013 -оны 4 -р сарын 15
2334
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хууль бус газрын зөвшөөрлийн эзэд хэн байв
Нийслэлийн Засаг даргын албыг хашиж байсан эрхмүүдийн хууль зөрчин олгосон газрын наймааны хэргүүд эхнээсээ нийтэд ил болж байна. Бид энэ дугаараасаа эхлэн албан тушаалтнуудын иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд хууль бусаар олгосон газруудын талаарх мэдээллийг цувралаар хүргэхээр боллоо
2013 -оны 4 -р сарын 15
1755
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийт өргөдөл, гомдлын 80 хувийг шийдвэрлэжээ
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 4 сарын 15-нд боллоо. Шуурхай зөвлөгөөнөөр Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд мэдээлэл хийлээ
2013 -оны 4 -р сарын 15
1413
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн хэмжээнд 3630 иргэнийг ажилд зуучлан оруулжээ
Нийслэлийн Засаг даргын хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч Ц.Буяндалай, хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 тал хамтран Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар болон дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн хэлтэсийн үйл ажиллагаатай 2013 оны 4 дүгээр сарын 09-12-ны хооронд танилцлаа
2013 -оны 4 -р сарын 15
1310
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Аж ахуйн нэгжүүд 50 метр хүртэлх талбайгаа цэвэрлэж, тохижуулах үүрэгтэй
НИТХ-ын Тэргүүлэгчидийн 2012 оны 63 дугаар тогтоолоор Хот тохижилт цэвэрлэгээний  талаар байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журамд өөрчлөлт оруулсан билээ. Журамд оруулсан өөрчлөлтөөр байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хариуцах талбайг 50 хүртэл метр байхаар  тогтоож, тохижилтын чиглэлээр эзэмшүүлэх шийдвэр гаргасан юм.
2013 -оны 4 -р сарын 15
1496
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ