Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2020-05-21 09:00:20

2020 оны 05 сарын 21-ний өдөр                                          Дугаар А/696                                      Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Захирамжийн холбогдох заалт болон

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг

хүчингүй болгох тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3, Газрын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 4.1.4, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.1.5, 61 дүгээр зүйлийн 61.1, Захиргааны ерөнхий хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2.1-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах жимс жимсгэнэ тариалах, мод үржүүлгийн зориулалтаар 8.0 га газрыг эзэмшигч “Энержидевелопмент” ХХК нь газар эзэмшүүлэх гэрээнд заасан нөхцөл болзлыг биелүүлэлгүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй буюу 2018 оноос хойш газрын төлбөр төлөөгүй байх тул газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгосугай.

 

       2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ нь хүчингүй болсон талаар “Энержидевелопмент” ХХК-д мэдэгдэж газар эзэмшүүлэх гэрээг цуцалж, газрын кадастрын мэдээллийн сангийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /А.Энхманлай/-нд даалгасугай.

 

        3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/421 дүгээр захирамжийн хавсралтын “39” дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                        С.АМАРСАЙХАН