Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-04-29 00:00:00
2013 оны 04 сарын 29 өдөр                                         дугаар А/429                                                Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нийслэлийн иргэдтэй жил бүр хийх уламжлалт уулзалтыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч                        Ё.Гэрэлчулуун          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                     дарга
            Гишүүд                      Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын                                                                              Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн
                                                                                     дарга 
                                                М.Отгонбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                     Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
                                                Б.Түвшинтөгс            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                     Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах
                                                                                     хэлтсийн дарга
                                                Э.Энхцэцэг                Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
                                                                                     Захиргаа, санхүүгийн албаны дарга
                                                Ж.Энхтөр                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                      Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ерөнхий
                                                                                      Мэргэжилтэн
                                                Э.Мөнхдөл                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                      Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн                                                                      
                                                                                      мэргэжилтэн
                                                Б.Эрдэнэтуяа             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын
                                                                                       Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн                                                                      
                                                                                       мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
            дарга                          О.Мөнх-Оргил           “Иргэд хүлээн авах төв”-ийн дарга
 
2. Уулзалтыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                Э.БАТ-ҮҮЛ