Д.Бадарсанд чөлөө олгох тухай

2013-04-11 00:00:00
2013 оны 04 сарын 08 өдөр                                                дугаар Б/71                                                Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсгийн үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Сүхбаатар дүүргийн Засаг  дарга Д.Бадарсанд чөлөө хүсэж гаргасан өргөдлийн дагуу 2013 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 13-ныг  хүртэл чөлөө олгосугай.  
 
 
 
 
                               НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА
                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ