Биеийн тамир, спортын хамтлагийн ахлагч, aрга зүйчдэд сертификат гардууллаа

2018-04-11 16:54:57

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн ажлыг тогтмолжуулан ажилтан, албан хаагчдын бие бялдрын боловсрол, соёлыг дээшлүүлж хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэх, тэднийг биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнд идэвхтэй оролцуулах, амьдралын эрүүл хэв маягийг төлөвшүүлэх зорилгоор “БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХАМТЛАГ”-ийг байгууллага бүрт байгуулан ажиллаж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын биеийн тамир, спортын хамтлагийн ахлагч, арга зүйчдэд зориулсан сургалт, семинарыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулж 70 байгууллагын 85 албан хаагчид хамрагдаж, сертификат гардан авлаа.

Сургалт, семинарын үеэр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Биеийн тамир, спортын газраас улсын хэмжээнд 2017 онд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан Ус сувгийн удирдах газар, Сонгинохайрхан дүүргийн 124 дүгээр сургууль, Сонгинохайрхан дүүргийн 192 дугаар цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны биеийн тамир, спортын хамтлагуудад өргөмжлөл гардууллаа гэж Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос мэдээллээ.