Ш.Одончимэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай

2013-01-04 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай” 190 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Байгууллагын чиг үүрэг, бүтэц  шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан Шагдарын Одончимэгийг нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын даргын үүрэгт ажлаас 2013 оны 01 дүгээр  сарын 04-ний өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлсүгэй.

2. Ш.Одончимэгийг нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын даргаар  2013 оны 01 дүгээр  сарын 04-ний өдрөөс томилсугай.

3. Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дүрэм, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн боловсруулж батлуулахыг нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар /Ш.Одончимэг/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                Э.БАТ-ҮҮЛ