НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2017 ОНЫ ЗОРИЛТЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

2016-05-13 00:00:00
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны зорилтын санал авах хуудсыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.