Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/367 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-05
А/366 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-05
А/362 Барилгын бүртгэлийн үнэ нэмэгдүүлэх тухай 2013-04-04
А/361 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-04
А/360 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-04-04
А/359 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-04-04
А/358 Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-04
А/356 Аян зохион байгуулах тухай 2013-04-03
А/354 Шинжээчийн хэсэг томилох тухай 2013-04-03
А/353 Нийслэлийн 1 дүгээр сургуульд “Е-Танхим” байгуулах тухай 2013-04-03
А/352 АНУ-ын Вашингтон хотод явуулах тухай 2013-04-03
А/351 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-04-02
А/348 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-04-02
А/347 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-04-02
А/343 Төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай 2013-04-02
А/342 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-04-01
А/341 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 2013-04-01
А/340 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-04-01
А/339 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-29
А/338 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай 2013-03-29