Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/629 Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2013-06-28
А/628 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай 2013-06-25
А/627 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-25
А/626 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-25
А/625 Сургууль, цэцэрлэгийн эзэмшил газрын тооллого, бүртгэл хийх тухай 2013-06-25
А/624 Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-06-25
А/623 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-25
А/622 Тайландад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-06-24
А/621 Гүний худгийн тооллого явуулах тухай 2013-06-24
А/620 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2013-06-24
А/619 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-21
А/618 Захирамжийн холбогдох заалтуудыг хүчингүй болгох тухай 2013-06-21
А/617 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-21
А/616 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-06-21
А/615 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай 2013-06-21
А/614 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2013-06-20
А/613 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/612 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/611 “Дээлтэй Монгол-2013” наадам зохион байгуулах тухай 2013-06-20
А/610 Комисс байгуулах тухай 2013-06-20