Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/389 Гүрж улсад сургалтанд явуулах тухай 2013-04-12
А/388 Онол практикийн бага хурал зохион байгуулах тухай 2013-04-12
А/387 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, хэлтсүүдийн дүрэм батлах тухай 2013-04-11
А/383 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн зам, явган замын гэрэлтүүлгийн төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-11
А/382 Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-11
А/378 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-04-10
А/376 Хөрөнгө актлаж, бүртгэлээс хасах тухай 2013-04-10
А/374 Газар чөлөөлж, нөхөн олговор олгох тухай 2013-04-08
А/373 БНЭУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-04-08
А/372 ХБНГУ-д явуулах тухай 2013-04-08
А/371 Урамшуулал олгох тухай 2013-04-08
А/369 Автомашин олгох тухай 2013-04-05
А/368 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн зам, явган замын гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-04-05
А/367 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-05
А/366 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-05
А/362 Барилгын бүртгэлийн үнэ нэмэгдүүлэх тухай 2013-04-04
А/361 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-04
А/360 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-04-04
А/359 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-04-04
А/358 Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-04