Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/650 Шагнах тухай 2013-07-08
А/649 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-07-08
А/648 Үндэсний их баяр наадмын үеэр авах зохицуулалтын арга хэмжээний тухай 2013-07-08
А/647 Шагнах тухай 2013-07-08
А/646 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-07-08
А/645 Авто замын ачааллыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2013-07-08
А/643 Зардал гаргах тухай 2013-07-04
А/642 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-07-04
А/641 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-07-04
А/640 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-04
А/639 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-07-03
А/638 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-07-01
А/637 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дүрэм, бүтэц орон тоог батлах тухай 2013-07-01
А/636 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-01
А/635 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-07-01
А/634 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-01
А/633 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-28
А/632 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-28
А/631 Шагнах тухай 2013-06-28
А/630 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-06-28