Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/605 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-14
А/603 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-14
А/602 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-13
А/601 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-13
А/600 Олон улсын хүүхдийн наадамд оролцуулах тухай 2013-06-13
А/599 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-06-12
А/598 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/597 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-12
А/596 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-12
А/595 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-06-12
А/594 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-06-12
А/593 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/592 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/591 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/590 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-12
А/589 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-06-12
А/588 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-06-12
А/587 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013-06-12
А/586 Хотын захын гол гудамжуудын авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-12
А/585 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-06-12