Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/714 Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2014-08-19
А/713 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-19
А/712 Зарим ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд бүтцийн өөрчлөлт хийх, шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-08-19
А/711 Цэцээ гүн цогцолбор сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2014-08-19
А/710 Олон нийтийн байцаагч томилон ажиллуулах тухай 2014-08-18
А/708 Ажлын удирдамж, санхүүжилт батлах тухай 2014-08-15
А/707 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-08-15
А/706 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-08-14
А/704 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2014-08-14
А/703 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-08-14
А/702 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-08-14
А/701 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-14
А/700 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-14
А/699 Барилга сэргээн бариулах тухай 2014-08-14
А/698 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын цайны газруудтай түрээсийн гурвалсан гэрээ байгуулан хамтран ажиллах тухай 2014-08-14
А/696 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-08-14
А/695 Төвлөрсөн хогийн цэгийн газрын байршил тогтоож, газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-08-14
А/694 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-08-14
А/693 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-08-12
А/692 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-12