Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/ 18 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-01-13
А/ 17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-13
А/ 15 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-10
А/ 14 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-08
А/ 12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/ 10 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулж, бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай 2020-01-07
А/ 09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/ 08 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-01-07
А/ 07 “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот Үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-01-06
А/ 05 Гадаад томилолтын тухай 2020-01-03
А/ 01 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлах тухай 2020-01-02
А/1394 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-30
А/1391 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эмийн сангийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1390 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30
А/1389 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1388 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1386 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1385 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-30
А/1382 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-12-26