Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/96 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-15
А/95 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/93 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл, сургалт явуулах тухай 2019-02-14
А/92 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019-02-14
А/91 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/90 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-14
А/89 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-14
А/88 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай 2019-02-14
А/87 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-02-13
А/86 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-02-13
А/85 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2019-02-12
А/84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-12
А/83 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-12
А/82 Татварын буцаан олголтын тухай 2019-02-11
А/81 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-11
А/80 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-11
А/78 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2019-02-04
А/77 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-04
А/76 Урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах тухай 2019-02-04
А/75 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-01