Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 552 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-04
А/ 550 Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-04
А/ 549 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-04
А/ 547 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2019-06-03
А/ 546 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-03
А/ 545 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-31
А/ 544 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-31
А/ 542 Шагнал олгох тухай 2019-05-31
А/ 541 Зарим авто замын байгууламжийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай 2019-05-31
А/ 540 Тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, дуусгавар болгох тухай 2019-05-30
А/ 539 Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай 2019-05-30
А/ 538 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хасалт хийх тухай 2019-05-30
А/ 537 Аян зохион байгуулах тухай 2019-05-30
А/ 536 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 535 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 534 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 533 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 532 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 531 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/ 530 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30