Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 863 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-08-23
А/ 862 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулах тухай 2019-08-23
А/ 861 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-23
А/ 859 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-22
А/ 857 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/ 856 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2019-08-22
А/ 855 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/ 854 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-08-22
А/ 853 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-22
А/ 852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-22
А/ 851 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2019 оны гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2019-08-21
А/ 850 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-21
А/ 849 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 848 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 847 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-21
А/ 846 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-08-20
А/ 845 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20
А/ 844 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-20
А/ 843 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/ 842 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20