Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/452 Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-06-19
А/430 Түр орон сууцаар хангах тухай 2017-06-13
А/429 Авлигын эсрэг нийслэлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-13
А/425 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13
А/421 Тээврийн хэрэгсэл балансаас хасах тухай 2017-06-12
А/411 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2017-06-07
А/410 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-07
А/409 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-07
А/408 Гадаад томилолтын тухай 2017-06-07
А/407 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-07
А/395 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2017-06-06
А/394 Урамшил олгох тухай 2017-06-06
А/393 “Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2017-06-06
А/385 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-06-05
А/384 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-02
А/381 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-31
А/380 Улаанбаатар хотын жуулчны мэдээллийн төвүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-31
А/378 Шагнах тухай 2017-05-31
А/370 Барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламж ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2017-05-31
А/367 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-30