Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/725 Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтийн дүн, 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2020-05-25
А/724 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-25
А/723 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-25
А/722 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/721 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/719 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/718 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/717 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2020-05-25
А/716 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-22
А/714 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-21
А/713 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-21
А/712 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-21
А/711 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-21
А/710 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил, оноосон нэр өөрчлөх тухай 2020-05-21
А/707 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-21
А/705 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2020-05-21
А/696 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-21
А/689 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-20
А/688 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-20
А/687 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-20