Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1200 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-20
А/1199 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-10-19
А/1198 Шагнах тухай 2020-10-16
А/1197 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-16
А/1193 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-13
А/1192 Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-12
А/1191 Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 2020-10-12
А/1190 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-12
А/1189 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-10-12
А/1188 24 цагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-12
А/1187 Агаарын бохирдлыг бууруулж, өрхөд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалт, дулаалгын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх 2020-10-12
А/1186 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-12
А/1185 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-12
А/1184 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-09
А/1181 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-08
А/1180 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-07
А/1179 Санхүүжих дүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-07
А/1178 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээн олгох тухай 2020-10-06
А/1175 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-06
А/1173 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-05