Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/932 “Цэвэр агаартай-автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-11
А/916 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-06
А/915 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-09-06
А/914 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/913 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/910 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06
А/909 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06
А/904 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-05
А/903 Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-09-05
А/902 Хууль бус захирамжуудыг хүчингүй болгох тухай 2019-09-05
А/901 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-04
А/900 Нийслэлийн өмчид бүртгэн авах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-04
А/898 Цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2019-09-04
А/897 Гадна хаягийн загвар батлах тухай 2019-09-04
А/895 Зам, шугам сүлжээний газрыг чөлөөлөх тухай 2019-09-02
А/894 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-08-30
А/893 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-08-30
А/892 Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-08-30
А/891 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-30