Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/308 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-04-06
А/307 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-04-06
А/306 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/305 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2018-04-06
А/304 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-04-06
А/303 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2018-04-06
А/302 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2018-04-06
А/301 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-06
А/300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/298 Зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай 2018-04-06
А/297 Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-06
А/296 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-05
А/295 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-05
А/292 Нийслэлийн 2018 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-05
А/291 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-04
А/290 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-04
А/287 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-04-04
А/284 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2018-04-03