Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/691 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/690 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-22
А/689 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-20
А/687 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай 2012-11-19
А/686 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2012-11-19
А/685 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2012-11-16
А/684 Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн санал авах өдөр зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-11-16
А/683 Чиглэл өгөх тухай 2012-11-15
А/682 Нийслэлд 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл хангах тухай 2012-11-12
А/681 Аттестатчлал зохион байгуулах тухай 2012-11-12
А/680 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-08
А/679 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-08
А/677 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-11-08
А/676 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-07
А/675 “Иргэдийг хүлээн авах төв”-ийг ажиллуулах тухай 2012-11-02
А/674 Өмч хүлээлцэх тухай 2012-11-05
А/673 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/672 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/671 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02
А/670 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02