Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1097 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-09-03
А/1095 Шагнах тухай 2020-09-03
А/1094 Захирамжийн хавсралтад засвар оруулах тухай 2020-09-02
А/1093 Бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-09-02
А/1092 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-09-02
А/1084 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-08-31
А/1083 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-08-31
А/1081 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-08-31
А/1080 Дүүжин тээврийн ашиглалтын өмнөх захиргаа” ОНӨТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2020-08-31
А/1079 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2020-08-28
А/1078 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-28
А/1077 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-08-28
А/1076 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-28
А/1075 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-08-28
А/1073 Зарим байгууллагын үйл ажиллагааг нээх тухай 2020-08-27
А/1072 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-08-27
А/1067 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай 2020-08-27
А/1048 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-18
А/1047 Зуухны стандартыг хангуулах тухай 2020-08-18
А/1042 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-17