Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай

2014-04-04 00:00:00
2014 оны 04 сарын 04 өдөр                                                      дугаар А/235                          Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2014 оны1 дүгээр сарын 30, 2 дугаар сарын 28, 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 20 /хорин/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг шинээр баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/623 дугаар захирамжийн Чандманьзаяа ХХК-д, хамаарах заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр  сарын 04-ны өдрийн
А/235 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ НЬ ШИНЭЭР БАТАЛГААЖСАН
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Газрын
Хороо Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Баталгаажигдах эх үүсгэвэр
Баянгол дүүрэг
1 М.Өлзийбаяр 3 Орон сууц 210 5 Эзэмшүүлэх Ү-2205022615
2 Ж.Батболд 6 Амины орон сууц 336 5 Эзэмшүүлэх Ү-2205017656
3 З.Баярхүү 11 Үйлчилгээ, орон сууц 690 5 Эзэмшүүлэх Ү-2205000483
Баянзүрх дүүрэг
4 Налайх дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтэс 11 Контор 111 15 Эзэмшүүлэх  
5 Чандманьзаяа ХХК 18 Цэцэрлэг 160 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2013 оны А/623, Ү-2204047613
Сонгинохайрхан дүүрэг
6 Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК 1 Сансрын холбооны дамжуулах төв сүлжээ 12775 5 Эзэмшүүлэх  
7 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 19 цахилгааны дэд өртөө 66 5 Эзэмшүүлэх "УБЦТС" ХК-ийн 2012.08.27-1434/2012 тоот техникийн нөхцөл
8 Ус сувгийн удирдах газар 20 Биопрудын талбай 819240 5 Эзэмшүүлэх  
9 Скайтел ХХК 31 Үүрэн холбооны станц 65 5 Эзэмшүүлэх  
10 Скайтел ХХК 26 Үүрэн холбооны станц 100 5 Эзэмшүүлэх  
11 Скайтел ХХК 32 Үүрэн холбооны станц 64 5 Эзэмшүүлэх  
12 Д.Бат 32 Аж ахуй 60000 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2012 оны 105
Сүхбаатар дүүрэг
14 Иргэн М.Гончиг 8 Үйлчилгээ 38 5 Эзэмшүүлэх НЗХШүүгчийн 2013 оны 380 дугаар захирамж
15 Скайтел ХХК 20 Үүрэн холбооны станц 49 5 Эзэмшүүлэх  
16 Скайтел ХХК 19 Үүрэн холбооны станц 81 5 Эзэмшүүлэх  
Чингэлтэй дүүрэг
18 Юнайтед бизнес ХХК 1 Үйлчилгээ 400 5 Эзэмшүүлэх  
Хан-Уул дүүрэг
19 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК 1 Дэд станц 80 15 Эзэмшүүлэх  
20 Нью Фолдер арт галерей ХХК 10 Орон сууц, үйлчилгээний цогцолбор 11601 5 Эзэмшүүлэх НБХБТГ 2012/31 /хамтран ажиллах гэрээ/