Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2014-03-25 00:00:00
2014 оны 03 сарын 25 өдөр                                                 дугаар А/206                               Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 05 дугаар сарын 10, 06 дугаар сарын 21, 09 дүгээр сарын 12, 10 дугаар сарын 02, 11 дүгээр сарын 01, 12 дугаар сарын 19, 2014 оны 01 дүгээр сарын 30, 02 дугаар сарын 07, 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 36 /гучин зургаа/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
03 дугаар  сарын 25-ны өдрийн
А/206 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Б.Алтансүх 20 Үйлдвэрлэл 2049 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
2 Б.Бээлбаатар 20 Үйлдвэрлэл 2180 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 326
3 Глобаль шарын гол ХХК 4 Контор, үйлдвэрлэл 8311 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
4 Өндөр буянт холдинг ХХК 20 Хүлэмж 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 183
5 Б.Уугангэрэл 3 Орон сууц 208 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
6 Дельта фүүдс ХХК 4 Үйлдвэрлэл 1500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
7 Л.Дорж-Идэн 6 Орон сууц, үйлчилгээ 1210 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 298
8 Бату констракшн ХХК 20 Үйлдвэрлэл 6107 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 565
9 Ц.Цэвэгжав 9 Үйлчилгээ 250 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 456
10 Ц.Цэцэгмаа 12 Үйлчилгээ, орон сууц 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 23
11 Магнай трейд ХХК 20 Шатахуун түгээх станц 4284 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 63
 
Баянзүрх дүүрэг
12 Д.Сүхбаатар 14 Орон сууц 2310 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 360
13 Д.Отгонбалсүрэн 10 Аж ахуйн 6000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 650
14 Мондархан ХХК 2 Үйлдвэрлэл 2991 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
15 ЭЭМА ХХК 1 Үйлчилгээтэй орон сууц 1008 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 463, НЗД 2013.03.15-А/261-р хүчингүй болсон
16 Христийн ханин сүм 2 Шашны үйл ажиллагаа 2000 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 94
17 Цайз ХХК 19 Орон  сууц, үйлчилгээ, Цэцэрлэг, сургууль 32506 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 397
18 “Сансар” СӨХ 4 Орон сууцны орчны газар 10995 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 241
19 Буянт-Эрдэнэ ХХК 20 Газар тариалан, мал аж ахуй 80242 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 378
20 Э.Энхчимэг 5 Үйлчилгээ 150 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 183
 
Сонгинохайрхан дүүрэг
21 Нью прогресс групп ХХК 4 Үйлдвэрлэл 37600 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 463
22 Н.Оюунцэцэг 10 Үйлчилгээ 84 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 21
23 Канаан ХХК 10 Тусламжийн газар 16788 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 22
24 Д.Лхамсүрэн 22 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2002 оны 549
25 У.Дэлхийцэцэг 22 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2002 оны 549
26 Д.Дэлгэрцогт 22 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 613
27 Б.Алтангэрэл 22 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 613
28 Ган харш ХХК 22 Зуслан 14328 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 296
29 Д.Занданбат 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2002 оны 549
Сүхбаатар дүүрэг
30 Б.Энхжаргал, О.Номинтулга 11 Худалдаа, үйлчилгээ 72 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 352, Ү-2203009214
31 Ш.Одмаам 11 Үйлдвэрлэл 294 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 163 Ү-2203005718
Чингэлтэй дүүрэг
32 Тэрбиш ХХК 2 Үйлчилгээ 115 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 30
33 Хот Айл СӨХ 4 Орон сууцны орчны газар 6451 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2008 оны 241
Хан-Уул дүүрэг
34 Хатант интернэшнл ХХК 8 Орон сууц 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 389
35 Магнай трейд ХХК 16 шатахуун түгээх станц, үйлчилгээ 3250 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 377
36 Ган харш ХХК 3 Үйлдвэрлэл 3137 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 09