Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

2019-05-09 10:05:15

2019 оны 05 сарын 09-ний өдөр                                      Дугаар А/429                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Албан тушаалын тодорхойлолт

батлах тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны “Зөвшөөрөл олгох тухай” 22 дугаар тогтоол, “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам-ын 5.1-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Дотоод аудитын газрын дарга, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын дарга, Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг тус тус баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               С.АМАРСАЙХАН