Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-04-18 09:00:23

2019 оны 04 сарын 18-ны өдөр                                        Дугаар А327                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Сайжруулсан түлшний эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлыг хангах, түгээлт, борлуулалтын ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

     2.Хэрэгжилтийг сар бүр Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                       С.АМАРСАЙХАН