Дүрэм батлах тухай

2019-04-15 09:20:03

2019 оны 04 сарын 15-ны өдөр                                      Дугаар А/307                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Дүрэм батлах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

    2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                            С.АМАРСАЙХАН