Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай

2018-12-17 09:10:08

2018 оны 12 сарын 17-ны өдөр                                      Дугаар А/1213                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж,

 төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай

 

 

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2,  Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4, 14 дүгээр зүйлийн 14.7.2.в, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамж, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар баталсан “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын 4.8, 5.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/202 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны Дулааны 18, Худаг усны 36 дугаар байрны барилгажилтын төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр “Эм Эм Жи Капитал” ХХК шалгарсныг батламжилж, тус компанид төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгосугай.

 

       2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар /Э.Анар/-т, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүүд тус тус даалгасугай.

 

                       

 

 

 

 

 

                                              НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН

                                              БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

                                               ОРЛОГЧ                           Ж.БАТБАЯСГАЛАН