Газар эзэмших эрх олгох тухай

2018-11-22 09:05:08

2018 оны 11 сарын 22-ны өдөр                                    Дугаар А/1100                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх олгох тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Туул зөрлөг орчимд 0.8326 га, 1000 суудалтай спорт цогцолборын орчимд 2.8 га газрыг тус тус үерийн хамгаалалтын байгууламжийн зориулалтаар 15 жилийн хугацаатай эзэмших эрх Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд олгосугай.   

 

    2.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын мэдээллийн санд бүртгэхийг Нийслэлийн Газрын алба /Э.Болорчулуун/-нд даалгасугай.

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                              ЗАХИРАГЧ                                     С.БАТБОЛД