Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

2018-04-24 09:15:32

2018 оны 04 сарын 24-ний өдөр                                      Дугаар А/374                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй

болгох тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/31 дүгээр захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг нь нэг удаа үнэгүйгээр болон хуульд үнэ төлбөргүй өмчлүүлэхээр зааснаас илүү хэмжээтэй газрыг давуу эрхээр худалдан өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан доор дурдсан нэр бүхий 95 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

       2."Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 23 дугаар захирамжийн иргэн Р.Шатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 74 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Адъяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 300 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Эрдэммөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 300 дугаар захирамжийн иргэн Н.Очирбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 07 дугаар сарын  14-ний өдрийн 210 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цолмонд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 225 дугаар захирамжийн иргэн Г.Энхмандахад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 295 дугаар захирамжийн иргэн А.Алимаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 295 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Далхжавд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 319 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Бямбаа, Б.Батбилэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 388 дугаар захирамжийн иргэн Д.Даваа-Очир, Ш.Эрдэммаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 166 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Гэрэлцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 216 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Баяржавхланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 271 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Оюун-Эрдэнэ, М.Баярзул нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын  2012 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 338 дугаар захирамжийн иргэн Г.Дашцэрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 212 дугаар захирамжийн иргэн А.Баттогтох, А.Чинбат, Я.Лхагважав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 307 дугаар захирамжийн иргэн О.Үүрцайхад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/31 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Батаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны   04 дүгээр  сарын  29-ний  өдрийн  А/171 дүгээр  захирамжийн иргэн Д.Оюунболдод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/331 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Буяндэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/357 дугаар захирамжийн иргэн А.Сарантуяа, Б.Батбаяр, Б.Баярмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/358 дугаар захирамжийн иргэн Б.Энхбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/391 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Гэрэлмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/52 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Амаржаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Өлзийбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/434 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Солонгод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/434 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Мөнхцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын   2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/463 дугаар захирамжийн иргэн Л.Отгондоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/493 дугаар захирамжийн иргэн Т.Билэгсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн    А/49 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Хатанбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/228 дугаар захирамжийн иргэн Н.Оюунд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/281 дүгээр захирамжийн иргэн М.Мөнхшүр, Г.Хангай, Г.Алтан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/303 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Болдбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/397 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ганбат, О.Нарангэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн    А/52 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Сүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/187 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганбаатар, Г.Тунгалаг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/226 дугаар захирамжийн иргэн Т.Пагам, Ц.Алтанцэцэг, Д.Төмөрдагва, М.Цэнгэг, Т.Мягмар нарт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/226 дугаар захирамжийн иргэн Х.Нэргүйд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/305 дугаар захирамжийн иргэн Г.Давааням, Э.Жавхлантөгс, М.Цэлмэг, Ц.Эрдэмцэцэг, Ц.Номтбилэг, К.Мөнхбат, У.Мөнхсайхан, Х.Баяржаргал, Д.Нарантуяа, Л.Мэнд-Оюун, Н.Хүрэлчулуун нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/339 дүгээр захирамжийн иргэн С.Дэмбэрэл, С.Цэвэгдорж, Ж.Солонго, О.Ууганбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/380 дугаар захирамжийн иргэн О.Оюун, М.Төгсбаясгалан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2004 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 122 дугаар захирамжийн иргэн О.Жамъян, О.Баянжаргал, З.Ойдов нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 237 дугаар захирамжийн иргэн Р.Эрдэнэбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 204 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Байгалмаа, Д.Байгалмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 97 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Сэрдамба, А.Дашпэлжээ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 156 дугаар захирамжийн иргэн Г.Зинад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 155 дугаар захирамжийн иргэн Т.Чулуунд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17 дугаар захирамжийн иргэн О.Баяндэлгэр, П.Баясгалан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн  160   дугаар  захирамжийн   иргэн  Г.Дашдэлэгт,  "Газар  эзэмших   эрх  олгох  тухай"  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/197 дугаар захирамжийн иргэн О.Мөнгөнтүлхүүрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/07 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цогт-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/699 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Цэенсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/648 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/516 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цэвэлмаа, С.Мягмаржав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/853 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ариунзаяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/693 дугаар захирамжийн иргэн Р.Насанжаргал, Я.Пүрэвжав, П.Уянга нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ган-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/725 дугаар захирамжийн иргэн Т.Халиун, Г.Гонгор нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                   ЗАХИРАГЧ                        С.БАТБОЛД