Гэр олгох тухай

2012-10-23 00:00:00

   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:


   Нэг. Амьдралын гачигдалтай, орон гэргүй  иргэдийн өргөдөл, хүсэлтийг харгалзан үзэж,  хавсралтад заасан 10-н иргэнд гэр олгох ажлыг зохион байгуулахыг Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ

---oOo---