Гарчиг Огноо
19341 Эрүүлжүүлэх шинжилгээ зохион байгуулах тухай 2011-07-07
19342 "Хог хаягдлын менежмент" сэдэвт хичээл оруулах тухай 2011-07-06
19343 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2011-07-06
19344 Хөрөнгө балансаас балансанд шилжүүлэх тухай 2011-07-06
19345 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-07-05
19346 Монгол туургатан хүүхдийн урлагийн наадмын тухай 2011-07-05
19347 Нийслэлийн өмчит хөрөнгө бүртгэх тухай 2011-07-05
19348 2011.07.05 Үүрэг даалгавар 2011-07-05
19349 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2011-07-04
19350 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай 2011-06-27
19351 Гэрээт ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2011-06-27
19352 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-27
19353 БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын Бээжингийн гудамжны шинэчлэлт, тохижилтын ажлын инженерийн геологийн судалгааны болон байрзүйн зураглал боловсруулах 2011-06-24
19354 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргүүдийн харъяа газар, хороодыг нийслэлийн өндөр хурдны нэгдсэн сүлжээнд холбох” ний 2011-06-24
19355 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай 2011-06-23
19356 Угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2011-06-20
19357 Сургууль, цэцэрлэг байгуулах тухай 2011-06-20
19358 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2011-06-20
19359 2011.06.20 Үүрэг даалгавар 2011-06-20
19360 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-17