Гарчиг Огноо
21321 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-16
21322 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-16
21323 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-16
21324 Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх авто зам, гүүрийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-14
21325 Үүрэг даалгавар 2012-05-14
21326 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2012-05-10
21327 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-10
21328 Нийслэлийн өвөлжилт өнгөрүүлсэн дүн, 2012-2013 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2012-05-09
21329 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-05-09
21330 Нам даралтын зуухны шинэчлэл 2012-05-08
21331 Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил 2012-05-07
21332 тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай 2012-05-07
21333 Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дараах багцуудад 2012-05-07
21334 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил 2012-05-07
21335 Телевизийн тоног төхөөрөмж 2012-05-04
21336 Авто машин нийлүүлэх 2012-05-04
21337 Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сайжруулахаар БЗД 4, 5, 22-р хороо Доржийн гудамж, Туул жин пангийн уулзвараас зүүн тийш Цайз зах хүртэлх 2.8 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил 2012-05-04
21338 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-04
21339 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-05-04
21340 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-04