Гарчиг Огноо
21001 Журам батлах тухай 2010-12-03
21002 Хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010-12-02
21003 Хөрөнгө данснаас дансанд шилжүүлэх тухай 2010-12-02
21004 Орон сууц хуваарилах тухай 2010-12-02
21005 Орон сууц хуваарилах тухай 2010-12-02
21006 Татвар төлөгч иргэн болон үл хөдлөх эдхөрөнгийн бүртгэлийг нийслэлийн хэмжээнд шинэчлэх, орон нутгийн төсвийн орлогынэх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд зарим аргахэмжээний тухай 2010-12-02
21007 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2010-12-01
21008 Нөхөн олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2010-12-01
21009 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2010-12-01
21010 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2010-12-01
21011 2010.11.22 Даваа 2010-11-22
21012 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2010-11-16
21013 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2010-11-16
21014 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2010-11-16
21015 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2010-11-12
21016 Багахангайн мах боловсруулахүйлдвэрийн талаар авах аргахэмжээний тухай 2010-11-12
21017 Барилга шилжүүлэх тухай 2010-11-12
21018 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-11-12
21019 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-11-12
21020 Хөрөнгө оруулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2010-11-12