Тендер


Гарчиг Огноо
41 “15-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
42 “7,10,13-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх”-СБД 2016-07-08
43 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “14-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
44 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “13,18-р хорооны гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” ажил 2016-07-07
45 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 8, 16-р хороонд “Хөршийн хамгаалалт”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх 2016-07-07
46 “1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны хойд талд тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
47 “5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-07-07
48 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “1,2,3,5,7,8,10-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх” 2016-07-06
49 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “149 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих”-СБД 2016-05-27
50 “1 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар”-СБД 2016-05-25
51 “234 дүгээр цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт тохижилт хийх”-СБД 2016-05-20
52 “Салбар амбулатори-1, 2 сувиллын цогцолборт эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авах”-СБД 2016-05-20
53 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2016-05-18
54 “5-р хороо, 4, ТК30, 6-р байрны орчим тохижилт хийх”-СБД 2016-05-18
55 Нийслэлийн харилцаа холбооны зардлыг хэмнэх интернет болон суурин утасны үйлчилгээнд дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэх 2016-05-06
56 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй “71 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заалны барилга" /СБД/ 2016-04-13
57 “5-р хороо, 39-р байрны орчимд тохижилт хийх”-СБД 2016-04-11
58 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эмнэлгүүдийн 2016 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 2016-04-06
59 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРТ УРЬЖ БАЙНА. 2016-04-01
60 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ-СБД 2016-03-31