Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо Хавсралт
1 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26 Хавсралт
2 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09 Хавсралт
3 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15 Хавсралт
4 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12 Хавсралт
5 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20 Хавсралт
6 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08 Хавсралт
7 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07 Хавсралт
8 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07 Хавсралт
9 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14 Хавсралт
10 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14 Хавсралт
11 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14 Хавсралт
12 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01 Хавсралт
13 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02 Хавсралт
14 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13 Хавсралт
15 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17 Хавсралт
16 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15 Хавсралт
17 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06 Хавсралт
18 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21 Хавсралт
19 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12 Хавсралт
20 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27