Үүрэг даалгавар

2019-06-24
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийслэлийн хэмжээнд Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, орчны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт зохион байгуулж, гаргасан зөрчлийг арилгуулж, шалгалтын дүнг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
2 Дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны явц удаашралтай байгаа тул эрчимжүүлж ажиллах. /Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
3 “Сервис центр” төсөл дэд төвийн барилгын ажлыг эрчимжүүлж, ажлын гүйцэтгэл, чанарт анхаарч ажиллах. /Орон сууцны дэд бүтцийн газар/ 14
4 Иргэдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах. /Нийслэлийн Цагдаагийн газар Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
5 Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, авто замын барилга, байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үерийн далан сувгийн засвар шинэчлэлийн ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Авто замын хөгжлийн газар, Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
6 Нийслэлийн хэмжээнд байгаа өнгө үзэмжгүй, чанарын шаардлага хангахгүй, зар сурталчилгааны самбаруудыг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах./Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
7 Нийслэлийн хэмжээнд байгаа нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжуудын усалгааг анхаарч хог хаягдалгүй байлгах, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга нар, Нийт байгууллагууд/ 14
8 Авто замын хаалт, хашлага нийлүүлэх нэрээр чанарын шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн, холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож, буруутай албан тушаалтнаар хохирлыг нөхөн төлүүлэх. /Захирагчийн ажлын алба/ 14
9 Улс, нийслэлийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг салбар, дүүрэг тус бүрээр хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, хөрөнгө оруулалтын ажлуудын явцыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 14
10 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 5 дугаар зарлигаар баталсан “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/483 дугаар захирамжийн дагуу эхний хагас жилийн мэдээ мэдээллээ НЗДТГ-т 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны дотор ирүүлэх. 14
11 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 5 дугаар зарлигаар баталсан “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам”-ын дагуу ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, ажиллах журмыг боловсруулан, орон тооны албан тушаалтан томилж ажиллуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар/ 14
12 Нийслэлээс зарласан хурал, зөвлөгөөн, олон нийтийн арга хэмжээнүүдэд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хоцорч, таслахгүй байх, биечлэн оролцож байх, хурал зөвлөгөөнд ирдэггүй удирдлагуудад хариуцлага тооцох. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд/ 14
13 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах, гадны орны жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах. /Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Аялал жуучлалын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
14 Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг ил тод нээлттэй олгож, хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
15 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах. /Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар/ 14
16 Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт тээврийн хэрэгслүүдийг зөвшөөрөгдсөн талбайд байрлуулж хяналт тавьж ажиллах. /Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар/ 14
17 Гамшиг ослын болон гол, усны аюулаас урьдчилан сэргийлж ажиллах. /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
18 “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн операторын хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар/ 14
19 “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн ажилтнуудыг шаардлагатай сургалт, дадлагад хамруулах талаар зохих арга хэмжээ авах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар/ 14
20 “ERP” дотоод удирдлагын системийн ашиглалтыг сайжруулж, үүрэг даалгаврын хяналтын картыг бүрэн хөтөлж хэвшүүлэх. 14
21 “ERP” дотоод удирдлагын системд нийслэлээс зарласан хурал, уулзалт, зөвлөгөөний тов, зар, ирцийн бүртгэлийг цахимаар бүртгэдэг болгох. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар/ 14
22 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд ажлын үр дүнг байгууллагынхаа хэвлэл, олон нийттэй харилцах нэгж, албаар дамжуулан иргэдэд цахим сүлжээгээр тогтмол ил тод нээлттэй хүргэж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд/ 14
23 Авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажлуудыг графикт хугацаанд дуусгах, гүйцэтгэл, чанарт тогтмол хяналт тавих. /Захирагчийн ажлын алба,болон инженер хангамжийн байгууллагууд/ 14
24 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлуудыг эхлүүлж хичээлийн шинэ жилээс өмнө бүх засварын ажлуудыг дуусгасан байх. /Нийслэлийн Боловсролын газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
25 Өвлийн улиралд инженерийн шугам, сүлжээ болон бусад асуудлаар хүндэрч болзошгүй сургууль, цэцэрлэгийн эрсдлийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний саналаа танилцуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
26 Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэртээ өвөлжилтийн бэлтгэл ажлаа сайтар хангах. /Дүүргийн Засаг дарга нар/ 14
27 Хайрга, дайрга зөөвөрлөж байгаа авто машинуудад техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, хотын төв замруу нэвтрэхдээ аюулгүй байдал болон зам дээр шороо асгах зэрэг асуудлуудыг зохицуулж ажиллах. /Замын хөдөлгөөн төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын дарга, Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14
28 Байгаль орчны багц хуулиудад заасан эрх үүргийн хүрээнд хийгдэж буй дараах ажлуудыг шалгах, үнэлэлт дүгнэлт гаргах. • Усны тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийн явцад хяналт тавих, тавьж, гарсан зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах, ус ашигласны болон бохирдуулсны төлбөрийг хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулж, төлөлтөд хяналт тавих. • Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих. • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хуулиар хүлээсэн эрх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар/ 14

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР