Цахилгаан тээвэр компани автобустай болно

2009-06-10 00:00:00

Энэ жил нийслэлийн нийтийн тээвэрт парк шинэчлэлт өмнө нь байгаагүйгээр сайн хийгдэж байгаа билээ. БНСУ-аас 400 ширхэг цоо шинэ автобусыг оруулж ирэхээс 220 нь нийслэлд ирээд байна. Үлдсэн нь хэзээ орж ирэхийг нийслэлийн Тээврийн газрын дарга П.Наранцэцэгээс тодрууллаа.
-Нийт 400 автобусны 220 нь орж ирээд байна. Үуний 190 ширхэгийг нь "АвтобусГ, "Автобус 3" компанид хуваарилаад байгаа.
Сүүлд орж ирсэн 30 автобусыг Улаанбаатар хотын "Цахилгаан тээвэр" компанид өгөхөөр бопсон.
Үлдэж байгаа 180 автобусны тухайд хуваарийн дагуу допдугаар сард ирнэ. Харин хаана хуваарилах талаар одоогоор шийдвэр гаргаагүй. Гэхдээ хувийн хэвшлийнхэнд өгөх тухай яригдаж байгаа гэлээ.