Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай

2013-12-30 00:00:00
2013 оны 12 сарын 25  өдөр                                           дугаар А/1142                                Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 08 дугаар сарын 29, 11 дүгээр сарын 01, 11 дүгээр сарын    29-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 42 /дөчин хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг шилжүүлэн баталгаажуулсугай.
 
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжаа улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болон газар эзэмших, ашиглах эрхийн нэр шилжин баталгаажигдсан Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/241 дүгээр захирамжийн “Сонор трейд” ХХК-д, 2010 оны 203 дугаар захирамжийн “Моносфарм трейд” ХХК-д, 2013 оны А/547 дугаар захирамжийн  иргэн И.Жавхлантад, 2010 оны 101 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Байгальмаад, иргэн Б.Энхтуяад, иргэн Л.Должинсүрэнд, иргэн Л.Дэлгэрбатад, 2013 оны А/596 дугаар захирамжийн иргэн Л.Должинсүрэнд, 2013 оны А/346 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюун-Эрдэнэд, 2008 оны 182 дугаар захирамжийн иргэн Э.Бүргэдэд,    2011 оны 521 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Уранчимэгт, 2007 оны 613 дугаар захирамжийн   иргэн   Д.Хосбаярт,   2009 оны   348   дугаар   захирамжийн   иргэн
Л.Чулуунгэрэлд, 2007 оны 613 дугаар захирамжийн  иргэн Ц.Дашдоржид,          2010 оны 99 дүгээр захирамжийн “Жи энд бойс” ХХК-д, 2010 оны 783 дугаар захирамжийн иргэн А.Одончимэгт, иргэн А.Баярбилэгт, 2012 оны А/34 дүгээр захирамжийн иргэн  Д.Амарсайханд,  2010 оны 204 дүгээр захирамжийн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд, 2012 оны А/221 дүгээр захирамжийн “Просетрийл” ХХК-д, 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн Дондогдулам даржаалин хийдэд,     2010 оны 415 дугаар захирамжийн “Санзай төв” ХХК-д, 2009 оны 672 дугаар захирамжийн “Мөнх-Улз” ХХК-д, 2008 оны 295 дугаар захирамжийн Хүнсний эрдэм шинжилгээний Само институтэд, 2009 оны 94 дүгээр захирамжийн “Монголианстар мелшерс” ХХК-д, 2004 оны 30 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Дашдондовт, 2013 оны А/476 дугаар захирамжийн иргэн Ү.Мягмарсүрэнд, 2013 оны А/436 дугаар захирамжийн “Номун интер трейд” ХХК-д,  2013 оны А/595 дугаар захирамжийн “Гоёо” ХХК-д,   2013 оны А/828 дугаар захирамжийн  “Мэргэван” ХХК-д, 2013 оны А/975 дугаар захирамжийн “Бадам хатан эх урлагийн холбоо” ТББ-д,  2013 оны А/684 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Оюунцэцэгт, 2013 оны А/754 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Цэрэннадмидад, 2007 оны 397 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Адъяасүрэнд, 2008 оны 295 дугаар захирамжийн “Тиймлайн” ХХК-д хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                        Н.БАТАА  
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
12 дугаар сарын 25-ны өдрийн
А/1142 дүгээр  захирамжийн хавсралт
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ИРГЭН,
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх эзэмшигч, ашиглагч Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ- ний дугаар Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын дүүргийн Засаг даргын шийдвэр  
Баянгол дүүрэг  
1 "Засагтхан Стоунс" ХХК 20 Контор, үйлдвэрлэл "Сонор трейд" ХХК 4162 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/241  
2 "Арвин ундарга" ХХК 20 Үйлдвэрлэл "Моносфарм трейд" ХХК 1860 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 203  
Баянзүрх дүүрэг  
3 Иргэн М.Болд 2 Орон сууц Иргэн И.Жавхлант /Үйлдвэрлэл/ 2274 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/547  
4 Иргэн Б.Чулуунзоригт 2 Орон сууц Иргэн Д.Байгальмаа           /Амины орон сууц/ 304 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 101  
5 Иргэн Б.Чулуунзоригт 2 Орон сууц Иргэн Б.Энхтуяа                  /Амины орон сууц/ 515 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 101  
6 Иргэн Б.Чулуунзоригт 2 Орон сууц Иргэн Л.Должинсүрэн /Амины орон сууц/ 304 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/596  
7 Иргэн Б.Чулуунзоригт 2 Орон сууц 530 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 101  
8 Иргэн Б.Чулуунзоригт 2 Орон сууц Иргэн Л.Дэлгэрбат               /Амины орон сууц/ 536 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 101  
9 "Зул-Оюу" ХХК 13 Үйлчилгээ Иргэн
Д.Оюун-Эрдэнэ
1852 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/346  
10 Иргэн П.Төмөрхуяг 26 Орон сууц Иргэн Э.Бүргэд 400 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 182  
Сонгинохайрхан дүүрэг  
11 Иргэн Ж. Баярсайхан 1 Зуслан Иргэн Ж.Уранчимэг 656 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 521  
12 Иргэн Б.Бурмаа 1 Зуслан Иргэн Д.Хосбаяр 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 613  
13 Иргэн С.Баатарсүрэн 1 Зуслан Иргэн Л.Чулуунгэрэл 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348  
14 Иргэн Ц.Баянмөнх 1 Зуслан Иргэн Ц.Дашдорж 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 613  
15 Иргэн Т.Амармэнд 20 Үйлчилгээ "Жи энд бойс трейд" ХХК 1700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 99  
16 Иргэн М.Номуунтуяа 22 Зуслан Иргэн А.Одончимэг 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 783  
17 Иргэн Б.Баяржаргал 22 Зуслан Иргэн А.Баярбилэг 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010  оны 783  
Сүхбаатар дүүрэг  
18 Иргэн Ц.Баатаржав 1 Цэцэрлэг, орон сууц Иргэн Д.Амарсайхан 203 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/34  
19 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 5 Контор Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл /1845 м2/ 1049 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 204  
20 Авлигатай тэмцэх газар 5 Контор 796 15 Эзэмшүүлэх  
21 Иргэн Л.Болд 5 Контор, үйлчилгээ “Просетрийл эстейт” ХХК
 /799 м2/
478 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/221  
22 “Голомт банк” ХХК 5 Контор, үйлчилгээ 320 5 Эзэмшүүлэх    
23 "Сац өрнөн бадрах" ХХК 19 Шашны үйл ажиллагаа Дондогдулам даржаалин хийд 2000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/344  
24 Иргэн Р.Тогтохбаяр 19 Амины орон сууц "Санзай төв" ХХК 207 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 415  
25 Иргэн Ж.Батмөнх 19 Амины орон сууц "Санзай төв" ХХК 225 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 415  
Хан-Уул дүүрэг  
26 "Монаса" ХХК 1 Үйлчилгээ, орон сууц, контор "Мөнх-Улз" ХХК 5000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 672  
27 "Хүнсний эрдэм шинжилгээний Само институт" ХХК 1 Эрдэм шинжилгээ, Үйлдвэрлэл "Хүнсний эрдэм шинжилгээний Само институт" ХХК /7253 м2/ 5658 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 295  
28 "Тайж-52" СӨХ 1 Орон сууцны орчны газар 1370 5 Ашиглуулах    
29 "Тайван сарнай" ХХК 2 Засвар үйлчилгээ, авто салон "Монголианстар мелшерс" ХХК 9000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 94  
30 Иргэн Д.Уламбадрах, Д.Халиунаа 2 Үйлдвэрлэл Иргэн Ц.Дашдондов 422 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 30  
31 "Арш" ХХК 3 Үйлдвэрлэл Иргэн Ү.Мягмарсүрэн 400 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2013 оны А/476  
32 "Номун Интер трейд" ХХК 3 Үйлдвэрлэл "Номун Интер трейд" ХХК   /6431м2-236м2/, "Гоёо" ХХК /32292м2-3763м2/ 9958 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/436  
 
33  "Гоёо" ХХК 3 Үйлдвэрлэл 28765 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/595  
 
34 “Сод монгол групп” ХХК 3 Орон сууц “Мэргэван” ХХК 1269 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/828  
35 "Бөмбөөлэй" /микки/ цэцэрлэг 10 Цэцэрлэг "Бадам хатан эх" урлагийн холбоо ТББ 1000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/975  
36 Иргэн Д.Эрдэнэтуул 11 Амины орон сууц Иргэн Д.Оюунцэцэг 521 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/684  
37 "Говь дийп ресурс" ХХК 15 Амины орон сууц Иргэн Д.Цэрэннадмид 500 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/754  
38 Иргэн Ц.Адьяасүрэн, А.Ган-Өлзий 15 Амины орон сууц Иргэн Ц.Адьяасүрэн 520 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 397  
39 Иргэн А.Төмөр-Өлзий 15 Амины орон сууц 341 5 Эзэмшүүлэх    
40 Иргэн А.Гүнжээ 15 Амины орон сууц 381 5 Эзэмшүүлэх    
Чингэлтэй дүүрэг  
41 "Тиймлайн" ХХК, "Блюдрагон" ХХК 6 Орон сууц, үйлчилгээ "Тиймлайн" ХХК /2522м2/ 2017 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 295  
42 "Тиймлайн" ХХК 6 Орон сууц, үйлчилгээ 505 5 Эзэмшүүлэх