Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай

2013-11-28 00:00:00
2013 оны 11 сарын 28 өдөр                                дугаар А/1031                                                       Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 12, 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 23 /хорин хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг шилжүүлэн баталгаажуулсугай.
 
2. Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжаа улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болон газар эзэмших, ашиглах эрхийн нэр шилжин баталгаажигдсан Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 663 дугаар захирамжийн иргэн Б.Оюунчулуунд, 1999 оны А/98 дугаар захирамжийн иргэн Л.Баярсайханд, 2009 оны 93 дугаар захирамжийн иргэн Р.Мандахд, 2008 оны  380  дугаар   захирамжийн   “Соно-Од” ХХК-д, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 352 дугаар захирамжийн иргэн А.Ичинхорлоод, нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 205 дугаар захирамжийн Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яамны орон сууцны 14 дүгээр хороолол төсөлд, 2010 оны 660 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Агваанд, 2009 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн Ю.Цэдэнсүрэнд, Б.Энхтуяад, Ж.Оюунтүлхүүрт, 2007 оны 613 дугаар захирамжийн Иргэн Ц.Цэнджавт, 2012 оны А/453 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярсайханд, 2009 оны 210 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мөнхгэрэлд, 2011 оны 196 дугаар захирамжийн иргэн Л.Хүрэлбаатарт /16,17/,  2009 оны 527 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цэрэнхүүд, 2008 оны 505 дугаар захирамжийн нийслэлийн Боловсролын газарт, 2006 оны 568 дугаар захирамжийн “Өгөөж чихэр боов” ХХК-д, 2011 оны 340 дүгээр захирамжийн иргэн П.Бүүвэйбаатарт, 2011 оны 124 дүгээр захирамжийн “Макс-Өргөө” ХХК-д, 2011 оны 520 дугаар захирамжийн иргэн Б.Бавуудоржид, 2013 оны А/892 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ариунаад, 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Тэмүүжинд хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ   Э.БАТ-ҮҮЛ

 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ИРГЭН,
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх эзэмшигч, ашиглагч Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Иргэн Г.Эрдэнэбилэг 3 Ус, дулаан дамжуулах төвийн өргөтгөл, контор Иргэн Б.Оюунчулуун 252 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 663
2 Иргэн Ш.Оросоо 5 Амины орон сууц Иргэн Л.Баярсайхан 117 5 Эзэмшүүлэх Ү-2205018375 НЗД-ын 1999 оны А/98
3 Иргэн Р.Баттулга 14 Үйлчилгээ Иргэн Р.Мандах 256 5 Эзэмшүүлэх Ү-2205031924 НЗД-ын 2009 оны 93
Баянзүрх дүүрэг
4 “Соно-Од” ХХК 2 Үйлчилгээ “Соно-Од” ХХК 745 5 Эзэмшүүлэх Ү-2204054062 НЗД-ын 2008 оны 380
Иргэн А.Ичинхорлоо /иргэний ахуй
295 м2/
  ДЗД-ын 2013 оны 352
5 Иргэн Ц.Энхболд 14 Ус дулаан дамжуулах төвтэй үйлчилгээний барилга Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын яамны орон сууцны 14 дүгээр хороолол төсөл    /444м2/ 306 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 205
6 Иргэн А.Мөнхбаатар 15 Худалдаа үйлчилгээ Иргэн Ц.Агваан 160 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 660
Сонгинохайрхан дүүрэг
7 Иргэн Ц.Мөнхтөгс 1 Зуслан Иргэн Ю.Цэдэнсүрэн 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
8 Иргэн Ц.Мөнхжаргал 1 Зуслан Иргэн Б.Энхтуяа 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
9 Иргэн Л.Чулуунгэрэл 1 Зуслан Иргэн Ж.Оюунтүлхүүр 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
10 Иргэн Д.Дуламсүрэн 1 Зуслан Иргэн Ц.Цэнджав 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД -ын 2007 оны 613
11 Иргэн Б.Баттулга 1 Зуслан Иргэн Б.Баярсайхан 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/453
12 Иргэн Б.Алтангэрэл 17 Аж ахуй Иргэн Б.Мөнхгэрэл 1020 5 Эзэмшүүлэх Ү-2201032336 НЗД-ын 2009 оны 210
13 "Монос" дээд сургууль 20 Үйлчилгээ Иргэн Л.Хүрэлбаатар 641 5 Эзэмшүүлэх Ү-2201018601
Ү-2201018052
НЗД-ын 2011 оны 196
14 "Монос" дээд сургууль 20 Үйлчилгээ Иргэн Л.Хүрэлбаатар 2013 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011оны 196
15 Иргэн А.Мөнхцэцэг 22 Зуслан Иргэн Ц.Цэрэнхүү 480 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 527
16 122 дугаар дунд сургууль 22 Сургалт Нийслэлийн боловсролын газар 10000 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 505
Сүхбаатар дүүрэг
17 Дипломат-Апартмент СӨХ 1 Орон сууцны орчны газар “Өгөөж чихэр боов” ХХК 2730 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2006 оны 568
18 “Грийнресурс” ХХК 2 Контор, үйлчилгээ Иргэн П.Бүүвэйбаатар 360 5 Эзэмшүүлэх Ү-2203022498 НЗД-ын 2011 оны 340
19 “Денвер-11” СӨХ 7 Орон сууцны орчны газар “Макс-Өргөө” ХХК 2083 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2011 оны 124
Хан-Уул дүүрэг
20 Иргэн Б.Ариунаа 2 Нуурт бичил цогцолбор Иргэн Б.Бавуудорж /6586 м2/ 2000 5 Эзэмшүүлэх Ү-2206022737 НЗД-ын 2011 оны 520
НЗД-ын 2013 оны А/892
21 Иргэн Б.Бавуудорж 2 Нуурт бичил цогцолбор 4586 5 Эзэмшүүлэх
22 Дамас ХХК 10 Орон сууц  
Иргэн Э.Тэмүүжин
/50000 м2/
10000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/344
23 Би Би Эйч Юу ХХК 10 Орон сууц 40000 5 Эзэмшүүлэх