Хөрөнгө гаргах тухай

2013-11-08 00:00:00
2013 оны 11 сарын 08 өдөр                                              дугаар А/990                                                 Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41.2.2 дахь хэсгийг  тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
Оросын Холбооны Улсын Буриад Улсын Засгийн Газрын төлөөлөгчдийг хүлээн авахад шаардлагатай 3 200 000 /гурван сая хоёр зуун мянган/ төгрөгийг гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
  
 
 
 
                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Э.БАТ-ҮҮЛ