Нийслэлийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн түвшин

2013-11-07 00:00:00
Нийслэлийн Засаг даргын “Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг тооцох аргачлалыг батлах тухай” А/01 тоот захирамжийн дагуу нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга Ё.Гэрэлчулууны ахласан ажлын хэсэг 9 дүүрэг, 152 хорооны Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг 61 үзүүлэлтээр тогтоолоо. Үзүүлэлтийг 3 өнгөөр ялгасан бөгөөд ногоон өнгө хэвийн хэмжээг, шар өнгө дунд, улаан өнгө мууг харуулж байгаа юм.Жич: Нийслэлийн 9 дүүргийн, хороодын Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг холбоотой файл гэсэн хэсгээс татаж авна уу