Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудад стандарт мөрдүүлж байна

2021-08-12 11:12:06

Нийслэлийн хэмжээнд 2021 оны төсвийн хөрөнгөөр хийж буй тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. Энэ хүрээнд Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газраас тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудад стандарт, норм дүрмийг мөрдүүлэх, чанарын шаардлагыг хангуулахаар зөвлөмж өгч, нийт найман дүүргийн 109 байршилд ажиллалаа. Энэхүү ажил нь ирэх аравдугаар сарын 15 хүртэл үргэлжлэх юм.

ХОТЫН СТАНДАРТ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР