Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ

2016-05-27 00:00:00
АХБ/АХХС-ын дэмжлэгтэй боловсруулж буй Монгол Улсын хот, суурин газрын хот байгуулалтын Үндэсний үнэлгээний бие даасан бүрэлдэхүүн болох Улаанбаатар хотын ДЦС 5-ын орчмын суурин газрын хот байгуулалтын үнэлгээ хийгдээд дууслаа.