Хөрөнгө бүртгэн авах тухай

2010-02-10 00:00:00
     Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны "Хөрөнгө бүртгэн авах тухай" 20 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэл хотод хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан орон сууцны барилгуудын 413 731 742 /дөрвөн зуун арван гурван сая долоон зуун гучин нэгэн мянга долоон зуун дөчин хоёр/ төгрөгийн өртөг бүхий хавсралтанд заагдсан шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг Нийслэлийн өмчид бүртгэж авахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т зөвшөөрсүгэй.

     Хоёр. Нийслэлийн өмчид шинээр бүртгэсэн хөрөнгийг Өмчийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулан, эзэмшигч байгууллагуудад актаар хүлээлгэн өгч, эзэмшилт, ашиглалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай ажиллах нөхцлийг харьяа орон сууцны компаниудаар хангуулж ажиллахыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /Д.Дашзэвэг/-т тус тус үүрэг болгосугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
02 дугаар сарын 10-ны өдрийн
127 тоот захирамжийн хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИЛЖИН ИРЖ БУЙ

Д/д

Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжүүлэх хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, иргэн

Хөрөнгө

Ашиглалтанд орсон он

Өртөг

Ашиглалтыг хариуцах байгууллага

1

"АТЕ" ХХК

БГД-ийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдсан үйлчилгээтэй 30 айлын орон сууцны барилгын цахилгааны ерөнхий щит, гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, узель, тоног төхөөрөмж

2008

16 093 545

Санни хаус ХХК

2

"Люксхаус"ХХК

БЗД-ийн 6-р хорооны 21-р байрны баруун талд баригдсан үйлчилгээтэй 28 айлын орон сууцны  барилгын   гадна   цэвэр,   бохир  ус, дулаан   дамжуулах   шугам   сүлжээ,   узель, тоног төхөөрөмж

2009

95 115 280

Хаусинг сервис ХХК

3

"Буман-Од" ХХК

БГД-ийн   18-р   хороо,   4-р   хороолол,   45-р байрны баруун талд баригдсан үйлчилгээтэй 19   айлын   орон   сууцны   барилгын   гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, узель, тоног төхөөрөмж

2008

36 373 775

Хөх Асар ХХК

4

Иргэн Б.Мөнхбат

СХД-ийн    18-р    хорооны    нутаг    дэвсгэрт баригдсан 67, 67а, 676, 67в байруудын гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, узель, тоног төхөөрөмж

2009

63 128 100

Толгойт- Инк ХХК

5

Иргэн Д.Ичинноров

БГД-ийн 17-р хороо, 4-р хороололд баригдсан үйлчилгээтэй 16 айлын орон сууцны барилгын гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ

2008

1 658 700

Хөх асар ХХК

6

"Баакет" ХХК

СБД-ийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрт /"Санчиртех" ХХК-ийн урд/ баригдсан үйлчилгээтэй 108 айлын орон сууцны барилгын гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, узель, тоног төхөөрөмж

2009

77 687 500

Опен хаус ХХК

7

"Цагаан орд" ХХК

БЗД-ийн 16-р хороо, 16-р хороололд /Офицеруудын ордны зүүн талд/баригдсан 33 айлын орон сууцны барилгын гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ

2008

7 977 800

Эцэг-Эх-хүү ХХК

8

Иргэн Ү.Оюунжаргал

БЗД-ийн 4-р хороо, 15-р хорооллын үйлчилгээтэй 37 айлын орон сууцны барилгын /53-р байр/ гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ

2008

21 467 215

ГМХХК

9

Иргэн Г.Батням

БЗД-ийн 7-р хороо, 15-р хороололд баригдсан 25 айлын орон сууцны барилгын /36Г байр/ гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ

2009

3 369 700

ГМХХК

10

"Промимпорт" ХХК

БГД-ийн 7-р хороо, 4-р хороололд баригдсан үйлчилгээтэй, 40 айлын орон сууцны барилгын гадна цэвэр, бохир ус, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ, узель, тоног төхөөрөмж

2008

90 860 127

Хөх-АсарХХК

 

Дүн

 

 

413 731 742