Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

2010-02-23 00:00:00
     Нийслэлийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хуррлын Тэргүүлэгчдийн  2009  оны дугаар сарын 01-ний өдрийн 86 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
     Нэг.  "Үндэсний  цэцэрлэгт хүрээлэн сан"-д төвлөрсөн хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавин ажиллах зорилгоор хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажиллуулсугай.

     Хоёр. "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн сан"-гийн хяналтын зөвлөлийг зөвшилцсөний дагуу дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Зөвлөлийн дарга      Б. Ундармаа   Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч
Гишүүд

  • С. Одонтуяа              Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч
  • Н. Батсайхан    Нийслэлийн Аудитын газрын аудитор
  • С. Ариунжаргал   Нийслэлийн Өмчийн харилцааны
  • Д. Орломжав        Баянзүрх  дүүргийн   19  дүгээр  хорооны
  • Н. Бадамханд       Байгаль орчныг хамгаалах холбооны
  • Ж. Эрдэнзчимэг       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн хөрөнгө оруулалò хариуцсан мэргэжилтэн
  • Д.Чанцалням              Ботаникийн       хүрээлэнгийн       ургамал судлаач, доктор
  • Ш. Даваадорж            Өнөөдөр сонины орлогч эрхлэгч
  • О- оум-Ялагч              Ногоон эвсэл ТББ-н тэр|үүн  газрын Бүртгэл хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  иргэн ерөнхийлөгч

Гурав. "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн сан"-гийн хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавин ажиллаж дүнг улирал тутамд олон нийтэд мэдээлж байхыг Хяналтын зөвлөл /Б.Ундармаа/-д даалгасугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР