Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-03-03 00:00:00
     "Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай" хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 (в), 29.2, дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Улаанбаатар хотод төмөр зам дээгүүр Энгельсийн гүүрэн гарц барих төслийн ажлыг дэмжих, шуурхай зохицуулалтаар ханган ажиллах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч:      Б. Мөнхбаатар   Засаг даргын барилга, хот байгуулалт хариуцсан орлогч дарга
Гишүүд:

 • ЗАА-ны                        Инженерийн  байгууламжийн хэлтсийн дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын ерөнхий инженер
 • Ц. Ганхүү                  Замын Цагдаагийн газрын дарга
 • Ч. Жаргалсайхан      Нийслэлийн Газрын албаны дарга
 • Ц. Сандуй                   Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
 • Д. Од
 • Д. Баттулга                   УБЦТС ХК-ны гүйцэтгэх захирал
 • П. Наранцэцэг            Нийслэлийн    Нийтийн    тээврийн газрын дарга
 • Б. Пүрэвжав                Ус сувгийн удирдах газрын дарга
 • Д. Бямба-Очир           Улаанбаатар дулаан сүлжээ ХК-ний гүйцэтгэх захирал
 • Нарийн бичгийн дарга: О. Амарбаяр   Захирагчийн ажлын Албаны авто зам, гүүрэн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
 • Н. Наранбаатар           Мэдэээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ны хотын сүлжээний газрын дарга
 • Д. Жаргалсайхан        "Цахилгаан захирал  тээвэр" компаний захирал
 • Ж. Амгаабазар             Гэрэлтүүлэг  чимэглэл"   компаний захирал
 • Ё. Батболд                   "Усны барилга компаний захирал  байгууламж"

      Хоёр. Төсөл хэрэгжих явцад үүсэх тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэн биелэлтийг хангуулж, мэргэжлийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулан   ажиллахыг ажлын хэсэг /Б.Мөнхбаатар/-т даалгасугай.
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР