Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/335 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/334 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/333 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/332 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/331 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/330 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/329 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-04-29
А/328 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-04-29
А/323 “Өрх бүр хашаандаа мод тарья” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-04-28
А/322 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-04-28
А/321 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-28
А/315 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-26
А/314 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-26
А/313 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-25
А/312 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2021-04-23
А/310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-22
А/304 Анхаарал хариуцлага эрсдэлгүй орчин” аян зохион байгуулах тухай 2021-04-21
А/303 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-04-21
А/302 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-04-21
А/301 “Би хариуцлагатай аав, ээж” аян зохион байгуулах тухай 2021-04-21