Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/241 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/240 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/239 Мал амьтны сэг зэм устгах, халдваргүйтгэл хийх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-03-31
А/238 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/237 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/236 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/235 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-30
А/234 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-30
А/233 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/232 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-30
А/231 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-30
А/230 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-30
А/229 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-30
А/228 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/227 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/226 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-03-29
А/225 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2021-03-29
А/224 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний тухай 2021-03-29
А/221 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний тухай 2021-03-27
А/220 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-26