Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/376 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-20
А/375 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-20
А/374 “Эко орчин-цэвэр агаар” аян зохион байгуулах тухай 2021-05-20
А/373 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-19
А/370 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-18
А/366 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-17
А/365 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-05-14
А/362 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2021-05-12
А/356 Татварын буцаан олголтын тухай 2021-05-07
А/355 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-07
А/354 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-05-07
А/348 Төслийн гүйцэтгэгч албаар батламжлах тухай 2021-05-04
А/347 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-05-03
А/346 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-05-03
А/345 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-30
А/341 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2021-04-30
А/340 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөс чиглэл хасах тухай 2021-04-30
А/338 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2021-04-29
А/337 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29
А/336 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-04-29