Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/672 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/671 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02
А/670 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-11-02
А/669 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-02
А/668 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-11-02
А/667 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах болон шинээр өмч олж авах тухай 2012-11-02
А/666 Бохир усны шугам солих ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2012-11-01
А/610 Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 2012-11-30
А/665 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2012-10-31
А/664 Нийслэлийн Засаг захиргааны байруудын нэрийг өөрчлөх, хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2012-10-31
А/663 Дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2012-10-31
А/662 Филиппин Улсын нийслэл Манила хотод чуулганд оролцуулах тухай 2012-10-31
А/661 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-31
А/660 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-25
А/659 Шагнах тухай 2012-10-25
А/658 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2012-10-23
А/656 Гэр олгох тухай 2012-10-23
А/654 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-23
А/653 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-10-23
А/652 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-10-23